Jakość i rozwój produktu

Jakość i rozwój produktu

Dodaj do ulubionych

Jakość i rozwój produktu studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Jakość i rozwój produktu to studia inżynierskie i licencjackie oraz magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3, 5 roku (studia I stopnia) oraz od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

W toku studiów studenci kierunku Jakość i rozwój produktu pozyskują wiedzę stanowiącą połączenie zagadnień z zakresu nauk ekonomicznych, nauk techniczno- przyrodniczych oraz nauk społecznych. Uczą się jak zaprojektować od podstaw nowy produkt, ulepszyć istniejący oraz zarządzać nim na każdym etapie jego cyklu życia. Ponadto, poznają właściwości produktów i usług oraz procesy wpływające na ich jakość, wartości użytkowe i bezpieczeństwo.

Po zakończeniu nauki absolwenci wyróżniający się wszechstronną wiedzą oraz licznymi umiejętnościami będą mogli znaleźć zatrudnienie na stanowiskach menedżera jakości w przedsiębiorstwie, specjalisty do spraw kształtowania i oceny jakości produktów spożywczych oraz przemysłowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Jakość i rozwój produktu to coraz popularniejszy i chętniej wybierany przez kandydatów kierunek. Oznacza to, że w procesie rekrutacyjnym istnieje niemała konkurencja, a zatem tylko kandydaci z najwyższymi ocenami mają szansę na rozpoczęcie studiów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Jakość i rozwój produktu:

 • język obcy nowożytny,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK JAKOŚĆ I ROZWÓJ PRODUKTU

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Jakość i rozwój produktu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

JAKOŚĆ I ROZWÓJ PRODUKTU STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

JAKOŚĆ I ROZWÓJ PRODUKTU STUDIA I STOPNIA

JAKOŚĆ I ROZWÓJ PRODUKTU STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku jakość i rozwój produktu

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU JAKOŚĆ I ROZWÓJ PRODUKTU?

Jakość i rozwój produktu to kierunek złożony, a zatem oferujący szeroką wiedzę i liczne umiejętności. Na studiach można poznać między innymi zagadnienia dotyczące innowacyjności i dostosowania produktu do potrzeb i oczekiwań konsumenta, zasady przeprowadzania badań marketingowych, towaroznawcze aspekty rozwoju i zarządzania produktem, czy też zasady projektowania opakowań. Ponadto, studenci uczestniczą w zajęciach poświęconych dokumentacji znormalizowanych systemów zarządzania, integracji znormalizowanych systemów zarządzania oraz doskonaleniu systemów zarządzania.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Jakość i rozwój produktu możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie),
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Jakość i rozwój produktu umożliwiają nabycie złożonej wiedzy. Studenci rozwijają się w zakresie projektowania innowacji produktowych, które odpowiadają wymaganiom i potrzebom rynku, wykorzystywania instrumentów marketingowych i instrumentów jakości, jak również mapowania, modelowania i optymalizacji procesów biznesowych.

Ponadto, pozyskują wiedzę w zakresie systemów zapewnienia jakości zdrowotnej i zarządzania bezpieczeństwem żywności, towaroznawstwa nowoczesnych surowców i produktów kosmetycznych, zarządzania cenami i dystrybucją produktów, analizy czynników wpływających na jakość i trwałość.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU JAKOŚĆ I ROZWÓJ PRODUKTU?

Studia na kierunku Jakość i rozwój produktu trwają od 3 lat do 3, 5 roku (studia I stopnia) oraz od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU JAKOŚĆ I ROZWÓJ PRODUKTU?

Przestrzeń zawodowa po ukończeniu kształcenia na studiach na kierunku Jakość i rozwój produktu wydaje się bardzo szeroka. W zależności od studiowanej specjalności absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w działach marketingu, działach komunikacji rynkowej, agencjach konsultingowo- doradczych, ośrodkach badawczo- rozwojowych, działach kontroli jakości i certyfikacji wyrobów, laboratoriach analitycznych. Pozyskaną na studiach wiedzę można wykorzystać również prowadząc własną działalność gospodarczą (usługową, handlową lub produkcyjną).

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Jakość i rozwój produktu:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne,
 • przedsiębiorstwa usługowe,
 • przedsiębiorstwa handlowe,
 • agencje konsultingowo- doradcze,
 • agencje kreatywne,
 • działy kontroli jakości wyrobów,
 • laboratoria analityczne,
 • ośrodki badawczo- rozwojowe,
 • działy komunikacji rynkowej.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU JAKOŚĆ I ROZWÓJ PRODUKTU

Komentarze (0)