ul. Łucka 11

00-842 Warszawa

e-mail: warszawa@san.edu.pl

Tel. 22 656 36 16

Fax 22 379 68 34

ul. Łucka 11

00-842 Warszawa

e-mail: warszawa@san.edu.pl

Tel. 22 656 36 16

Fax 22 379 68 34

 • RESOCJALIZACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Specjalność Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną to ciekawa propozycja kształcenia dla osób, które cenią innowacyjne rozwiązania. W ramach kształcenia na Społecznej Akademii Nauk w Warszawie studenci rozwijają umiejętności społeczne, zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu prawa, bezpieczeństwa oraz nauk humanistycznych. Uzyskane wykształcenie na specjalności Resocjalizacja z profilaktyka społeczną i prewencja kryminalna umożliwia w przyszłości podjęcie pracy w służbach umundurowanych. Wykładowcami na Społecznej Akademii Nauk są nie tylko doświadczeni pracownicy tej uczelni, ale także praktycy, którzy swoje doświadczenie zdobywali m.in. w zakładach karnych oraz placówkach resocjalizacyjnych.

  dowiedz się więcej

  wymagania rekrutacyjne

  <div font-size:="" roboto="" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: " text-align:="">
  &nbsp;</div>
  <table box-sizing:="" cellpadding="1" cellspacing="1" font-size:="" line-height:="" roboto="" style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: " text-align:="">
  <tbody style="box-sizing: border-box;">
  <tr style="box-sizing: border-box;">
  <td style="padding: 0px 0px 0px 5px; box-sizing: border-box; background-color: rgb(102, 102, 102);">
  <div p="" style="margin: 0px 30px 1.375rem 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">
  <br />
  <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><font color="#ffffff">Studia I stopnia</font></span></span></div>
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <div font-size:="" line-height:="" roboto="" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: " text-align:="">
  &nbsp;</div>
  <div font-size:="" line-height:="" roboto="" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 1.375rem; color: rgb(0, 0, 0); font-family: ">
  <p style="text-align: justify;">
  <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">Na pierwszy rok studi&oacute;w zostają przyjęte osoby, kt&oacute;re osobiście dostarczą <strong><u><a href="http://www.lodz.san.edu.pl/rekrutacja/wymagane-dokumenty#content" target="_blank"><span style="color:#0066ff;">komplet wymaganych dokument&oacute;w</span></a></u></strong> w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.</span></span></p>
  <p style="text-align: justify;">
  &nbsp;</p>
  <p style="text-align: justify;">
  <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie&nbsp;<strong><u><a href="https://rekrutacja.san.edu.pl/lodz/#content" target="_blank"><span style="color:#0066ff;">Rekrutacja on-line</span></a></u></strong>.</span></span></p>
  <p style="text-align: justify;">
  <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">Nab&oacute;r na wszystkie kierunki studi&oacute;w na rok akademicki&nbsp;<strong>2017/2018</strong>&nbsp;<strong> do 30 września 2017 roku</strong>. Uruchomienie danego kierunku studi&oacute;w uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby os&oacute;b.</span></span></p>
  </div>
  <div font-size:="" line-height:="" roboto="" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" text-align:="">
  <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="https://rekrutacja.san.edu.pl/lodz/#content" style="background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; transition: all 0.4s ease-out;" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 140, 0); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: initial;">dowiedz się więcej</span></a></span></span></div>
  <div font-size:="" line-height:="" roboto="" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: " text-align:="">
  &nbsp;</div>
  <div font-size:="" line-height:="" roboto="" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: " text-align:="">
  &nbsp;</div>
   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: