Dodaj do ulubionych

Kulturoznawstwo studia - kierunek studiów

Studia na kierunku kulturoznawstwo to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KULTUROZNAWSTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Kulturoznawstwo +

Collegium Polonicum w Słubicach UAM stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku kulturoznawstwo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Kulturoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jednostka prowadząca

Kulturoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Kulturoznawstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne, online
Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Jednostka prowadząca

Kulturoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Jednostka prowadząca

Kulturoznawstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Kulturoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Kulturoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Kulturoznawstwo +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku kulturoznawstwo

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Kulturoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Kulturoznawstwo - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KULTUROZNAWSTWO STUDIA NIESTACJONARNE

KULTUROZNAWSTWO STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KULTUROZNAWSTWO STUDIA I STOPNIA

KULTUROZNAWSTWO STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kulturoznawstwo

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując kulturoznawstwo

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Kulturoznawstwo? Jest to kierunek z zakresu nauk humanistycznych, kształcący w dziedzinie kultury.

Na pewno jest to kierunek, który stawia na intelektualne sprawności w rozwiązywaniu problemów oraz wyposaża w zdolność szybkiego przygotowania się do pełnienia różnych ról zawodowych w szeroko pojętych instytucjach życia kulturalnego.

Przykładowymi przedmiotami mogą być: historia filozofii, filozofia kultury, aksjologia, podstawy językoznawstwa, wiedza o komunikacji i mediach, sztuki wizualne czy kultura muzyczna.

Kulturoznawstwo oferuję zwykle wiele ciekawych specjalności, takich jak: kultura i wizerunek regionu, krytyka artystyczna, sztuka rozwoju, kultura i media lub globalizacja. Dzięki takiej różnorodności każdy powinien znaleźć coś dla siebie, a jedno jest pewne – na pewno nie będziesz mógł narzekać na nudę!

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • zagadnień społecznych tworzących podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze,
 • analizy zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, zna zasady ekonomiczne i prawne lece u podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury,
 • specyfiki kultury audiowizualnej w odniesieniu do innych typów kultury oraz dystynktywnych cech tej kultury, umiejętności analizy występujących w otoczeniu zjawisk kultury audiowizualnej,
 • kategorii używanych w badaniach nad kultur w różnych dyscyplinach,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku kulturoznawstwo?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek kulturoznawstwo można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk humanistycznych.

 

Studia na kierunku Kulturoznawstwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student powyższego kierunku humanistycznego, zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu współczesnej kultury, nowych mediów, dziennikarstwa, zarządzania oraz nauk społecznych. W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Film i przekazy audiowizualne we współczesnej kulturze
 • Kultura wizualna w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Polska Szkoła Filmu Animowanego i jej następcy

Studenci wybiorą także specjalizacje, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i przyszłych planów zawodowych.

 

3. Nabywane umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek kulturoznawstwo zdobędą szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się analizować zjawiska kulturowe.

Ponadto poznasz nowoczesne techniki wykorzystywane w nowych mediach oraz mediach tradycyjnych. Studenci będą również uczęszczać na lektorat z języka obcego, tym samym zwiększając swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Czy wiesz, że oprócz Watykanu Malta jest najbardziej religijnym krajem w Europie? Czym różni się Włoch z południa od tego z północy kraju? Czy zdawałeś sobie sprawę z tego, że Japończycy używają maseczek ochronnym nie tylko ku protekcji, ale także jako ozdoby?

Tego i wiele więcej nauczysz się w ramach studiów na kierunku Kulturoznawstwo! Jeżeli zatem jesteś osobą otwartą na inne mentalności oraz chciałbyś poznać kulturę innych krajów to być może jest to kierunek dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować Kulturoznawstwo

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Kulturoznawstwo:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Kulturoznawstwo trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku kulturoznawstwo

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Kulturoznawstwo? Przy obecnej globalizacji zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie nieustannie rośnie.

Będziesz mógł pracować w instytucjach kulturalnych, artystycznych, naukowo-badawczych, prasie, radiu i telewizji, wydawnictwach, agencjach reklamowych, stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, instytucjach edukacyjnych (po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji pedagogicznych).

Jak widzisz możliwości jest całkiem dużo, jeżeli zatem interesujesz się dorobkiem innych krajów to Kulturoznawstwo może być kierunkiem dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku kulturoznawstwo znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w instytucjach kulturalnych,
 • pracownik w pracowniach artystycznych,
 • pracownik instytucji naukowo-badawczych,
 • pracownik w prasie, radiu i telewizji,,
 • pracownik instytucji społecznych lub wydawnictw.

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO

Komentarze (2)

DS odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

W zestawieniu brakuje Akademii Ignatianum w Krakowie. A obecność tej uczelni na liście jest bardzo istotna z jednego choćby, niezwykle ważnego powodu. Otóż w Ignatianum, jako jednej z kilku uczelni w Polsce można edukację zakończyć obroną doktoratu i uzyskaniem stopnia doktora. Czyli: ta uczelnia ma uprawnienia do doktoryzowania w zakresie KULTUROZNAWSTWO.

Admin W odpowiedzi do: DS odpowiedz

W zestawieniu prezentowane są uczelnie publiczne