Inżynieria procesów technologicznych

Inżynieria procesów technologicznych

Dodaj do ulubionych

Inżynieria procesów technologicznych studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Inżynieria procesów technologicznych to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3, 5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studenci kierunku Inżynieria procesów technologicznych zaznajamiają się z zagadnieniami związanymi z procesami wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz elementami konstrukcyjnymi. To kierunek, w którym spotykają się różnorodne dziedziny, takie jak matematyka, fizyka, elektrotechnika i elektronika, materiałoznawstwo, czy miernictwo.

Po studiach można znaleźć zatrudnienie między innymi w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Inżynieria procesów technologicznych jest kierunkiem, w którym dominującą rolę pełnią matematyka, fizyka, a także chemia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria procesów technologicznych:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • informatyka,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Jednostka prowadząca

Inżynieria procesów technologicznych stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Jednostka prowadząca

Inżynieria chemiczna i procesowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.04.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.04.2021
do 24.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 10.07.2021
do 24.08.2021
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria procesów technologicznych

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH?

Inżynieria procesów technologicznych to studia interdyscyplinarne łączące wiedzę z informatyki, budownictwa, inżynierii materiałowej oraz inżynierii produkcji, co pozwoli w przyszłości absolwentom na sprawne dostosowywanie się do zmieniających się wymagań rynku pracy, podyktowanych rozwojem nowych technologii.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria procesów technologicznych możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Najistotniejszym celem studiów na kierunku Inżynieria procesów technologicznych jest pozyskanie wiedzy na temat procesów wytwarzania i eksploatacji maszyn, jak również elementów konstrukcyjnych. Program zawiera zagadnienia związane z matematyką, fizyką, materiałoznawstwem, miernictwem, elektrotechniką i elektroniką, bazami danych, podstawami mechaniki ogólnej.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH?

Studia na kierunku Inżynieria procesów technologicznych trwają 3, 5 roku (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku inżynieria procesów technologicznych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek inżynieria procesów technologicznych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Przedmioty:

chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku inżynieria procesów technologicznych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek inżynieria procesów technologicznych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH?

Absolwenci studiów na kierunku Inżynieria procesów technologicznych przygotowani są do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i elementów konstrukcyjnych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria procesów technologicznych:

 • jednostki projektowe,
 • jednostki konstrukcyjne,
 • jednostki technologiczne,
 • jednostki akredytacyjne i atestacyjne,
 • jednostki naukowo- badawcze,
 • jednostki konsultingowe.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Komentarze (0)