DORADZTWO KARIERY I DORADZTWO ZAWODOWE

DORADZTWO KARIERY I DORADZTWO ZAWODOWE

Dodaj do ulubionych

DORADZTWO KARIERY I DORADZTWO ZAWODOWE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku doradztwo kariery i doradztwo zawodowe to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Osoby, które aplikują na kierunek doradztwo kariery i doradztwo zawodowe zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych, takich jak: psychologia, ekonomia, zarządzania i marketing. Ponadto nauczą się doradztwa zawodowego, z wykorzystaniem wybranych technik psychologicznych. Co więcej, zdobędą zdolności z obszaru przedsiębiorczości oraz informatyki.

 

Absolwenci powyższego kierunku mogą podjąć pracę w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, firmach doradczych, czy działach HR.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Przed przystąpieniem do rekrutacji na kierunek doradztwo kariery i doradztwo zawodowe należy zapoznać się z obowiązującymi na danej uczelni, wymaganiami rekrutacyjnymi. Odpowiednie przygotowanie zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie aplikacji na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku doradztwo kariery i doradztwo zawodowe to:

 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK DORADZTWO KARIERY I DORADZTWO ZAWODOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

Doradztwo kariery i doradztwo zawodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.05.2021
do 15.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 21.07.2021
do 20.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.05.2021
do 15.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 21.07.2021
do 20.09.2021
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku doradztwo kariery i doradztwo zawodowe

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DORADZTWO KARIERY I DORADZTWO ZAWODOWE?

Studia na kierunku doradztwo kariery i doradztwo zawodowe kształcą specjalistów z zakresu różnorodnych nauk. Dzięki interdyscyplinarnemu programowi nauczania, możliwe jest zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk psychologicznych, socjologicznych, społecznych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem i marketingiem. Ponadto studenci rozwiną szereg istotnych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku doradztwo kariery i doradztwo zawodowe możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program kształcenia na kierunku doradztwo kariery i doradztwo zawodowe zakłada realizacje zajęć z zakresu nauk społecznych, socjologicznych i psychologicznych. W ramach studiów, studenci zdobędą specjalistyczną wiedzę na temat zarządzania, marketingu oraz przedsiębiorczości. Ponadto poznają specyfikę współczesnego rynku pracy i nauczą się profesjonalnego doradztwa zawodowego, z wykorzystaniem metod społecznych i psychologicznych. Oprócz wiedzy teoretycznej, studenci rozwiną także cenne umiejętności praktyczne. Podczas licznych warsztatów nauczą się zarządzania karierą czy zasobami ludzkimi. Co więcej, zdobędą oni zdolności organizacyjne oraz poznają techniki marketingowe. Osoby, które aplikują na powyższe studia poznają zasady wykorzystywania narzędzi i technik informatycznych w swojej codziennej pracy zawodowej. W czasie studiów będą miały okazję rozwinąć kompetencje miękkie, takie jak zdolność komunikacji czy pracy zespołowej, które są niezwykle ważne w zawodach wymagających kontaktu z ludźmi.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DORADZTWO KARIERY I DORADZTWO ZAWODOWE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DORADZTWO KARIERY I DORADZTWO ZAWODOWE?

Studia na kierunku doradztwo kariery i doradztwo zawodowe będą trwały trzy lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku doradztwo kariery i doradztwo zawodowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DORADZTWO KARIERY I DORADZTWO ZAWODOWE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek doradztwo kariery i doradztwo zawodowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Przedmioty:

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku doradztwo kariery i doradztwo zawodowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek doradztwo kariery i doradztwo zawodowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU DORADZTWO KARIERY I DORADZTWO ZAWODOWE?

Ukończenie studiów na powyższym kierunku, otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci bez problemu znajdą zatrudnienie w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z działami HR lub działami public relations. Równie ciekawą opcją może być objęcie stanowisk doradcy zawodowego lub personalnego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku doradztwo kariery i doradztwo zawodowe:

 • działy HR
 • instytucje administracji rządowej i samorządowej
 • działy public relations
 • agencje marketingowe
 • przedsiębiorstwa prywatne
 • własna działalność gospodarcza

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU DORADZTWO KARIERY I DORADZTWO ZAWODOWE

Komentarze (0)