Matura 2023 - terminy, zmiany i przedmioty

Matura 2023 - terminy, zmiany i przedmioty

Matura 2023 - terminy, zmiany i przedmioty

22.03.2023

Matura 2023. Kiedy egzaminy, jakie przedmioty, zmiany i arkusze

Matury 2023 w terminie głównym (w części pisemnej) na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym zostaną przeprowadzone od 4 do 23 maja 2023 roku. Matury ustne odbędą się od 10 do 23 maja 2023 r. (poza 14 i 21 maja), według indywidualnych harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Z kolei egzaminy w terminie dodatkowym odbędą się od 1 do 19 czerwca 2023 r, a egzamin w terminie poprawkowym od 21 do 22 sierpnia 2023 r.
Wyniki matur 2023 ogłoszone zostaną 7 lipca 2023 r. w systemie ZIU dostępnego na stronie www.wyniki.edu.pl, a dla osób poprawiających maturę w sierpniu - 8 września 2023 r.

Absolwenci szkół średnich nie mają obowiązku zdawania matury, aby ukończyć szkołę ponadpodstawową. Wynik matury jest jednak wymagany w procesie rekrutacji na studia w uczelniach wyższych. Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych odbędzie się 28 kwietnia 2023 r.

Sprawdź harmonogram matur 2023 

 


Najpopularniejsze dzisiaj

zmiany na maturze 2023


 

Harmonogram matur 2023

W przypadku egzaminów maturalnych, najczęstszą zbitką wypowiadanych pytań jest: Co? Gdzie? Kiedy? Poniżej przedstawiamy dokładny harmonogram egzaminów na 2023 rok.

terminy matury próbnej - grudzień 2022

terminy matur 2023

terminy deklaracji maturalnych 2023

terminy matury dodatkowej 2023

terminy wyników matury 2023

terminy matury poprawkowej 2023

terminy wyników matury poprawkowej 2023

terminy rekrutacji na studia

często zadawane pytania

 

Terminy matur 2023 - część pisemna (termin główny)

DATA
GODZINA 9:00
GODZINA 14:00
4 maja 2023
(czwartek)
Język polski – pp*
-
5 maja 2023
(piątek)
język angielski – pp
język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
8 maja 2023
(poniedziałek)
matematyka – pp
język hiszpański – pr*
język hiszpański – dj*
9 maja 2023
(wtorek)
język angielski – pr
język angielski – dj
filozofia – pr
10 maja 2023
(środa)
wiedza o społeczeństwie – pr
język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
11 maja 2023
(czwartek)
biologia – pr
język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
12 maja 2023
(piątek)
matematyka – pr
język francuski– pr
język francuski– dj 
15 maja 2023
(poniedziałek)
chemia – pr
historia muzyki – pr
16 maja 2023
(wtorek)
geografia – pr
języki mniejszości narodowych – pp

17 maja 2023

(środa)

język polski – pr
języki mniejszości narodowych – pr
18 maja 2023
(czwartek)
historia – pr
język włoski – pr
język włoski – dj
19 maja 2023
(piatek)
fizyka – pr
historia sztuki – pr
22 maja 2023
(poniedziałek)
informatyka – pr

język kaszubski – pr j

język łemkowski – pr

język łaciński i kultura antyczna – pr

23 maja 2023
(wtorek)
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)*
godz. 10:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

 

 

Część ustna egzaminu maturalnego (termin główny)
 

10-23 maja

język polski

języki mniejszości narodowych

języki obce nowożytne

język łemkowski

język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według

harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów

egzaminacyjnych.

 

 

Legenda:

pp – poziom podstawowy

pr – poziom rozszerzony

dj – poziom dwujęzyczny

 

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

Kiedy matura w terminie dodatkowym 2023

Dodatkowy termin egzaminu maturalnego przeznaczony jest dla osób, które ze względu na szczególne przypadki losowe lub zdrowotnie nie mogły przystąpiść do egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 19 czerwca 2023 r.

Zobacz więcej harmonogram matury dodatkowej 2023

 

 

Kiedy wyniki egzaminu maturalnego 2023

Wyniki egzaminu maturalnego (w terminie głównym i dodatkowym) zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 7 lipca 2023 r. po godzinie 8 rano, a dla osób poprawiających egzamin w sierpniu - 8 września 2023 r.

 

Ogłoszenie wyników matur organizowanych przez CKE od zawsze budzi wiele emocji wśród przyszłych studentów. Każdy bowiem chce wypaść jak najlepiej – od tego zależy bowiem, czy maturzyści znajdą się na listach osób przyjętych uczelni wyższych w Polsce. W tym roku dodatkowe emocje budzi pandemia koronawirusa. Matury zostały zmodyfikowane.

 

Zobacz

wyniki matur 2023

wyniki matur 2022

 

Gdzie znajdziesz wyniki matury 2023

Maturzyści, aby poznać wyniki, będą musieli zalogować się na portal uruchomiony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w systemie ZIUSwój indywidualny login i hasło każdy abiturient liceum lub technikum poznał jeszcze w szkole.

 

Okręgowe Komisje Egazminacyjne

 

OKE WOJEWÓDZTWA
OKE Gdańsk pomorskie, kujawsko-pomorskie
OKE Jaworzno śląskie
OKE Kraków małopolskie, podkarpackie, lubelskie
OKE Łomża podlaskie, warmińsko-mazurskie
OKE Łódź łódzkie, świętokrzyskie
OKE Poznań wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie
OKE Warszawa mazowieckie
OKE Wrocław dolnośląskie, opolskie

 

 

Co należy zrobić, by zalogować się do OKE?

 

 1. Wejść do systemu OKE i wybrać zakładkę „uczeń”.
 2. Wpisać numer PESEL (login) oraz hasło.

Jeśli maturzysta zgubił swoje hasło, musi ponownie zwrócić się do szkoły o wygenerowanie nowego zabezpieczenia. Każdy uczeń będzie miał prawo do wglądu swoich prac, ale wymaga to wcześniejszego zgłoszenia do OKE.

 

dowiedz się więcej wyniki matury 2022

 

Jak wpisać wyniki matur w systemie IRK

Na początku lipca 2023 roku uczniowie będą mogli odebrać wyniki swoich egzaminów maturalnych. Dla wielu z nich będzie to dość stresujący moment, ponieważ właśnie wtedy okaże się, czy będą one przepustką do tego, by dostać się na wymarzone studia i wybraną uczelnię.

Zanim jednak to się stanie, maturzyści muszą wziąć udział w procesie rekrutacji, podczas którego będą musieli udostępnić wyniki matury 2023 w systemie IRK lub ERK.

Zobacz jak wpisać wyniki matur w systemie IRK krok po kroku

 

Deklaracje maturalne. Do kiedy trzeba je złożyć?

Deklaracje maturalne mogą być złożone elekronicznie (e-deklaracja) w systemie ZIU na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl lub tradycyjnie (papierowo u dyrektora szkoły) do 30 września 2022 r. (deklaracja wstępna) oraz do 7 lutego 2023 r. (deklaracja ostateczna).

pobierz deklaracja papierowa

Po terminie deklaracji ostatecznej nie będzie już można dokonywać zmian przedmiotów i poziomu egzaminów. W przypadku nie złożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie obowiązywać będzie deklaracja wstępna.

 

 

Deklaracja wstępna

Należy złożyć do 30 września 2022 r.

 

Deklaracja ostateczna

Należy złożyć do 7 lutego 2023 r.

 

 

 

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz osób, o których mowa w sekcji 2.6.). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Zmiany na maturze 2023

W 2023 roku maturzyści będą musieli obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, a także do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Obowiązkowe będą również egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Absolwenci szkół/oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo przystępują do egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (jako przedmiotu dodatkowego).

Ze zdawania 1 przedmiotu na PR mogą zrezygnować osoby posiadającje dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe).

 

Matura 2023 będzie łatwiejsza

Nowe arkusze i łatwiejsza matura z języka polskiego. Po analizie wyników matur próbnych w formule 2023 przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 oraz po konsultacjach przeprowadzonych przez CKE i OKE z egzaminatorami sprawdzającymi testy diagnostyczne ok. 2800 uczniów z ok. 90 liceów na terenie kraju, eksperci Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podjęli decyzję o złagodzeniu sposobu oceniania egzaminów pisemnych z języka polskiego oraz modyfikacji arkuszy egzaminacyjnych.

W zakresie języka polskiego na poziomie podstawowym maturzysta będzie mógł popełnić więcej błędów językowych. Przed zmianą przy popełnieniu 18 błędów uczeń otrzymywał zero punktów, teraz maturzysta otrzyma zero punktów, jeśli popełni co najmniej 26 błędów językowych. Aby otrzymać maksymalną liczbę punktów uczeń może zrobić teraz nie więcej niż 5 błędów, a nie 3 jak było dotychczas.

W przypadku interpunkcji maturzysta otrzyma zero punktów jeśli popełni więcej niż 17 błędów (dopuszczalna liczba błędów wzrosła z 9 do 17). Będzie można też popełnić o jeden więcej błąd ortograficzny.

W zakresie matematyki na poziomie podstawowym – zmniejszona zostanie liczba zadań prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie.

W przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, zadanie otwarte sprawdzającego umiejętność rozumienia ze słuchu zostanie zamienione zadaniem zamkniętym typu prawda/fałsz.

 

Jak zmieni się matura 2023?

Tegorocznych maturzystów obowiązują wymagania egzaminacyjne (obniżone o ok. 20-25 proc.) wprowadzone ze względu na częściowe zdalne nauczanie spowodowane z pandemią koronawirusa. W 2023 roku nie będzie również wymógu zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym z progiem 30%. Będzie obowiązywać zasada tak jak w latach ubiegłych czyli wymagene będzie jedynie przystąpienie do jednego egzaminu z przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

W przypadku matury z języka polskiego na poziomie podstawowym poza ograniczenem wymagań zminiejszeniu również uległa ilość lektur obowiązkowych, których znajomość obowiązuje maturzystów: 37 (bez poezji) + 4 z zakresu szkoły podstawowe. Natomiast w przypadku matematyki zmniejszona została liczba zadań: od 7 do 13.

Na blisko dwa miesiące przed maturami 2023 minister Przemysław Czarnek poinformował o kolejnych zmianach dla tegorocznych maturzystów. Dzięki nim matura 2023 będzie trochę łatwiejsza, ponieważ lista jawnych pytań na egzamin ustny z języka polskiego została ograniczona z 227 do 110 zagadnień.

Zmiany będą dotyczyć również przyszłorocznych maturzystów 2024, ponieważ w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 liczba jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego wyniesie nie więcej niż 120". Aktualnie znana jest tylko lista zagadnień maturę 2023.
Na maturze ustnej z języka polskiego maturzyści będą losowali dwa zadania. Jedno zadanie z grupy pytań jawnych z lektury obowiązkowej, drugie z literatury lub z innych dzieł sztuki. Maturzyści będą musieli omówić je na podstawie polecenia np. ikonograficznego, literackiego czy językowego (pytanie niejawne).
W przypadku pozostałych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym nie będzie znaczących różnic.

wszystko o zmianach na maturze 2023

 

Matura 2023: Dlaczego zostają wprowadzone zmiany?

Na konferencji, która odbyła się w lutym 2023, minister edukacji i nauki tłumaczył, że wprowadzenie zmian wynika z faktu, że maturę zdawać będą maturzyści, którzy uczyli się w systemie 8 plus 4, a większość zajęć odbywała się w trybie zdalnym ze względu na pandemię koronawirusa.

 

 

Czy będzie matura ustna w 2023 roku

Przez ostatnie lata maturzyści nie musieli mierzyć się z egzaminem ustnym. Było to spowodowane wprowadzonymi zmianami z powodu pandemii koronawirusa oraz nauki zdalnej. Zmiany te wynikały z tego, że przeprowadzenie takich matur stało się bardzo utrudnione. Właśnie z tego powodu Ministerstwo Edukacji i Nauki zniosło taki obowiązek.

Z pewnością część uczniów będzie bardzo rozczarowana faktem, że w 2023 roku matury ustne są obowiązkowe. W takim momencie w głowach maturzystów może pojawić się pytanie, czy istnieje możliwość, by być zwolnionym z matury ustnej z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego.

Czytaj dalej czy będzie matura ustna w 2023

 

Jak będą wyglądały matury w 2023 r.

Egzamin maturalny w 2023 r. zostanie przeprowadzony w 2 formułach 2015 i 2023 z przedmiotów obowiązkowych (część pisemna oraz ustna) i dodatkowych w części pisemnej. Podział ten jest konsekwencją, przeprowadzonej w 2017 r., reformy szkolnictwa likwidującej gimnazja. Matury w obu formułach odbędą się w tym samym terminie.

 

Egzamin maturalny w formule 2023

 • dla absolwentów 4 letniego liceum (od 2023 r.) i 5 letniego technikum (od 2024 r.)

 

Egzamin maturalny w formule 2015

 • dla absolwentów 3 letniego liceum i 4 letniego technikum

 

Zobacz więcej

Przedmioty obowiązkowe matura 2023

Przedmioty dodatkowe matura 2023

 

Przedmioty obowiązkowe - matura 2023

Matura 2023 egzaminy obowiązkowe – część ustna

 • język polski – bez określania poziomu (próg 30%),
 • język obcy nowożytny – bez określania poziomu (próg 30%).

 

Matura 2023 egzaminy obowiązkowe – część pisemna

 • język polski – poziom podstawowy (próg 30%),
 • matematyka – poziom podstawowy (próg 30%),
 • język obcy nowożytny – poziom podstawowy (próg 30%),
 • wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu).

 

Matura 2023 język polski (poziom podstawowy) - wymagania egzaminacyjne

 • wymagania egzaminacyjne – zakres wymagań ograniczony o ok. 25%,
 • czas trwania – 240 min.,
 • liczba punktów do uzyskania – 60,
 • liczba tekstów obowiązkowych – 37 (bez poezji) + 4 z zakresu szkoły podstawowej,
 • wypracowanie – 2 tematy do wyboru; możliwość odwołania do dowolnej lektury obowiązkowej; minimum 300 wyrazów.

 

Matura 2023 matematyka (poziom podstawowy) - wymagania egzaminacyjne

 • wymagania egzaminacyjne – zakres wymagań ograniczony o ok. 25%,
 • czas trwania – 180 min.,
 • liczba punktów do uzyskania – 46,
 • liczba punktów za zadania zamknięte – 29,
 • liczba zadań otwartych – 7-13.

 

Matura 2023 język obcy (poziom podstawowy) - wymagania egzaminacyjne

 • wymagania egzaminacyjne – obniżony oczekiwany średni poziom biegłości językowej (w skali ESOKJ) – B1(B1+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych),
 • czas trwania – 120 min.,
 • liczba punktów do uzyskania – 60,
 • wypowiedź pisemna – 80-130 wyrazów.

 

Na maturze 2023 r. obowiązkowo musimy przystąpić do egzaminu w części ustnej oraz pisemnej.

 

CZĘŚĆ PISEMNA 

Lista przedmiotów obowiązkowych matura 2023:

 • język mniejszości narodowej (na poziomie podstawowym) - dotyczy osób z wykładowym językiem mniejszości narodowej

 

CZĘŚĆ USTNA

 • język mniejszości – narodowej (bez określania poziomu) - absolwenci szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej

 

 

Przedmioty dodatkowe - matura 2023

Egzamin z przedmiotów dodatkowych w części pisemnej przeprowadzany jest na poziomie rozszerzonym. Dla części ustnej nie określa się poziomu dla przedmiotów dodatkowych.

Wyjątkiem są języki nowożytne, które absolwenci mogą zdawać w części pisemnej na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym oraz w części ustnej bez określania poziomu albo dwujęzycznym.

W 2023 roku absolwent może przystąpić do maksymalnie sześciu egzaminów z przedmiotów dodatkowych (w tym jeden obowiązkowy) na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

 

Matura 2023 egzaminy dodatkowe

 • Od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – rozszerzonym albo dwujęzycznym.

 • Osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą nie przystępować do egzaminu z 1 przedmiotu na PR.

 

Matura 2023 przedmioty dodatkowe (poziom rozszerzony) - wymagania egzaminacyjne

 

 • egzamin przeprowadzony zostanie na podstawie wymagań egzaminacyjnych.
 • obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym - bez progu zaliczenia.
 • języki obce nowożyte – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ)
 • zmniejszenie minimalnej liczby wyrazów w wypracowaniu z historii: 300 (zamiast 500).
 • zmniejszenie minimalnej liczby wyrazów w wypracowaniu z filozofii: 300 (zamiast 400).

 

CZĘŚĆ PISEMNA 

Lista przedmiotów dodatkowych matura 2023

 1. biologia
 2. chemia
 3. filozofia
 4. fizyka
 5. geografia
 6. historia
 7. historia muzyki
 8. historia sztuki
 9. informatyka
 10. język łaciński i kultura antyczna
 11. język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
 12. język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruskilitewskiniemieckiukraiński)
 13. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielskifrancuskihiszpańskiniemieckirosyjskiwłoski)
 14. język polski
 15. język regionalny (język kaszubski)
 16. matematyka
 17. wiedza o społeczeństwie

 

CZĘŚĆ USTNA 

Lista przedmiotów dodatkowych matura 2023 - część ustna

 1. język angielski (bop albo dj)
 2. język francuski (bop albo dj)
 3. język hiszpański (bop albo dj)
 4. język niemiecki (bop albo dj)
 5. język rosyjski (bop albo dj)
 6. język włoski (bop albo dj)
 7. język białoruski jako język mniejszości narodowej (bop)
 8. język litewski jako język mniejszości narodowej (bop)
 9. język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bop)
 10. język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bop)
 11. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bop)
 12. język kaszubski jako język regionalny (bop)

 

Legenda

bop - bez określania poziomu

dj - poziom dwujęzyczny

 

Ile przedmiotów dodatkowych można zdawać na maturze?

W roku 2023 r. absolwenci mogą podejść do egzaminu do maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych, który jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym (z wyjątkiem języków nowożytnych, które mogą być zdawane na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym).

 

Jakie przedmioty dodatkowe zdawać na maturze?

Zacznijmy od tego, że tegoroczni maturzyści mogą przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych wybranych spośród przedmiotów, na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

 

Który przedmiot z tak długiej listy wybrać? To zależy od co najmniej dwóch czynników. Po pierwsze, istotne jest to, który najbardziej nas interesuje i który sprawia nam największą łatwość? To proste. Jeśli interesuje nas historia, nauka sprawia nam przyjemność i uzyskujemy dobre oceny, to warto wybrać właśnie historię.

Drugim czynnikiem jest pomysł na studia. Należy sprawdzić wymagania rekrutacyjne obowiązujące na wybranym przez nas kierunku.

Co zdawać na maturze: wymagania rekrutacyjne na studia 2023

Jak wyglądają arkusze maturalne

Uczniowie, przygotowując się do matury, skupiają się głównie na tym, jak poprawnie rozwiązać poszczególne zadania. Oczywiście ich wiedza i umiejętności podczas egzaminu maturalnego są najważniejsze!

Arkusz maturalny składa się z zadań zamkniętych oraz otwartych, a także w przypadku niektórych egzaminów – dłuższej formy wypowiedzi.

Istotne jest, by uczeń przed przystąpieniem do matury w maju 2023 roku zapoznał się z arkuszami egzaminacyjnymi. Wiedza o tym, jak wyglądają – pozwoli uczniowi zminimalizować stres podczas egzaminu dojrzałości.

Zobacz więcej 

arkusze maturalne z matematyki

arkusze maturalne z języka polskiego

arkusze maturalne z języka angielskiego

arkusze maturalne - wszystkie

 

Ile trwają matury

To, ile trwają matury w 2023 roku, jest jedną z najważniejszych rzeczy, które powinien wiedzieć uczeń. W końcu to właśnie między innymi od tego, czy maturzysta zmieści się w określonym limicie czasu, będzie zależeć to, jak wypadnie na egzaminie maturalnym.

Należy także zwrócić uwagę na to, że czas trwania matur z poszczególnych przedmiotów różni się w zależności od tego, czy uczeń podchodzi do egzaminu w Formule 2023, czy Formule 2015.

Wiedza, ile trwają matury w 2023 roku jest ważna zarówno w czasie pisania egzaminu (żeby uczeń mógł spokojnie wyrobić się ze wszystkimi zadaniami), ale także przed nim – gdy maturzyści rozwiązują próbne arkusze egzaminacyjne, ćwicząc swoją wiedzę oraz sprawdzając umiejętności.

Ile trwają egzaminy z danego przedmiotu w konkretnej formule - Tutaj

 

Jak wyglądały matury próbne w grudniu

Testy diagnostyczne, które odbyły się w grudniu to już "druga edycja" matur próbnych w tym roku. Uczniowie musieli zmierzyć się z próbnym egzaminem maturalnym z każdego przedmiotu obowiązkowego, czyli: matematyki, języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego (zazwyczaj jest nim język angielski), a także jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. 

Matury próbne, które będą obowiązywały maturzystów, będą przeprowadzane jedynie w formie pisemnej. Uczniowie nie będą przystępować do matury próbnej w formie ustnej, co z pewnością ucieszy wielu uczniów, dla których taka forma egzaminu jest dużym stresem.

Dowiedz się więcej

matura próbna z języka polskiego - grudzień

matura próbna z matematyki - grudzień

matura próbna z języka angielskiego - grudzień

matura próbna z biologii - grudzień

matura próbna z chemii - grudzień

matura próbna z geografii - grudzień

matura próbna z historii - grudzień

Ile procent, żeby zdać maturę

W 2023 roku absolwenci, aby zdali maturę muszą uzyskać conajmniej 30% maksymalnej liczby punktów z egzaminów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym (bez określania progu).

Absolwenci szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej muszą obowiązkowo przystąpić do egazminu z języka danej mniejszości narodowej w części ustnej. Uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego.

