ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

 • ZDROWIE PUBLICZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Zdrowie publiczne w Społecznej Akademii Nauk to połączenie wiedzy z zakresu nauk medycznych i społecznych. Prowadzone zajęcia w ramach tych studiów przygotowują przyszłych absolwentów do efektywnego identyfikowania uwarunkowań zdrowia człowieka oraz do podjęcia pracy w instytucjach prowadzących działania profilaktyczne oraz promocyjne.  

   

  Dlaczego warto?

  • Prowadzący to praktycy z doświadczeniem z zakresu zarządzania w sektorze medycznym i menadżerowie ochrony zdrowia.
  • Program studiów, w którym dominują zajęcia praktyczne i warsztaty, jest dopasowany do potrzeb rynku pracy
  • Szeroka współpraca z publicznymi i prywatnymi instytucjami ochrony zdrowia
  • Studenci odbywają praktyki, m.in. w takich instytucjach jak: Ministerstwo Zdrowia, placówki prowadzące działalność leczniczą, Zakłady Ubezpieczeń, NFZ, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego

  Co po studiach?

  Absolwent posiada kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w placówkach prowadzących działalność leczniczą oraz do realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia:

   

  • w szpitalach publicznych i niepublicznych,
  • w centrach medycznych,
  • w jednostkach wszystkich szczebli nadzoru sanitarnego,
  • w publicznych i niepublicznych jednostkach pomocy i rehabilitacji psychospołecznej,
  • w jednostkach ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego,
  • w instytutach badawczych,
  • w aptekach.
  wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2017/2018  do 30 września 2017 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   
   

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: