Dodaj do ulubionych

Management and finance studia - kierunek studiów

Studia na kierunku management and finance to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku management and finance:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język angielski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MANAGEMENT AND FINANCE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Management and finance stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Management and finance - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MANAGEMENT AND FINANCE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MANAGEMENT AND FINANCE STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku management and finance

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując management and finance

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Management and finance? Będzie to wiedza oraz umiejętności w zakresie zastosowania metod, technik i narzędzi organizatorskich oraz finansów i rachunkowości, przydatnych do wspomagania procesów zarządzania w sposób profesjonalny i etyczny.

Będziesz przygotowany do analizy, planowania inwestycji, rozwiązywania problemów finansowych i doradztwa w zakresie efektywnej komunikacji oraz pracy zespołowej w międzynarodowym środowisku. Kierunek kształci nie tylko w zakresie wiedzy teoretycznej, ale także kładzie nacisk na poprawę umiejętności miękkich, dzięki czemu poprawisz swoje kompetencji komunikacyjne.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk społecznych, w szczególności w zakresie dyscyplin: nauki o zarządzaniu oraz finanse, a także ich relacji do innych nauk,
 • wiedzy teoretycznej (prawnej i ekonomicznej) do szczegółowego opisu i analizy procesów i zjawisk gospodarczych i społecznych w zarządzaniu korporacją, w szczególności ich skutków finansowych,
 • wiedzy o normach i regułach rządzących organizacjami biznesowymi, w szczególności tych o formie korporacyjnej, w tym o prawie i standardach sprawozdawczości finansowej oraz zasadach nadzoru korporacyjnego (corporate governance),
 • przygotowania typowych prac pisemnych w języku angielskim dotyczących zagadnień szczegółowych w zarządzaniu korporacją, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także różnych źródeł,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku management and finance?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek management and finance jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. To rozwiązanie jest skierowane do osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku management and finance możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował głównie wokół nauk ekonomicznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania na kierunku management and finance zdobędziesz wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, współczesnej gospodarki oraz zarządzania. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Corporate Finance
 • Market and Marketing
 • Corporate Governance
 • SAP System for Finance & Management
 • International Financial Reporting

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na powyższym kierunku ekonomicznym, wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczysz się prawidłowo interpretować wybrane zjawiska społeczne i ekonomiczne.

Studenci poznają także techniki stosowane w nowoczesnym zarządzaniu i marketingu, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Dodatkowo dowiesz się, w jaki sposób sporządzać sprawozdania finansowe oraz prowadzić księgi rachunkowe. Dzięki temu że zajęcia będą prowadzone w języku angielskim, rozwiniesz swoje zdolności językowe i tym samym zwiększysz szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Globalizacja sprawiła, że rynek opiera się na międzynarodowych firmach zatrudniających pracowników z całego świata. Coraz częściej wymagane są zatem takie cechy oraz umiejętności jak: porozumiewania się w kilku językach, otwartości na współpracę, zdolności do logicznego myślenia i uporządkowanego postrzegania świata.

Naprzeciw takim zapotrzebowaniom współczesnego rynku wychodzi kierunek Management and finance, kształcący przyszłych specjalistów średniego szczebla. Jeżeli zatem widzisz siebie u boku managera lub jako eksperta do spraw finansów to być może jest to kierunek dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować management and finance

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek management and finance:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku management and finance trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku management and finance będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku management and finance

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Management and finance? Pracę będziesz mógł podjąć we wszelkiego rodzaju instytucjach mających do czynienia z usługami finansowymi oraz w firmach międzynarodowych jako specjalista do spraw konsultingu, specjalista do spraw zarządzania i organizacji, księgowy, asystent do spraw księgowości lub finansów, a także jako analityk finansowy.

Jeżeli zatem jesteś otwarty na współpracę, a dodatkowo interesujesz się procesami gospodarczymi i społecznymi to Management and finance może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku management and finance znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • specjalista do spraw konsultingu,
 • specjalista do spraw zarządzania,
 • księgowy,
 • asystent do spraw księgowości lub finansów,
 • manager.

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU MANAGEMENT AND FINANCE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MANAGEMENT AND FINANCE

Komentarze (0)