 

Ile procent, aby zdać maturę w 2023

Egzaminy obowiązkowe - część ustna

 • język polski – bez określania poziomu (minimum 30%)
 • język obcy nowożytny (spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego) – bez określania poziomu (minimum 30%)

 

Egzaminy obowiązkowe część pisemna

 • język polski – poziom podstawowy (minimum 30%)
 • matematyka – poziom podstawowy (minimum 30%)
 • język obcy nowożytny – poziom podstawowy (minimum 30%)
 • wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu)

 

Absolwenci z językiem nauczania mniejszości narodowej

Obowiązkowo zdają egzamin z języka danej mniejszości narodowej w części pisemnej na poziomie podstawowym.

Absolwenci szkoły lub oddziału dwujęzycznego

W Formule 2023, obowiązkowo przystępują do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym jako przedmiotu dodatkowego

W formule 2015 - absolwenci 4-letniego technikum z lat 2006–2023 albo branżowej szkoły II stopnia z lat 2022-2023 oraz w formule 2023 - absolwenci wszystkich szkół

Nie muszą zdawać przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym jeżeli posiadają świadectwo lub certyfikat lub dyplom zawodowy na poziomie technika.

Niezdana matura co dalej

Czasami każdemu może powinąć się noga, nie inaczej jest w przypadku matury. Zwykle maturzyści potykają się na obowiązkowej maturze z matematyki i j. polskiego, jednak tak naprawdę każdy przedmiot da się oblać. Powtórne zdawanie matury nie jest tak potworne, jak się wydaje na pierwszy rzut oka.

W przypadku osób zdających maturę w 2023 r. poraz pierwszy, mogą przystąpić do matury poprawkowej w sierpniu 2023 r. jeśli przystąpiły się do wszystkich egazminów z przedmiotów obowiązkowych i co najmniej jednego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i nie zdały tylko jednego egzaminu pisemnego w terminie głównym lub dodatkowym. 

czytaj dalej niezdana matura co mam zrobić

 

Kiedy matura poprawkowa w 2023 roku

Naturalnie, znacząca mniejszość osób zdających zakłada, że przyda im się termin poprawkowy, choć z maturą, tak jak z każdym aspektem życia, bywa różnie. Na szczęście, nie trzeba nucić ostatniej zwrotki przeboju Czerwonych Gitar – „Matura”, ze słowami „Znów za rok matura”, gdyż część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 22 sierpnia 2023, we wtorek o godz. 9:00, a egzamin ustny z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych - 21 sierpnia 2023 r.

 

Do egzaminu maturalnego 2023 w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że: 1) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ 2) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (a w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych przystępujących do egzaminu maturalnego w Formule 2023 – do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym) i egzamin ten nie został mu unieważniony.

 

Zobacz więcej

matura poprawkowa 2023

 

Do kiedy deklaracja - matura poprawkowa w 2023 roku

Aby wszystko poszło po naszej myśli i poprawkowa matura mogła się odbyć, musimy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 lipca 2023 r.) złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną.

 

Kiedy wyniki matury poprawkowej 2023

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki tegorocznych matur poprawkowych 8 września 2023 r. Wtedy też przekaże szkołom świadectwa, aneksy oraz informacje o wynikach. Tego samego dnia technika i licea zobowiązane są do wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach. Co zrozumiałe, osoby które nie zdały egzaminu nie mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na rok akademicki 2023/2024, a ponowną szansę zdania egzaminu dojrzałości otrzymają w przyszłym roku.

dowiedz się więcej 

wyniki matury poprawkowej 2023

wyniki matury poprawkowej 2022

 

Odwołanie, czyli jeśli uznamy, że zostaliśmy ocenieni niewłaściwie

Warto znać swoje prawa, a takie przysługują nam także, gdy zdajemy maturę. Po pierwsze, mamy prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy, w ciągu sześciu miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminów. Co jeśli nie zgadzamy się z naszymi wynikami?

Należy zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy zebranych punktów. Taki wniosek, wraz z uzasadnieniem, składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie dwóch dni roboczych od dnia dokonania opisanego wyżej wglądu.

Odpowiedni formularz dostępny jest na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Weryfikacja naszych obiekcji i zażaleń dokonywana jest w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku. Odpowiedź otrzymujemy w formie pisemnej. Powinna przyjść do nas w terminie czternastu dni.

Wszystko na temat: odwołanie od wyniku matur 2023

Lista lektur - matura 2023 (Formuła 2023 zakres podstawowy i rozszerzony)

 1. Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni na Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana;
 2. Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
 3. Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);
 4. Sofokles, Antygona;
 5. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
 6. Legenda o św. Aleksym (fragmenty);
 7. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
 8. Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
 9. Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
 10. Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty);
 11. Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich;
 12. Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
 13. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);
 14. William Szekspir, Makbet
 15. Molier, Skąpiec;
 16. Ignacy Krasicki, wybrane satyry;
 17. Adam Mickiewicz, wybrane ballady, w tym Romantyczność; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;
 18. Juliusz Słowacki, Kordian;
 19. Zygmunt Krasiński, Nie-Boska Komedia;
 20. Bolesław Prus, Lalka
 21. Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
 22. Henryk Sienkiewicz, Potop;
 23. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
 24. Stanisław Wyspiański, Wesele;
 25. Stefan Żeromski, Przedwiośnie;
 26. Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
 27. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
 28. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
 29. Albert Camus, Dżuma;
 30. George Orwell, Rok 1984;
 31. Sławomir Mrożek, Tango;
 32. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);
 33. Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
 34. Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
 35. Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);
 36. Ponadto z zakresu szkoły podstawowej: bajki Ignacego Krasickiego, Dziady cz. II i Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Zemsta Aleksandra Fredry, Balladyna Juliusza Słowackiego

 

Utwory poetyckie w części pisemnej

 • Bogurodzica
 • Lament świętokrzyski (fragmenty)
 • Jan Kochanowski, Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II, treny IX, X, XI, XIX oraz – z zakresu szkoły podstawowej – treny I, V, VII, VIII
 • Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny
 • Adam Mickiewicz, Oda do młodości
 • Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój
 • Czesław Miłosz, Traktat moralny (fragmenty)

żródło: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_jezyk_polski_PP.pdf

 

Lista lektur - matura 2023 (zakres rozszerzony)

 1. Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);
 2. Platon, Państwo (fragmenty);
 3. św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);
 4. św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);
 5. Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);
 6. Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);
 7. William Szekspir, Hamlet;
 8. Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;
 9. realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary);
 10. Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa;
 11. Franz Kafka, Proces (fragmenty);
 12. Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;
 13. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;
 14. Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;
 15. Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa;
 16. Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;
 17. wybrane eseje następujących autorów: Gustawa Herlinga Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze). 

 

Utwory poetyckie

 • Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny – rapsod, Fortepian Szopena

źródło: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_jezyk_polski_PR.pdf

Czy po maturze iść na studia czy do pracy?

Matura jest egzaminem, który sprawdza poziom wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania z wybranych przedmiotów na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Absolwenci szkół średnich nie mają obowiązku zdawania matury, jest ona jednak wymagana od kandydatów na studia w uczelniach wyższych.

Matura zastępuje egazmin wstępny (na niektórych kierunkach wciąż wymagany np. architektura), a wyniki z poszczególnych przedmiotów brane są pod uwagę w procesie rekrutacji.

 

Czy pracodawcy patrzą na maturę?

Na samym początku należy rozgraniczyć sytuacje, kiedy pracodawcy zwracają uwagę na to, czy dana osoba ubiegająca się o pracę ma maturę, a kiedy nie. Absolwenci szkół bez matury mogą kontynuować naukę w szkołach policealnych, by tam zdobyć zawód.

Należy jedna pamiętać, że poziom wykształcenia po ukończeniu takiej szkoły nie ulegnie zmianie, a dana osoba nadal będzie mogła pochwalić się jedynie wykształceniem średnim. Do wykonywania niektórych prac matura nie jest konieczna. Dobrze płatne zawody bez matury to między innymi:

 • technik usług kosmetycznych,
 • wizażysta,
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • technik administracji.

Wbrew pozorom znalezienie dobrej pracy bez matury nie jest takie trudne. Przede wszystkim należy w odpowiednią stronę pokierować swoją dalszą edukację, postawić na rozwój i zdobywanie doświadczenia oraz nowych kompetencji.

Matura zazwyczaj nie jest też wymagana w przypadku pracy kelnera, sprzedawcy, przedstawiciela handlowego, florysty, opiekunki/opiekuna nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, mechanika samochodowego, spawacza, etc, a także obejmuje takie dziedziny jak: hotelarstwo, gastronomia, budowy i remonty, usługi typu "złota rączka", fotografia, handel.

czytaj dalej czy pracodawcy patrzą na maturę

 

Czy warto iść po maturze od razu do pracy

Czy warto po maturze od razu iść do pracy? Jest to trudna decyzja, a podjąć musi ja sama osoba zainteresowana, ewentualnie z pomocą bliskich i bardziej doświadczonych osób. Osoby, które zdecydują się na rozpoczęcie pracy od razu po studiach, muszą być bardzo świadome swojej decyzji i jej konsekwencji.

Pierwszym i najważniejszym plusem takiej sytuacji jest zdobywanie doświadczenia, co jest niezwykle cenne na rynku pracy. Taka osoba w tej kwestii jest kilka "kroków" przed swoimi rówieśnikami, którzy doświadczenie zawodowe zaczną zdobywać dopiero pod koniec studiów lub już po ich ukończeniu, a więc pięć lat później od osoby, która zaczęła pracować od razu po maturze.

Zdobywając doświadczenie, z czasem taka młoda osoba może liczyć na coraz lepsze warunki pracy lub nowe, bardziej atrakcyjne propozycje. Idzie to w parze także z większym wynagrodzeniem. Reasumując: nie trzeba zaczynać w wieku 25 lat "od zera" swojej przygody zawodowej, tak jak często jest to w przypadku studentów.

czytaj dalej czy po maturze iść do pracy

 

Czego nie można robić podczas matury

Maturzysta przed przystąpieniem do egzaminu dojrzałości musi nie tylko posiąść odpowiednią wiedzę i umiejętności, ale także zapoznać się z zasadami, których będzie musiał przestrzegać podczas pisania matury.

Każdy uczeń musi wiedzieć, o której przyjść na egzamin, jak się zachowywać podczas niego, a przede wszystkim – czego nie robić. Co jest więc surowo zabronione na maturze? Ściąganie rozpoczyna listę, jednak rzeczy zakazanych jest znacznie więcej. Zobacz najważniejsze zasady, jakie trzeba przestrzegać na maturze.

Jak przygotować się do matury

Egzamin dojrzałości kończy szkołę średnią, ale jest też przepustką na studia. To właśnie od niego zależy, czy uczeń dostanie się na wymarzony kierunek i wybraną przez siebie uczelnię.

Dlatego należy bardzo poważnie podejść do przygotowań maturalnych. Zwłaszcza w tym roku maturzyści muszą podejść do tego w sposób szalenie rzetelny, ponieważ będzie to pierwszy rok, w którym będzie obowiązywała matura 2023 w nowej formule – Formule 2023.

