Dodaj do ulubionych

Liberal Arts and Sciences studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Liberal Arts and Sciences to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Liberal Arts and Sciences zbudowane są na fundamencie idei artes liberales, zgodnie z którą każda specjalizacja powinna opierać się o szeroką wiedzę ogólną oraz zespół uniwersalnych umiejętności. Jest to kierunek skierowany przede wszystkim do osób, których zainteresowania nie mieszczą się w ramach jednej specjalizacji i wciąż poszukują nowych obszarów wiedzy do zdobycia. Studia na kierunku Liberal Arts and Sciences to połączenie zagadnień z wielu dyscyplin. Odnaleźć tu można między innymi biotechnologię, prawo i systemy polityczne, sztukę, religię.

Studia na kierunku Liberal Arts and Sciences oferują pozyskanie szerokiej wiedzy oraz rozwinięcie licznych umiejętności, które mogą być wykorzystywane w różnych obszarach zawodowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Z racji tego, że kierunek Liberal Arts and Sciences charakteryzuje się dużą różnorodnością, to i zakres przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym również wydaje się dość szeroki. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż jednym z elementów rekrutacji jest również rozmowa kompetencyjna.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Liberal Arts and Sciences:

  • język polski,
  • język obcy nowożytny,
  • przedmiot dowolny.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK LIBERAL ARTS AND SCIENCES

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Liberal arts and sciences stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku liberal arts and sciences

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LIBERAL ARTS AND SCIENCES?

Studia na kierunku Liberal Arts and Sciences charakteryzują się wyjątkową formułą i różnorodnością zagadnień zawartych w programie nauczania. Studenci zapoznają się z przekrojowym obrazem współczesnej nauki, który obejmuje zarówno humanistykę jak i nauki eksperymentalne.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Liberal Arts and Sciences możemy podzielić na:

1. Typ:

  • studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Liberal Arts and Sciences to różnorodność zajęć, jak i form ich odbywania. Najważniejsza jest jednak różnorodność programu, na bazie którego studenci pozyskują wiedzę między innymi na temat zastosowania języka angielskiego do badań naukowych, historii Europy, języków antycznych, filozofii i historii matematyki, ekonomicznych uwarunkowań przemian cywilizacji, czy rewolucji informatycznej w nauce.

Ponadto, zapoznają się z humanistyką cyfrową, sztuką w dziejach cywilizacji europejskiej, geograficznymi uwarunkowaniami przemian cywilizacyjnych, psychologicznymi kontekstami ludzkiego zachowania, matematyką elementarną, czy podstawami teorii zarządzania. Oprócz zdobywania wiedzy, studenci Liberal Arts and Sciences kształtują umiejętność przemawiania, argumentacji, logicznego myślenia, pracy w zespole, prawidłowej komunikacji.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LIBERAL ARTS AND SCIENCES STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LIBERAL ARTS AND SCIENCES?

Studia na kierunku Liberal Arts and Sciences trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku liberal arts and sciences na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LIBERAL ARTS AND SCIENCES STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek liberal arts and sciences na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmioty:

dowolny przedmiot, język obcy, język polski

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku liberal arts and sciences na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
20
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek liberal arts and sciences na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU LIBERAL ARTS AND SCIENCES?

Studia na kierunku Liberal Arts and Sciences to interdyscyplinarność. Jej efektem są między innymi kompetencje poznawcze, takie jak rozwiązywanie problemów, niezależne, krytyczne myślenie, umiejętność organizacji pracy samodzielnie oraz w grupie, umiejętność komunikacji ustnej oraz pisemnej. Ponadto, wiedza na temat wielu dyscyplin i dziedzin daje mocną podstawę do zaistnienia na współczesnym rynku zatrudnienia.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Liberal Arts and Sciences:

  • media,
  • wydawnictwa,
  • instytucje kultury,
  • placówki oświatowe.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU LIBERAL ARTS AND SCIENCES

Komentarze (0)