Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Dodaj do ulubionych

Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne studia - kierunek studiów

Studia na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Postępowanie kwalifikacyjne polega na przyznaniu kandydatowi punktów kwalifikacyjnych w zależności od ocen: z czterech przedmiotów na świadectwie dojrzałości wybranych przez kandydata, po jednym spośród wymienionych w ramach poniższego zestawienia,; w przypadku studiów stacjonarnych w języku polskim – także z testu z wiedzy o przedsiębiorczości.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK METODY ILOŚCIOWE W EKONOMII I SYSTEMY INFORMACYJNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne? Studia przygotują Cię do opracowywania rozwiązań problemów makro- i mikroekonomicznych z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi analitycznych, w tym nowoczesnych technologii informatycznych.

Nauczysz się także przeprowadzać badania reprezentacyjne czy analizy statystyczne. Obce nie będzie Ci też projektowanie sieci komputerowych oraz orgnizowanie zespołu programistów. Będziesz także potrafił identyfikować systemy informacyjne zarządzania w przedsiębiorstwach.

W ramach studiów będziesz mógł wybrać jedną z wymienionych specjalności: analizy statystyczne i data mining, badania marketingowe i analizy rynku, ekonometria, ekonomia matematyczna, informatyka gospodarcza, procedury analizy decyzji, statystyka stosowana lub systemy informatyczne w zarządzaniu.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • rozwiązania problemów makro- i mikroekonomicznych z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi analitycznych, w tym nowoczesnych technologii informatycznych,
 • prowadzenia analiz statystycznych,
 • analizy danych wielowymiarowych, stosowania metody analizy wielowymiarowej w badaniach ekonomiczno-biznesowych (rynkowych i marketingowych),
 • identyfikowania narzędzi ekonometryczno-statystycznych do analizy problemów ekonomicznych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych. Natomiast studia niestacjonarne zakładają realizacje weekendowych zjazdów lub zajęcia w godzinach popołudniowych i wieczornych, co pozwala na większą swobodę w nauczaniu.

Studenci, którzy aplikują na ten kierunek zdobędą wykształcenie ekonomiczne.

 

Studia na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne porusza kwestie związane z naukami matematycznymi, informatycznymi i ekonomicznymi. W siatce zajęć znajdzie się wiele ciekawych zajęć właśnie z tego obszaru tematycznego, między innymi:

 • algebra
 • analiza matematyczna
 • metody statystyczne

W czasie studiów zdobędziesz specjalistyczną wiedzę na temat konkretnych zjawisk społecznych i gospodarczych. Ponadto, dowiesz się więcej na temat finansów i rachunkowości oraz specyfiki branży ubezpieczeniowej.

Jako student będziesz zobowiązany do wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do twoich zainteresowań i planów zawodowych. Aktualną listę bloków specjalizacyjnych znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne zdobędziesz cenne umiejętności praktyczne z obszaru nauk ścisłych i ekonomicznych.

W czasie licznych warsztatów poznasz zaawansowane metody matematyczne i nauczysz się stosować je w praktyce. Ponadto, dowiesz się w jaki sposób rozwiązywać problemy gospodarcze i ekonomiczne.

Absolwenci zdobędą kwalifikacje z zakresu analizowania zjawisk społecznych i gospodarczych, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Metody ilościowe to niezwykle istotny aspekt współczesnej ekonomii. Polega na metodach badawczych, dzięki którym możliwe jest określenie parametrów liczbowych charakteryzujących dane zjawisko.

Chcesz dokonywać oceny sytuacji rynkowej? Jeżeli tak to Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne mogą być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tym zakresie!

 

5. Gdzie studiować metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek mtody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Jeżeli zdecydujesz się na pierwszą opcję, na naukę poświęcisz trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu zdobędziesz tytuł licencjata. Natomiast studia drugiego stopnia trwają dwa lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w centrach badawczych czy centrach biznesowych w kraju.

Jeżeli zatem jesteś osobą dokładną, masz zdolności matematyczne i chciałbyś przełożyć swoje zainteresowania ekonomiczne na przyszłą karierę zawodową to Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne mogą być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik firmy marketingowej,
 • pracownik centrum biznesowego,
 • pracownik centrum opinii publicznej,
 • pracownik centrum badawczego,
 • analityk rynku.

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU METODY ILOŚCIOWE W EKONOMII I SYSTEMY INFORMACYJNE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU METODY ILOŚCIOWE W EKONOMII I SYSTEMY INFORMACYJNE

Komentarze (0)