Kognitywistyka i komunikacja

Kognitywistyka i komunikacja

Dodaj do ulubionych

Kognitywistyka i komunikacja studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Kognitywistyka i komunikacja to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Kognitywistyka jest dosyć młodą, ale prężnie rozwijającą się dziedziną wiedzy, zajmującą się poznawczą i komunikacyjną aktywnością człowieka. Jej celem jest zrozumienie działania umysłu ludzkiego, co wymaga niezwykle szerokiej wiedzy z zakresu różnorodnych zagadnień. Studia na kierunku Kognitywistyka i komunikacja oferują pozyskanie wiedzy stanowiącej połączenie takich zagadnień jak kognitywistyka społeczna, dyscypliny logiczno- informatyczne oraz humanistyka kognitywna.

Po studiach absolwenci kierunku Kognitywistyka i komunikacja będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w firmach i instytucjach wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjne, ośrodkach przetwarzania danych, czy placówkach oświatowo- kulturalnych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kognitywistyka i komunikacja to kierunek, którego popularność rośnie z każdym rokiem akademickim, a zatem aby zostać studentem pierwszego roku należy pochwalić się jak najlepszymi wynikami i pokonać rzeszę kandydatów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Kognitywistyka i komunikacja:

 • język polski,
 • język obcy,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • biologia,
 • filozofia.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KOGNITYWISTYKA I KOMUNIKACJA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Jednostka prowadząca

Kognitywistyka i komunikacja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 25.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 16.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kognitywistyka i komunikacja

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOGNITYWISTYKA I KOMUNIKACJA?

Studenci kierunku Kognitywistyka i komunikacja zdobywają wiedzę interdyscyplinarną. Zaznajamiają się z takimi zagadnieniami jak antropologia kulturowa, epistemologia, sztuczna inteligencja, czy komunikacja społeczna. Studia nawiązują do najnowszej fazy rozwojowej kognitywistyki.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Kognitywistyka i komunikacja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Kognitywistyka i komunikacja umożliwiają pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, czyli złożonej z wielu dyscyplin. W toku studiów studenci poznają metody badawcze stosowane w naukach o poznaniu i komunikacji społecznej, technologie informacyjne wykorzystywane do wspomagania procesów poznawczych i komunikacyjnych, metody i narzędzia logiki matematycznej.

Studenci uczą się o mechanizmach poznawczych komunikacji społecznej i kulturowej, filozoficznych koncepcjach umysłu, roli języka i innych systemów semiotycznych.

Kierunek Kognitywistyka i komunikacja daje przede wszystkim umiejętność określania głębszego sensu w tym, co jest wyrażone, jak również przełożenia ogromnych ilości danych do abstrakcyjnych pojęć.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KOGNITYWISTYKA I KOMUNIKACJA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOGNITYWISTYKA I KOMUNIKACJA?

Studia na kierunku Kognitywistyka i komunikacja trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku kognitywistyka i komunikacja na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KOGNITYWISTYKA I KOMUNIKACJA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek kognitywistyka i komunikacja na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Przedmioty:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku kognitywistyka i komunikacja na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku stac. I stopnia:
60
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek kognitywistyka i komunikacja na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KOGNITYWISTYKA I KOMUNIKACJA?

Absolwenci Kognitywistyki i komunikacji posiadają wiedzę o poznawczych i kulturowych uwarunkowaniach skutecznej interakcji komunikacyjnej. Wiedzę tę można wykorzystać na przykład będąc pracownikiem odpowiedzialnym za komunikację z klientami oraz kreowanie wizerunku firmy, czy też osobą odpowiedzialną za przygotowywanie ofert oraz tekstów promocyjnych i reklamowych. To tylko jedna z propozycji zatrudnienia, jaka czeka na ludzi z dyplomem w kieszeni, ponieważ absolwenci tego kierunku poszukiwani są wszędzie tam, gdzie liczą się wszechstronna wiedza, sprawne komunikowanie, umiejętność kształtowania postaw i przekonań oraz znajomość nowoczesnych technologii informatycznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Kognitywistyka i komunikacja?

 • specjalista do spraw komunikacji,
 • copywriter,
 • architekt stron internetowych,
 • project manager,
 • social media manager. 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOGNITYWISTYKA I KOMUNIKACJA

Komentarze (0)