Próbne matury 2022

Próbne matury 2022

Próbne matury 2022

05.09.2022

Próbne matury 2022

Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić matury próbne (w formule 2023) od 28 do 30 września 2022 roku.

 

Co znajdziesz w artykule

matura próbna - terminy 2022

matura próbna z języka polskiego - poziom podstawowy 2021

arkusze matura próbna z matematyki - poziom podstawowy 2021

arkusze matura próbna z języka angielskiego - poziom podstawowy 2021

 

 

Matury próbne 2022 - terminy

DATA GODZINA 9:00 CZAS TRWANIA

28 września 2022

(środa)

język polski (poziom podstawowy) 240 minut

29 września 2022

(czwartek)

matematyka (poziom podstawowy) 180 minut

30 września 2022

(piątek)

języki obce nowożytne (poziom podstawowy):

 • język angielski,
 • język francuski,
 • język hiszpański,
 • język niemiecki,
 • język rosyjski,
 • język włoski
120 minut

 

Jak będą wyglądały matury próbne

Chociaż jeszcze nie opadły emocje związane z tegorocznymi egzaminami, to już coraz większą uwagę przykuwa matura, która odbędzie się w przyszłym roku, zwłaszcza że zostanie przeprowadzona w nowej formule. Kiedy odbędą się egzaminy próbne? Jakie zmiany czekają przyszłorocznych maturzystów?

 

Próbne matury- realizowane już w nowej formule- zostaną przeprowadzone w dwóch turach:

 • 28- 30 września 2022 roku
 • 12- 22 grudnia 2022 roku

 

Ponadto, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała zestaw arkuszy pokazowych oraz zasady oceniania rozwiązań zadań. Dlaczego warto się z nimi zapoznać? Nie tylko dla samego sprawdzenia wiadomości, ale również dlatego, aby poznać zmiany, jakimi będzie wyróżniać się nowa odsłona egzaminów. A tych zmian jest co najmniej kilka.

 

Obowiązkowe egzaminy ustne

Należy zacząć od tego, że nowa formuła zakłada powrót do egzaminów ustnych, co oznacza że każdy maturzysta podchodzić będzie do ustnej matury z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Egzamin ustny będzie trwał 30 minut. Osoba zdająca będzie miała 15 minut na przygotowanie do odpowiedzi oraz 15 minut na odpowiedź i rozmowę z komisją. Do zdobycia będzie 30 punktów.

 

Egzamin z języka polskiego polegać będzie na wylosowaniu dwóch zadań:

 • zadanie 1 (z puli zadań jawnych) zawierać będzie zagadnienia sprawdzające znajomość treści i problematyki dotyczących lektury obowiązkowej,
 • zadanie 2 dotyczyć będzie zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem. Osoba zdająca omawiać je będzie na podstawie dołączonego do polecenia materiału w postaci tekstu literackiego lub nieliterackiego albo tekstu ikonicznego.

 

Ustna matura z języka polskiego sprawdzać będzie między innymi znajomość dzieł literackich, których listę już opublikowano. Znajdują się na niej między innymi takie tytuły jak: „Lalka” Bolesława Prusa, „Potop” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, „Rok 1984” George’a Orwella, czy „Inny świat” Gustawa Herlinga- Grudzińskiego.

 

Zmiany w egzaminach pisemnych

Maturalne zmiany dotknęły również egzaminów pisemnych. Pisemna matura z języka polskiego na poziomie podstawowym będzie przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej. Na rozwiązanie zawartych w arkuszu poleceń uczniowie będą mieli 240 minut, a do zdobycia będą mieli 60 punktów: 10 punktów za test język polski w użyciu, 15 punktów za test historycznoliteracki, 35 punktów za wypracowanie.

Pisemna matura z matematyki również zostanie przeprowadzona na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

 

Zmiany w egzaminie z matematyki to między innymi:

 • ograniczenie liczby zadań na dowodzenie,
 • brak zadania na dowód geometryczny,
 • usunięcie wzorów skróconego mnożenia dla potęg trzecich,
 • ograniczenie wymagań dotyczących wielomianów,
 • usunięcie zagadnień dotyczących brył obrotowych.

Egzamin potrwa 180 minut, a za rozwiązanie zadań będzie można zdobyć 46 punktów na poziomie podstawowym oraz 50 punktów na poziomie rozszerzonym.

 

matura z języka obcego nowożytnego

A jak będzie wygląda pisemna matura z języka obcego nowożytnego? Egzamin przeprowadzany będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, obniżających średni oczekiwany poziom biegłości językowej oraz zawierających ograniczony zakres środków gramatycznych i leksykalnych. Odbędzie się w zarówno w części pisemnej i ustnej. Czas trwania na poziomie podstawowym w części pisemnej to 120 minut, a na rozszerzonym 150 minut. Z kolei matura ustna z języka obcego nowożytnego potrwa 30 minut.

 

 

Matura próbna z języka angielskiego 2021 - poziom podstawowy arkusze

źródło: CKE

próbna matura z języka angielskiego arkusz 2021
próbna matura z języka angielskiego arkusz 2021
próbna matura z języka angielskiego arkusz 2021
próbna matura z języka angielskiego arkusz 2021
próbna matura z języka angielskiego arkusz 2021
próbna matura z języka angielskiego arkusz 2021
próbna matura z języka angielskiego arkusz 2021
próbna matura z języka angielskiego arkusz 2021
próbna matura z języka angielskiego arkusz 2021
próbna matura z języka angielskiego arkusz 2021
próbna matura z języka angielskiego arkusz 2021
próbna matura z języka angielskiego arkusz 2021
próbna matura z języka angielskiego arkusz 2021

 

 

 

Matura próbna z matematyki 2021 - arkusze

źródło: CKE

matematyka próbna arkusz 2021

matematyka matura próbna arkusz 2021

matematyka matura próbna arkusz 2021

matematyka matura próbna arkusz 2021

matematyka matura próbna arkusz 2021

matematyka matura próbna arkusz 2021

matematyka matura próbna arkusz 2021

 

matematyka matura próbna arkusz 2021

matematyka matura próbna arkusz 2021

matematyka matura próbna arkusz 2021

matematyka matura próbna arkusz 2021

matematyka matura próbna arkusz 2021

matematyka matura próbna arkusz 2021

 

 

Matura próbna z języka polskiego 2021

W środę, 3 marca, odbyły się próbne matury z języka polskiego na poziomie podstawowym. Podchodzący do sprawdzianu musieli mierzyć się nie tylko z zadaniami zawartymi w arkuszach, lecz również specyfiką wynikającą z reżimu sanitarnego.

Do próbnego egzaminu maturalnego przystąpiło około 200 tysięcy uczniów. Zgodnie z zaleceniami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej próbne matury zostały przeprowadzone stacjonarnie, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

 

Próbna matura z polskiego na poziomie podstawowym – jakie były pytania?

W arkuszu próbnym egzaminu na poziomie podstawowym znalazło się łącznie 12 zadań z analizy tekstu, znajomości struktur gramatycznych i historii literatury. Zadaniem maturzystów było również napisanie wypracowania na wybrany temat.

„Z retorycznej łupiny wyłuskać ziarno rzeczowej informacji”.

W pierwszej części, sprawdzającej wiedzę polonistyczną i czytanie ze zrozumieniem, zdający mierzyli się ze „Sztuką słuchania” autorstwa Walerego Pisarka. W dalszej części odpowiadali na pytania związane z „Panem Tadeuszem” Adama Mickiewicza oraz „Lalką” Bolesława Prusa. Na przykład: „Wyjaśnij, na czym polega „emigracja wewnętrzna” Stanisława Wokulskiego, a na czym – Ignacego Rzeckiego. Odpowiedź zilustruj przykładami z „Lalki” Bolesława Prusa.”

 

Mickiewicz, Żeromski, Leśmian

Największe emocje związane są zwykle z wypracowaniem. W tym roku, podchodzący do próbnego egzaminu mogli wybrać pomiędzy: „Panem Tadeuszem” Adama Mickiewicza, „Ludźmi bezdomnymi” Stefana Żeromskiego oraz wierszem „Z lat dziecięcych” Bolesława Leśmiana.

Treść pierwszego zadania brzmiała: Jak wybory człowieka wpływają na jego życie? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu „Pana Tadeusza”, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury.

Treść drugiego zadania: Czy sztuka może przynieść odpowiedzi na pytania o kondycję ludzką? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego oraz wybranych tekstów kultury.

Treść trzeciego zadania: Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało zasady przeprowadzania tegorocznych matur. Niestety, nie uspokoiło to maturzystów, którzy zadają sobie teraz inne pytanie: co z maturami próbnymi?

Według harmonogramu prac ministerstwa nad wyjątkową formułą tegorocznych egzaminów, matury próbne powinny odbyć się w marcu. Uczniowie klas maturalnych zastanawiają się jednak, czy sytuacja związana z pandemią tych planów nie przekreśli? Trudno być optymistą w temacie zakażeń koronawirusem, a informacje związane z edukacją dotyczą wyłącznie uczniów najmłodszych klas podstawowych oraz szkół specjalnych. Maturzyści, podobnie jak w ubiegłym roku, zostali bez informacji o aktualnych posunięciach ekspertów.

Naprzeciw maturzystom wychodzą szkoły, które indywidualnie organizują próbne egzaminy. Co łatwo sobie wyobrazić, w trybie online. W wielu placówkach takie egzaminy rozpoczynają się już w tym tygodniu. Pytanie brzmi, czy próba próbnej matury się sprawdzi, bowiem przeprowadzona zostanie za pośrednictwem Internetu, a prawdziwa matura, przynajmniej na tę chwilę, będzie przeprowadzona tradycyjnie, w szkolnej ławce.

Niezależnie od formy przeprowadzenia, taki próbny egzamin to słuszne rozwiązanie. Może dać bowiem odpowiedź na pytanie jak sprawdza się zdalny tryb nauczania.

 

 

MATURA 2023 - ważne informacje

 

terminy matury próbnej 2022

terminy matury 2023

terminy deklaracji maturalnych 2023

terminy matury dodatkowej 2023

terminy wyników matury 2023

terminy matury poprawkowej 2023

terminy wyników matury poprawkowej 2023

przedmioty obowiązkowe 2023

przedmioty dodatkowe 2023

ile procent żeby zdać maturę 2023

zmiany na maturze 2023

lista lektur matura 2023

co warto wiedzieć przed maturą

terminy rekrutacji na studia 2022

 

 

 

Komentarze (13)

matka odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Matura - to teraz porażka, z j. polskiego 20 pkt. za test , 50 pkt. za wypracowanie . W sumie 70 pkt. więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że ktoś kto nie ma daru do pisania maturę z j. polskiego obleje. Z matmy na 45 pkt do zdobycia , większość punktów jest za zadania otwarte, przy czym co inne się mówi , a rzeczywistość jest inna, zadania których miało nie być są. Współczuję młodym!!!

Maturzystka W odpowiedzi do: matka odpowiedz

Teraz trzeba być wybitnym idiotą żeby nie zdać matury, jeszcze parę lat temu sprawdziany były trudniejsze od dzisiejszych matur

może jestem już za stara odpowiedz

Jak sprawdza się zdalny tryb nauczania? A jak sprawdza się stacjonarny tryb nauczania? A jak sprawdza się rola rodziców w XXIw? Dziecku 19-letniemu wszystko się należy , koniec. Kropka.

obserwator odpowiedz

To była chyba próbna matura dla CKE. Ostrosłupów nie ma w wymaganiach egzaminacyjnych, na maturze próbnej był, zadań za 5 p miało nie być - było, dowodów z geometrii miało nie być - był, a zadanie z najmniejszą wartością funkcji liniowej to już kuriozum!. Dowód z funkcji kwadratowej to i na poziomie rozszerzonym sprawiłby problem a tu luzik! - za 2p. Brawo CKE!!!!!

Ja odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Narażanie zdrowia i życia ludzi!

a W odpowiedzi do: Ja odpowiedz

dla chetnych...

Ewa odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Próbne matury w czasie pandemii, kiedy jest wzrost zakażeń to beznadziejny pomysł. W Białostockiem liceum dyrektor robi je stacjonarnie. Czy nie wie, że naraża uczniów i nauczycieli. Boję się puścić syna a oni każą przychodzić. Uczniowie chodzą całe dnie po galeriach imprezują i teraz mają siedzieć w jednej sali obok siebie bez maseczki, bo oni nie nosza albo pod broda? Minister po winien wydać nakaz że tylko zdalnie można je przeprowadzić. Maseczki są obowiązkowe więc dyrektor powinien to egzekwować a nie pobłażać. To jest narażanie nauczycieli starszych i uczniów.

a W odpowiedzi do: Ewa odpowiedz

dla chetnych...

Radek odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

Czemu nie zrezygnują z próbnych matur w ogóle. Przecież jak ktoś skończył szkołę, to średnie już ma. Zrobić egzaminy na studia i to będzie sito, a nie blokowanie dalszej nauki komuś kto np bardzo stresuje się, był chory lub miał sytuację losową.

Ala W odpowiedzi do: Radek odpowiedz

Masz racj?

a W odpowiedzi do: Radek odpowiedz

dla chetnych...

Iza odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Próbne matury

Joanna W odpowiedzi do: Iza odpowiedz

To może niech piszą w Biedronce , Lidlu, tam nie ma koronawirusa