• STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

    Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe skierowane są do osób, które swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą w instytucjach dyplomatycznych, organizacjach międzynarodowych oraz krajowych. Zdobyta wiedza w trakcie nauki pozwala także na podjęcie pracy w szeroko rozumianym świecie biznesu. Studenci kierunku Stosunki międzynarodowe otrzymują kompleksowe wykształcenie pozwalające im na prawidłową interpretację zjawisk zachodzących na płaszczyźnie społecznej, kulturowej oraz politycznej. 

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: