• AKTORSTWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Aktorstwo
   Wydział Aktorski kształci aktorów teatralnych w systemie studiów stacjonarnych, trwających 9 semestrów. W ramach programu studiów absolwenci uzyskują również wykształcenie i uprawnienia pozwalające im na podjęcie pracy w radiu, telewizji i w filmie. Absolwent powinien łączyć opanowanie techniki aktorskiej z umiejętnościami twórczego myślenia artystycznego wspartego świadomością estetyczną i odpowiedzialnym wyborem wartości etycznych. Kierunek prowadzony jest na dwóch specjalnościach: aktorstwo dramatyczne, wokalno-aktorska.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Aktorstwo warunkiem przyjęcia jest legitymowanie się świadectwem dojrzałości oraz uzyskanie pozytywnych wyników w konkursowym sprawdzianie zdolności artystycznych w trakcie postępowania rekrutacyjnego.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
AKTORSTWO
Specjalności:
 • aktorstwo dramatyczne
 • wokalno-aktorska