Bezpieczeństwo ekologiczne

Bezpieczeństwo ekologiczne

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo ekologiczne studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Bezpieczeństwo ekologiczne to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

 

Bezpieczeństwo ekologiczne to nowoczesny kierunek, który doskonale wpisuje się w trendy i zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Skupia się na trosce o środowisko człowieka, a także ogólnie o planetę oraz wszystkie mikro- i makrosystemy, które wymagają szacunku i ochrony. Kierunek jest idealny dla osób, które są wrażliwe na globalne zagrożenia, chcą działać proekologicznie i troszczą się o przyrodę. Kierunek bezpieczeństwo ekologiczne umożliwi Ci spełnianie życiowej misji zawodowo, a także zdobycie wszechstronnego wykształcenia.

Absolwenci bezpieczeństwa ekologicznego mogą być zatrudnieni w sztabach kryzysowych, w stowarzyszeniach i fundacjach proekologicznych, na wszystkich szczeblach administracji samorządowych.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z procesem rekrutacyjnym, ponieważ uczelnie ustalają go indywidualnie. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Wymagania rekrutacyjne są zmienne i zależą od poziomu i trybu kształcenia.  

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Jastrzębiu Zdroju

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo ekologiczne stopień: (I)
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Inżynieria bezpieczeństwa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo ekologiczne - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE STUDIA NIESTACJONARNE

BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo ekologiczne

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE?

Kierunek bezpieczeństwo ekologiczne to innowacyjna propozycja kształcenia, która skupia się na zagrożeniach ekologicznych oraz regulacjach prawnych związanych stricte z troską o ekologię oraz działaniami organizacji krajowych i międzynarodowych, które działają na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego.

Program kształcenia składa się w dużej mierze z zajęć praktycznych i warsztatów. Studenci mają okazję poznać nowe sposoby dbania o ekologię w gospodarstwie rodzinnym i w większej grupie społecznej w kraju i na świecie. Studenci mają wiele perspektyw zawodowych i możliwość rozpoczęcia pracy badawczej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Bezpieczeństwo ekologiczne możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci bezpieczeństwa ekologicznego zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego Unii Europejskiej, zapoznają się z korelacjami między zdrowiem a środowiskiem, a także uczą się działać etycznie i odpowiedzialnie.

Nabędziesz umiejętności sprowadzające się do przewidywania negatywnych konsekwencji działań człowieka oraz do niwelowania zagrożeń ekologicznych. Poznasz podstawy prawne w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego.

Rozwiniesz zdolności komunikacyjne, a także predyspozycje językowe w zakresie języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy.

W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: międzynarodowe organizacje ekologiczne, propedeutyka ekologii, systemy bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona infrastruktury krytycznej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo ekologiczne trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE?

Absolwenci bezpieczeństwa ekologicznego mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Mogą pracować między innymi w instytutach badawczych, instytucjach ochrony środowiska, w instytucjach odpowiedzialnych za jakość środowiska i kontrolę stanu środowiska, takich jak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska czy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Bezpieczeństwo ekologiczne:

 • wszystkie szczeble administracji samorządowych
 • inicjatywy społeczne
 • sztaby kryzysowe
 • stowarzyszenia i fundacje proekologiczne

Odnajdziesz się w pracy w instytucjach i organizacjach, które zajmują się edukacją środowiskową lub planowaniem działań mających służyć propagowaniu i upowszechnianiu wiedzy o bezpiecznym użytkowaniu środowiska wśród różnych grup wiekowych i zawodowych.

Zobacz inne kierunki Ochrona środowiska

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE

Komentarze (0)