Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym

Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym

Dodaj do ulubionych

Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym – kierunek studiów

Studia na kierunku Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studenci Inżynierii i automatyzacji w przemyśle drzewnym nabywają umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań inżynierskich związanych z automatyzacją i sterowaniem procesami przetwarzania surowca drzewnego, projektowaniem takich procesów oraz eksploatacją maszyn i urządzeń w liniach technologicznych zakładów produkcyjnych.

Po studiach na kierunku Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym można znaleźć zatrudnienie w zakładach przemysłowych na stanowiskach związanych z automatyzacją procesów technologicznych, eksploatacją maszyn, technologią produkcji, utrzymaniem ruchu oraz projektowaniem i wytwarzaniem wyrobów.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym to kierunek inżynierski, a zatem należy przyłożyć się do nauki przedmiotów ścisłych. Obecnie kierunek ten nie występuje bardzo często w katalogach dydaktycznych, ale nie oznacza to, że konkurencja na studia jest niewielka.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym:

 • matematyka,
 • fizyka i astronomia,
 • chemia,
 • geografia,
 • informatyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA I AUTOMATYZACJA W PRZEMYŚLE DRZEWNYM

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Jednostka prowadząca

Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym

Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA I AUTOMATYZACJA W PRZEMYŚLE DRZEWNYM STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA I AUTOMATYZACJA W PRZEMYŚLE DRZEWNYM?

Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym to kierunek o profilu praktycznym, a zatem kładący nacisk na pozyskanie jasno określonych umiejętności, stanowiących podstawę kreowania twórczych rozwiązań. Znaczna część realizowanego programu nauczania to zajęcia ćwiczeniowe, laboratoryjne oraz projektowe, dzięki którym studenci mogą zapoznać się między innymi z maszynami i systemami informatycznymi, tworzącymi zautomatyzowane linie technologiczne w tym przemyśle.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kształcenie na kierunku Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym umożliwia pozyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności właściwych dla inżyniera mechanika z dyscypliny Inżynieria Mechaniczna ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i umiejętności z zakresu procesów i maszyn przemysłu drzewnego oraz automatyki i automatyzacji procesów przemysłowych.

W toku studiów studenci zdobywają wiedzę dotyczącą projektowania i konstrukcji, projektowania układów automatyki, programowania i obsługi systemów informatycznych odpowiedzialnych za sterowanie liniami produkcyjnymi, jak również wiedzę z zakresu obsługi linii technologicznych oraz procesów przemysłu drzewnego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA I AUTOMATYZACJA W PRZEMYŚLE DRZEWNYM?

Studia na kierunku Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym trwają 8 semestrów, czyli cztery lata. Są to studia I stopnia.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA I AUTOMATYZACJA W PRZEMYŚLE DRZEWNYM?

Studia na kierunku Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym przygotowują do pracy i pełnienia kierowniczych funkcji w zakładach przemysłu drzewnego- na przykład w branży: meblarskiej, budowlanej, tartakach, czy płyt drewnopodobnych, głównie na stanowiskach związanych z automatyzacją procesów technologicznych oraz utrzymaniem ruchu a także eksploatacji maszyn. Ponadto, z dyplomem w kieszeni można znaleźć zatrudnienie w firmach i przedstawicielstwach handlowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym:

 • branża budowlana,
 • branża meblarska,
 • branża płyt drewnopodobnych,
 • tartaki.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA I AUTOMATYZACJA W PRZEMYŚLE DRZEWNYM

Komentarze (0)