Administrowanie środowiskiem

Administrowanie środowiskiem

Dodaj do ulubionych

Administrowanie środowiskiem studia - kierunek studiów

Studia na kierunku administrowanie środowiskiem to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku administrowanie środowiskiem
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności administrowanie środowiskiem możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | administrowanie środowiskiem - uczelnie >

Opis kierunku

Administrowanie środowiskiem to interdyscyplinarny kierunek studiów, który łączy nauki społeczne i przyrodnicze. Powstał jako odpowiedź na pojawiające się problemy środowiskowe we współczesnym świecie. W tworzonym programie studiów zwrócono uwagę na administrowanie środowiskiem w odniesieniu do prawnych i środowiskowych podstaw gospodarowania jego zasobami. Nauczysz się stosować prawne instrumenty w ochronie środowiska, a także będziesz w stanie połączyć je z praktyczną wiedzą odnoszącą się do jego prawidłowego funkcjonowania.

 

Praca po studiach

Absolwenci administrowania środowiskiem są przygotowani do świadczenia usług badawczych, a także do realizowania projektów w ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą, zajmując się tym samym ekspertyzami przyrodniczymi oraz oceną oddziaływania inwestycji na środowisko.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Warto zapoznać się z nimi odpowiednio wcześnie, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Pamiętaj, że studia magisterskie przeznaczone są dla osób, które ukończyły już studia pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie, dlatego w trakcie rekrutacji z pewnością będziesz musiał/a przedstawić dyplom ukończenia kształcenia w danym zakresie. 

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ADMINISTROWANIE ŚRODOWISKIEM

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Administrowanie środowiskiem stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Administrowanie środowiskiem - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Administrowanie środowiskiem studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Administrowanie środowiskiem studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administrowanie środowiskiem

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC ADMINISTROWANIE ŚRODOWISKIEM

W programie studiów na kierunku administrowanie środowiskiem znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Elementy prawa cywilnego
 • Przyrodnicze podstawy funkcjonowania środowiska
 • Inwestycyjne prawo środowiska
 • Prawo ochrony powietrza
 • Prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • Technologia informacyjna w administracji
 • Ochrona i zagrożenia bio- i georóżnorodność
 • Prawo geologiczne i górnicze
 • Finansowo-prawne instrumenty ochrony środowiska
 • Monitoring stanu i gospodarowanie zasobami wody

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nauk społecznych i przyrodniczych
 • źródeł prawa, jego wykładni i struktury organów administracji publicznej
 • znajomości instrumentów i narzędzi wykorzystywanych w prawie ochrony środowiska
 • prawnych i środowiskowych aspektów energetyki
 • znajomości instrumentów ochrony środowiska
 • umiejętności identyfikacji podstawowych zjawisk zachodzących w środowisku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTROWANIE ŚRODOWISKIEM?

Głównym założeniem programowym kierunku administrowanie środowiskiem jest rozwijanie kompetencji odnoszących się do stosowania prawnych instrumentów w ochronie środowiska, które jednocześnie łączą się z praktyczną wiedzą z zakresu uwarunkowań jego funkcjonowania. Siatka zajęć łączy nauki prawne i przyrodnicze w kontekście stosowania instrumentów ochrony środowiska.

Studenci uczęszczają na moduł zajęć obowiązkowych, które umożliwiają zapoznanie się z prawnymi podstawami funkcjonowania administracji jako struktury bezpośrednio zobowiązanej do stosowania instrumentów ochrony środowiska. Z pewnością poznasz zagadnienia odnoszące się do prawa, jego wykładni i struktury organów administracji publicznej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Administrowanie środowiskiem możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci administrowania środowiskiem nabywają umiejętności sprowadzające się do identyfikacji podstawowych procesów i zjawisk, które zachodzą w środowisku, a także czynników im zagrażającym. Będziesz miał/a okazję poznać instrumenty i narzędzia, które są wykorzystywane w różnych działach prawa ochrony środowiska.

Program kształcenia przewiduje moduł, który umożliwi zapoznanie się z narzędziami wspierającymi realizację celów środowiskowych w przedsiębiorstwach przez zarządzanie i pozyskiwanie finansowania ich realizacji wraz z uwzględnieniem poszanowania elementów środowiska przyrodniczego. Będziesz miał/a okazję zdobyć wiedzę na temat prawnych i środowiskowych aspektów energetyki oraz zasad gospodarowania na obszarach chronionych.

 

3. Gdzie studiować Administrowanie środowiskiem

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Administrowanie środowiskiem:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTROWANIE ŚRODOWISKIEM?

Studia na kierunku Administrowanie środowiskiem trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADMINISTROWANIE ŚRODOWISKIEM?

Absolwenci administrowania środowiskiem zajmują się oceną wpływu inwestycji na środowisko naturalne, co umożliwia podjęcie pracy w jednostkach administracji publicznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku administrowanie środowiskiem:

 • organy administracji publicznej
 • przemysł
 • parki narodowe i krajobrazowe
 • agencje i agendy samorządowe
 • stowarzyszenia i fundacje zajmujące się zarządzaniem zasobami przyrodniczymi

Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą, dzięki której będziesz zajmował/a się ekspertyzami przyrodniczymi oraz oceną oddziaływania inwestycji na środowisko. Absolwenci są przygotowani do tego, by świadczyć usługi badawcze oraz realizować projekty w ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi lub do wykonywania działań eksperckich.

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTROWANIE ŚRODOWISKIEM

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu