Marketing i komunikacja rynkowa

Marketing i komunikacja rynkowa

Dodaj do ulubionych

Marketing i komunikacja rynkowa studia - kierunek studiów

Studia na kierunku marketing i komunikacja rynkowa to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku marketing i komunikacja rynkowa:

 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Jednostka prowadząca

Marketing i komunikacja rynkowa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jednostka prowadząca

Marketing i komunikacja rynkowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Marketing i komunikacja rynkowa - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA STUDIA NIESTACJONARNE

MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA STUDIA I STOPNIA

MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA STUDIA II STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku marketing i komunikacja rynkowa

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując marketing i komunikację rynkową

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Marketing i komunikacja rynkowa? Studia przygotują Cię do skutecznego opracowywania strategii marketingowych, reklam czy kreowania wizerunku marki.

Przykładowymi przedmiotami będą: Marketing, Handel i zarządzanie sprzedażą, Badania marketingowe, Zachowania konsumenta, Zarządzanie marketingiem, Podstawy e-marketingu, Podstawy komunikacji rynkowej, Marketing usług, Zarządzanie projektami czy Negocjacje handlowe.

Kierunek zatem kształci nie tylko w zakresie wiedzy teoretycznej, ale także umiejętności miękkich, które pozwolą Ci skutecznie rozwiązywać problemy biznesowe.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk o marketingu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa,
 • rozumienia podstawowych pojęć, prawidłowości i problemów marketingu, rozwiązywania problemów marketingu,
 • rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami,
 • rozumienia roli informacji w procesie kierowania; zbierania i przetwarzania informacji, rozumienia roli systemów teleinformatycznych w procesie decyzyjnym i w zarządzaniu,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku marketing i komunikacja rynkowa?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek marketing i komunikacja rynkowa można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studenci, którzy zdecydują się na studia stacjonarne będą zobowiązani do codziennego uczestnictwa w zajęciach akademickich. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie w zdobywaniu wykształcenia, to wybierz studia niestacjonarne, na których obowiązuje weekendowy tryb nauczania.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie bezpośrednio związana z naukami marketingowymi i ekonomicznymi.

 

Studia na kierunku marketing i komunikacja rynkowa możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program nauczania na kierunku marketing i komunikacja rynkowa będzie oscylował wokół zagadnień związanych z marketingiem, sprzedażą, zarządzaniem oraz ekonomią. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i zarazem rozwijających przedmiotów, powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Komunikacja interpersonalna i techniki negocjacji
 • Projekt badań marketingowych
 • Laboratorium metod statystycznych

Studenci będą także zobowiązani do wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i przyszłych planów zawodowych. Aktualną ofertę modułów specjalnościowych, znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3 Nabywane umiejętności

Studia na powyższym kierunku wyróżniają się praktycznym trybem kształcenia, dzięki czemu zdobędziesz szereg cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim skupisz się na rozwijaniu swoich zdolności z zakresu zarządzania, reklamy i marketingu.

Ponadto, studenci nauczą się budowania strategii komunikacji z klientem oraz projektowania komunikatu promocyjnego. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe, które zrealizujesz w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Zastanawiałeś się kiedyś jak tworzone są strategie marketingowe i dlaczego jedne z nich odnoszą sukces, a inne kończą się fiaskiem? Na czym polega promocja produktów?

Jeżeli chciałbyś zostać specjalistą z zakresie reklamy, masz głowę pełną pomysłów, a dodatkowo świetnie orientujesz się we współczesnym rynku to Marketing i komunikacja rynkowa może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tej dziedzinie!

 

5 . Gdzie studiować marketing i komunikację rynkową

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek marketing i komunikacja rynkowa:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku marketing i komunikacja rynkowa trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku marketing i komunikacja rynkowa będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku marketing i komunikacja rynkowa

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jak absolwent kierunku Marketing i komunikacja rynkowa? Obecne zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie nieustannie wzrasta. Z tego względu możliwości podjęcia pracy w zawodzie jest naprawdę dużo.

Będziesz mógł pracować w działach marketingu, firmach internetowych oraz w instytutach badań rynku, agencjach reklamy i public relations. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to Marketing i komunikacja wizualna może być świetną możliwością przełożenia Twoich zainteresowań na karierę zawodową w tej dziedzinie!

 

Absolwent kierunku marketing i komunikacja rynkowa znajdzie zatrudnienie jako:
 • pracownik w instytutach badań rynku,
 • specjalista do spraw analizy i badań rynku,
 • specjalista do spraw reklamy,
 • pracownik w agencjach reklamy,
 • pracownik public relations.

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA

Komentarze (0)