Przygotowując się do matury, uczniowie korzystają z różnych sposób: niektórzy samodzielnie powtarzają materiał, inni przygotowują się do tego ważnego egzaminu z pomocą indywidualnego korepetytora, kolejna część maturzystów z kolei bazuje jedynie na wiedzy wyniesionej z lekcji i zajęć przygotowawczych w szkole

czytaj dalej

jak przygotować się do matury

jak przygotować się do matury z matematyki

jak przygotować się do matury z angielskiego

co warto wiedzieć przed maturą

 

Jak napisać wpis na bloga po angielsku

Wpis na bloga po angielsku to zadanie otwarte, które może pojawić się zarówno na maturze, jak i na egzaminie ósmoklasisty. Wynika z tego więc, że wiedzę na temat tęgo, jak napisać wpis na bloga po angielsku powinni posiadać uczniowie kończący szkołę podstawową oraz uczniowie, którzy kończą szkołę średnią.

czytaj dalej jak napisać bloga po angielsku

 

ZOBACZ TAKŻE

za nami matura 2022

matura z informatyki 2022

matura z fizyki 2022

matura z geografii 2022

matura z historii 2022

matura z języków mniejszości narodowych 2022

matura z chemii 2022

matura z języka włoskiego 2022

matura WOS 2022

matura z języka niemieckiego 2022

matura z biologii 2022

matura z języka rosyjskiego 2022

matura z matematyki 2022 (poziom rozszerzony)

matura z języka hiszpańskiego (poziom rozszerzony)

matura z języka polskiego 2022 (poziom rozszerzony)

matura z języka francuskiego 2022 (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

matura z języka angielskiego 2022 (poziom rozszerzony)

matura 2022 z filozofii

matura 2022 przecieki z języka angielskiego

matura z języka angielskiego 2022

matura z języków obcych nowożytnych 2022

matura z matematyki 2022

matura z historii muzyki 2022

matura z języka polskiego 2022

jak będzie wyglądać matura 2022

 

 

 

Matury próbne wrzesień - terminy

Jak informuje CKE próbne matury na poziomie podstawowym odbędą się od 28 do 30 września, a kolejne od 12 do 22 grudnia 2022. Egzaminy będą przeprowadzane w nowej formule 2023. Udział szkół w próbnych maturach jest nieobowiązkowy. Egzaminy odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

DATA GODZINA 9:00 CZAS TRWANIA

28 września 2022

(środa)

język polski (poziom podstawowy) 240 minut

29 września 2022

(czwartek)

matematyka (poziom podstawowy) 180 minut

30 września 2022

(piątek)

języki obce nowożytne (poziom podstawowy):

 • język angielski,
 • język francuski,
 • język hiszpański,
 • język niemiecki,
 • język rosyjski,
 • język włoski
120 minut

 

 

Część pisemna egzaminu maturalnego (termin dodatkowy)

DATA GODZINA 9:00 GODZINA 14:00

1 czerwca 2023

czwartek

język polski – pp**

-

2 czerwca 2023

piątek

matematyka – pp

matematyka – pr

5 czerwca 2023

poniedziałek

język angielski – pp

język francuski – pp

język hiszpański – pp

język niemiecki – pp

język rosyjski – pp

język włoski – pp

filozofia – pr

język łaciński i kultura antyczna – pr

historia muzyki – pr

6 czerwca 2023

wtorek

biologia – pr

język angielski – pr

język angielski – dj**

7 czerwca 2023

środa

wiedza o społeczeństwie – pr

język francuski – pr

język francuski – dj

12 czerwca 2023

poniedziałek

chemia – pr

język niemiecki – pr

język niemiecki – dj

13 czerwca 2023

wtorek

historia – pr

historia sztuki – pr

14 czerwca 2023

środa

geografia – pr

język rosyjski – pr

język rosyjski – dj

15 czerwca 2023

czwartek

fizyka – pr

język hiszpański – pr

język hiszpański – dj

16 czerwca 2023

piątek

informatyka – pr

język polski – pr

język kaszubski – pr

język łemkowski – pr

zadania w języku obcym***

19 czerwca 2023

poniedziałek

języki mniejszości narodowych – pp

języki mniejszości narodowych – pr

język włoski – pr

język włoski – dj

 

Część ustna egzaminu maturalnego (termin dodatkowy)
 

5-7 czerwca

język polski

języki mniejszości narodowych

języki obce nowożytne

język łemkowski

język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według

harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów

egzaminacyjnych.

 

* Informacja o miejscach przeprowadzania egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2023 r.

** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Polecamy wszystko o matura 2023

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białej Podlaskiej

Filia AWF w Białej Podlaskiej
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Akademia WSB w Cieszynie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Kujawsko-Pomorska
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Bydgoska Szkoła Wyższa
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Cieszynie

Akademia WSB w Cieszynie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Akademia Ateneum w Gdańsku
Politechnika Gdańska
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Morski w Gdyni
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk.
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Kaliszu

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Kaliszu
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Akademia Śląska
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uczelnia Metropolitalna
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
Społeczna Akademia Nauk w Kielcach
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Koszalinie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia WSB w Krakowie
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rekrutacja na studia w Kwidzynie

Powiślańska Szkoła Wyższa

Rekrutacja na studia w Lublinie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Lubelska Akademia WSEI
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Politechnika Łódzka
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Rekrutacja na studia w Nowym Sączu

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Rekrutacja na studia w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Politechnika Opolska
Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Collegium Da Vinci w Poznaniu
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
Wyższa Szkoła Logistyki
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rybniku

Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie)
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski
WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Szczecinie)
Politechnika Morska w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Collegium Civitas w Warszawie
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Politechnika Warszawska
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Teatralna w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)
Coventry University Wroclaw
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski

Rekrutacja na studia w Żywcu

Akademia WSB w Żywcu

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Politechnika Gdańska
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Morski w Gdyni
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Lubelska Akademia WSEI
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Rekrutacja na studia w Nowym Sączu

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Politechnika Opolska
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Uniwersytet Szczeciński
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Szczeciński – Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze
Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (20)

Julie odpowiedz

thank a lot for your web site it aids a great deal. http://www.zltgo.com/home.php?mod=space&uid=249505

Bobonick odpowiedz

Podczas egzaminów podstawowych nie powinno być innych rozszerzeń. Np. podstawowa matematyka a o 14.00 Rozszerzona historia muzyki. Dwa egzaminy na których wymagana jest duża koncentracja. I co z tego że historię muzyki zdaje mało osób.

Masakraaa odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

Warto się jeszcze uczyć czy lepiej już sobie odpocząć?

Rabin W odpowiedzi do: Masakraaa odpowiedz

Warto

Tak warto W odpowiedzi do: Masakraaa odpowiedz

Nie warto

Thomanicar odpowiedz

S?lf-Im?r?v?m?nt ?nd success g? h?nd in hand. T?king th? steps to make yours?lf a b?tt?r and m?r? well-rounded individu?l will ?r?ve t? be ? wise decisi?n. https://thoughtoftheday.btcfreedom.design Th? wis? ?ers?n f?els th? pain ?f on? ?rr?w. The unwise f??ls th? ??in ?f two. Wh?n l??king f?r wise w?rds, the best ones ?ften come from ?ur ?ld?rs. Y?u'v? heard that it's wise to l?arn from ?xperience, but it is wis?r t? l?arn from th? ?x??rience ?f others. W? t?nd t? think of gr??t thinkers ?nd innov?tors as s?loists, but th? truth is that th? gre?t?st inn?v?tive thinking d??sn't occur in a v?cuum. Innovation r?sults from c?ll?bor?tion. Some of us think h?lding ?n mak?s us str?ng, but som?tim?s it is l?tting go. But wh?t I've disc?v?red ?ver time is th?t some of the wisest ?eopl? I kn?w h?ve ?ls? been some of th? m?st br?k?n p?ople. Don't wast? ?our tim? with ?x?lanati?ns, p??pl? only he?r what th?y w?nt t? he?r. To m?k? difficult d?cisions wis?ly, it h?l?s to hav? a systematic pr?cess f?r assessing ?ach ch?ic? and its c?ns?quenc?s - th? ??t?ntial im??ct ?n each ?s??ct ?f y?ur lif?. E?ch of us ex?erienc?s defe?ts in lif?. W? can transf?rm d?fe?t int? victor? if w? l?arn fr?m lif??s whuppings.

Mickie odpowiedz

Wow, attractive website. Thnx ... https://vitrinetecnica.crt04.org.br/author/maressacavallarodeq/

Jenny odpowiedz

I like this site - its so usefull and helpfull. https://jobsinnigeria.careers/author/kellsieleppernf/

XD odpowiedz

Matura to bzdura

Niski poziom odpowiedz pokaż odpowiedzi (4)

W piereszej klasie liceum zrobilam maturę prubna z angielskiego i uwaga średnia ocen byla 83 procent. To jest tak łatwe ze nawet uczniowie byli w szoku. Poziom matury to tak mniej więcej uczen po 8 klasie

Ali W odpowiedzi do: Niski poziom odpowiedz

Najwyraźniej miałaś dobry poziom z tego języka, co nie zmienia faktu, że nie wszyscy w Polsce mają podobnie. A na studia i tak jest konkurs, więc póki wszyscy nie piszą matur na 100%,jakieś zróżnicowanie jest.

adi W odpowiedzi do: Niski poziom odpowiedz

Jak na maturze zrobisz takie ortografa jak prubna, to marny twój los. Dla ciebie widać 8 klasa klasa to za wysoki poziom.

Wysoki poziom W odpowiedzi do: Niski poziom odpowiedz

Zrup prubno mature s polaka a bendziesz zdziwony

ZawodówkaXD W odpowiedzi do: Niski poziom odpowiedz

Maturę napisała w 1lo ale jakoś do słownika za trudno było zajrzeć

zestresowana odpowiedz pokaż odpowiedzi (3)

macie jakieś przeczucia co będzie

egzaminator CKE W odpowiedzi do: zestresowana odpowiedz

mniej więcej

Strega W odpowiedzi do: zestresowana odpowiedz

Ja tylko nie chcę gara sportiva ?

What W odpowiedzi do: egzaminator CKE odpowiedz

Na przykład co? Ja obstawiam na polski wesele albo dziady cz.3

Len odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Komentuje Pierwszy

marta W odpowiedzi do: Len odpowiedz

gratulacje jesteś pierwszy

wsaib

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dni Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiYIsI9x0_UYRxah2a6T5Asc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/cb81d-wsb-w-gdańsku.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • ul. Komandorska 118/120  53-345 Wrocław  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJA9Y2DELCD0cRMbXaXGADe8E Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6d087-pwsz-koszalin.jpg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • ul. Pigonia 1, Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJM5haPPj6PEcRAXpvuNl9L0M https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d0984-uniwersytet-rzeszowski.jpg Uniwersytet Rzeszowski
 • ul. Mieszka I 61 C,, 71-011 Szczecin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiaE5fdoIqkcRtavOUi3m7UI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/afcf7-collegium-balticum.jpg Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych

Rekrutacja na uczelniach

Łódź

Warszawa

Kraków

Poznań

Katowice i woj. śląskie

Lublin

Kielce

Wrocław

Opole

Zielona Góra

Bydgoszcz

Toruń

Olsztyn

Szczecin

Gdańsk | Gdynia | Sopot

Rzeszów

Częstochowa

Białystok

Bielsko-Biała

Koszalin

Słupsk

Siedlce

Nowy Sącz

Biała Podlaska