ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Praca socjalna na Społecznej Akademii Nauk przeznaczony jest dla osób, które chciałyby w przyszłości udzielać się społecznie i pomagać osobom, które potrzebują wsparcia. Program studiów skupia się na zdobyciu wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa oraz ekonomii. Dodatkowo studenci kierunku Praca socjalna rozwijają praktyczne umiejętności przygotowujące ich do pracy z rodzinami z środowisk, w których pojawiają się problemy o charakterze zdrowotnym oraz społecznym. 

   

  Dlaczego warto?

  • Możliwość praktycznego sprawdzenia wiedzy i umiejętności zawodowych oraz satysfakcjonującego startu zawodowego w Polsce i w krajach UE
  • Unikatowy program studiów wychodzi naprzeciw aktualnemu zapotrzebowaniu wobec zachodzących zmian w polityce społecznej krajów UE, co daje możliwość zatrudnienia w wielu obszarach pomocy społecznej
  • Nowatorskie kształcenie zgodne ze standardami i dyrektywami europejskimi
  • Wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna, posiadająca bogate doświadczenie praktyczne
  • Możliwość uzyskania kompetencji do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów wsparcia imigrantów w procesie asymilacji społecznej oraz rodzin wielokulturowych

  Co po studiach?

  Absolwent kierunku Praca socjalna jest przygotowany do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w:

  • Instytucjach pomocy społecznej (MOPS, GOPS, PCPR),
  • Placówkach pomocy społecznej (DPS, placówki wsparcia dziennego),
  • Powiatowych urzędach pracy,
  • Warsztatach terapii zajęciowej,
  • Ośrodkach interwencji kryzysowej,
  • Organizacjach pomocowych,
  • Pogotowiach opiekuńczych,
  • Hospicjach,
  • Placówkach udzielających pomoc i wsparcie osobom znajdującym się w kryzysie,
  • Placówkach i instytucjach działających na rzecz imigrantów i rodzin wielokulturowych,
  • Organach samorządu terytorialnego,
  • Placówkach ochrony zdrowia.

  Zdobywane uprawnienia

  Dyplom ukończenia studiów daje uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego we wszystkich obszarach pomocy społecznej. Ponadto przygotowuje do egzaminów zewnętrznych, w celu uzyskania certyfikatu:

   

  • superwizora pracy socjalnej,
  • mediatora w sytuacjach wymagających interwencji pracownika socjalnego,
  • kuratora sądowego.
  wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2017/2018  do 30 września 2017 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   
   

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: