Analityka i zarządzanie publiczne

Analityka i zarządzanie publiczne

Dodaj do ulubionych

Analityka i zarządzanie publiczne studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Analityka i zarządzanie publiczne to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku analityka i zarządzanie publiczne
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności analityka i zarządzanie publiczne możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | analityka i zarządzanie publiczne - uczelnie >

Opis kierunku

Kandydaci na studia, którzy czują, że nie wystarczy im wykształcenie administracyjne, śmiało mogą wybrać kierunek taki jak analityka i zarządzanie publiczne. Studia te odpowiadają na współczesne wyzwania instytucji i pokazują, jak wykorzystywać nowoczesne metody i narzędzia związane z analizą, zarządzaniem i administrowaniem.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku analityka i zarządzanie publiczne najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci tego kierunku będą mogli ubiegać się o pracę przede wszystkim w sektorze instytucji publicznych – wszelkich urzędów, inspekcji, placówek dyplomatycznych. Studenci w trakcie kształcenia wyższego rozwiną swoją wiedzę z analizy ekonomicznej lub też efektywnego kreowania wizerunku danej instytucji. Nauczą się również, jak powinny wyglądać przemyślane i świadome strategie PR-owe właśnie w tym sektorze.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z procesem rekrutacyjnym, ponieważ uczelnie ustalają go indywidualnie. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Wymagania rekrutacyjne są zmienne i zależą od poziomu i trybu kształcenia. 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Analityka i zarządzanie publiczne:

 • geografia,
 • historia,
 • język obcy nowożytny,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ANALITYKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Analityka i zarządzanie publiczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Analityka i zarządzanie publiczne - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Analityka i zarządzanie publiczne studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Analityka i zarządzanie publiczne studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku analityka i zarządzanie publiczne

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC ANALITYKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

W programie studiów na kierunku Analityka i zarządzanie publiczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Główne idee współczesności
 • Etyka w życiu publicznym
 • Przywództwo polityczne i publiczne
 • Diagnozowanie problemów politycznych i społecznych
 • Ergonomia
 • Projektowanie badań z elementami wizualizacji i prezentacji danych
 • Analiza i decydowanie publiczne
 • Polityki publiczne
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Negocjacje i mediacje

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzana publicznego,
 • przywództwa w sferze publicznej,
 • negocjacji i mediacji,
 • analizy ekonomicznej,
 • efektywnego kreowania wizerunku w oparciu o zasady funkcjonowania marketingu politycznego.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE?

Analityka i zarządzanie publiczne to interdyscyplinarna propozycja studiów. Nauczysz się diagnozować sytuacje i zjawiska społeczne, stosując przy tym odpowiednie formy, metody i techniki w budowaniu i realizowaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych. Będziesz wykorzystywać nowoczesne metody i techniki zarządzania publicznego, a także zarządzać ryzykiem.

Rozwiniesz potrzebne umiejętności, realizując najważniejsze przedmioty ogólne i kierunkowe. Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych i pracowniach komputerowych. Studenci odbywają także praktyki zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Analityka i zarządzanie publiczne możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Studia:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w zakresie analityki i zarządzania publicznego umożliwią Ci zdobycie wiedzy i wykształcenia umiejętności odnoszących się do przywództwa w sferze publicznej, negocjacji i mediacji, e-governance, analizy ekonomicznej. Nauczysz się efektywnie kreować wizerunek, opierając się na zasadach funkcjonowania marketingu politycznego i public relations.

W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: organizacja i zarządzanie, historia ustroju i administracji publicznej w Polsce, erystyka i sztuka wystąpień publicznych, diagnozowanie problemów politycznych i społecznych, analiza i decydowanie publiczne, przywództwo polityczne i publiczne. Kierunek jest idealną opcją dla osób, które interesują się zarządzaniem i mają umiejętności analityczne.

 

3. Gdzie studiować Analitykę i zarządzanie publiczne

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Analityka i zarządzanie publiczne:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE?

Studia na kierunku Analityka i zarządzanie publiczne trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ANALITYKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE?

Absolwenci analityki i zarządzania publicznego mają bardzo wiele możliwości zatrudnienia. Pracują między innymi w charakterze menadżerów wyższego i najwyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Analityka i zarządzanie publiczne:

 • administracja rządowa i samorządowa
 • instytucje Unii Europejskiej
 • firmy konsultingowe
 • instytuty i ośrodki badawcze
 • organizacje międzynarodowe
 • organizacje pozarządowe
 • firmy prywatne wykonujące zadania publiczne

W trakcie wykonywania obowiązków zawodowych będziesz mógł/mogła wykorzystywać poznane techniki analityczne i zarządcze w trakcie tworzenia, realizacji i oceny polityk publicznych.

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu