Dodaj do ulubionych

Komunikacja wizualna studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Komunikacja wizualna to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Komunikacja wizualna to kierunek dostosowany do współczesnych wymagań rynku projektowego, skierowany przede wszystkim do tych, którzy swoją przyszłość łączą z projektowaniem graficznym. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności, stanowiących przygotowanie do twórczego projektowania zorientowanego na przekaz treści w takich obszarach jak projektowanie identyfikacji wizualnych, projektowanie publikacji, projektowanie informacji, projektowanie interfejsów ekranowych, czy projektowanie opakowań i prezentacji produktów.

Absolwenci studiów na kierunku Komunikacja wizualna mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w studiach projektowych, wydawnictwach, agencjach reklamowych, czy agencjach interaktywnych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Komunikacja wizualna należy do grona kierunków z obszaru sztuki, a zatem aby rozpocząć kształcenie na pierwszym roku należy przejść przez wieloetapowy proces rekrutacyjny. Kandydaci biorą udział w egzaminach, które sprawdzają zdolności w dziedzinie kreatywności, wrażliwości estetycznej oraz umiejętności warsztatowych. Egzamin składa się z dwóch etapów: praktycznego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Etapy egzaminu na studia na kierunku Komunikacja wizualna:

  • etap I: przegląd przesłanych przez kandydatów prac,
  • etap II: rozmowa kwalifikacyjna.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KOMUNIKACJA WIZUALNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Komunikacja wizualna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE KOMUNIKACJA WIZUALNA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Wzornictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku lub 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku wzornictwo

Akademia Sztuki w Szczecinie

Akademia Sztuki w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Wzornictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku wzornictwo

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Jednostka prowadząca

Wzornictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku wzornictwo

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Grafika i multimedia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku grafika i multimedia

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Jednostka prowadząca

Grafika komputerowa i produkcja multimedialna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku grafika komputerowa i produkcja multimedialna

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku komunikacja wizualna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMUNIKACJA WIZUALNA?

Komunikacja wizualna to kierunek, w przestrzeni którego znajdują się zagadnienia koncentrujące się wokół projektowania dwuwymiarowego, a najważniejszym celem kształcenia jest rozwinięcie umiejętności projektowania form użytkowych.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Komunikacja wizualna możemy podzielić na:

1. Typ:

  • studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Komunikacja wizualna pozyskują wiedzę o przeszłym i aktualnym projektowaniu wizualnym 2D zorientowanym na przekaz treści, w szczególności o mediach wykorzystujących pismo, obraz i znak. Poznają podstawowe zagadnienia związane z komunikacją, informacją i ich mediami w kontekście praktyki projektowej, jak również narzędzia i technologie tworzenia i przetwarzania obrazu, z naciskiem położonym na cyfrowe techniki obrazowania wektorowego i bitmapowego, czy technik do efektów kinetycznych i interaktywnych.

W toku studiów studenci rozwijają umiejętności warsztatowe i kompetencje twórcze potrzebne do realizacji różnorodnych, oryginalnych i autorskich utworów o charakterze dzieła plastycznego, a także uczą się projektować kompleksowe formy użytkowe w obszarach takich jak: projektowanie identyfikacji wizualnych, projektowanie publikacji, projektowanie informacji, projektowanie interfejsów ekranowych, projektowanie opakowań i ekspozycji produktów.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KOMUNIKACJA WIZUALNA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMUNIKACJA WIZUALNA?

Studia na kierunku Komunikacja wizualna trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku komunikacja wizualna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KOMUNIKACJA WIZUALNA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek komunikacja wizualna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji na studia jest egzamin praktyczny, rozmowa kwalifikacyjna.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku komunikacja wizualna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
40
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek komunikacja wizualna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KOMUNIKACJA WIZUALNA?

Absolwenci studiów na kierunku Komunikacja wizualna mogą pochwalić się licznymi umiejętnościami związanymi z projektowaniem. Potrafią między innymi projektować logotypy, czasopisma, książki, infografiki, aplikacje, strony internetowe, czy opakowania. Dzięki wszechstronności mogą liczyć na dość dużą swobodę funkcjonowania na rynku. Co istotne, mogą pracować zarówno indywidualnie, jak i w zespole, a pozyskane na studiach umiejętności wykorzystać mogą między innymi w studiu projektowym, agencji reklamowej, wydawnictwie, agencji interaktywnej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Komunikacja wizualna:

  • agencja reklamowa,
  • wydawnictwo,
  • studio projektowe,
  • agencja interaktywna.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMUNIKACJA WIZUALNA

Komentarze (0)