ENGLISH STUDIES - AMERICAN AND CANADIAN STUDIES FOR INTERCULTURAL COMMUNICATIONS AND DIPLOMACY

ENGLISH STUDIES - AMERICAN AND CANADIAN STUDIES FOR INTERCULTURAL COMMUNICATIONS AND DIPLOMACY

Dodaj do ulubionych

ENGLISH STUDIES - AMERICAN AND CANADIAN STUDIES FOR INTERCULTURAL COMMUNICATIONS AND DIPLOMACY studia – kierunek studiów

Studia na kierunku English Studies – American and Canadian Studies for Intercultural Communications and Diplomacy to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki).

 

W trakcie studiów na kierunku English Studies – American and Canadian Studies for Intercultural Communications and Diplomacy, studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, kulturoznawczych oraz literaturoznawczych. Ponadto rozwiną zdolności językowe oraz nauczą się przekładu tekstów z języka angielskiego lub z polskiego na angielski.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w dyplomacji, jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach administracji publicznej. Ponadto, można podjąć pracę w międzynarodowych korporacjach oraz w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Kandydaci na kierunek English Studies – American and Canadian Studies for Intercultural Communications and Diplomacy, aby jak najlepiej przejść proces rekrutacji, powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymogami obowiązującymi na danej uczelni.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku English Studies – American and Canadian Studies for Intercultural Communications and Diplomacy to:

  • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska lub ukończenie dowolnego kierunku studiów i posiadanie certyfikatu, potwierdzającego znajomość angielskiego.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ENGLISH STUDIES - AMERICAN AND CANADIAN STUDIES FOR INTERCULTURAL COMMUNICATIONS AND DIPLOMACY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 02.08.2021
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku english studies - american and canadian studies for intercultural communications and diplomacy

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Studia w języku obcym

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENGLISH STUDIES - AMERICAN AND CANADIAN STUDIES FOR INTERCULTURAL COMMUNICATIONS AND DIPLOMACY?

Obecnie, znajomość języka angielskiego jest cechą docenianą zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Dlatego też, studia anglojęzyczne zyskują na popularności. Kierunek English Studies – American and Canadian Studies for Intercultural Communications and Diplomacy łączy w sobie zagadnienia z obszaru nauk filologicznych, kulturoznawczych z tematyką związaną z biznesem, polityką praz prawem międzynarodowym. Dzięki temu studenci zdobędą kompleksowe wykształcenie i przygotowanie zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku English Studies – American and Canadian Studies for Intercultural Communications and Diplomacy możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku English Studies – American and Canadian Studies for Intercultural Communications and Diplomacy będzie oscylował głównie wokół zagadnień związanych z naukami humanistycznymi, językoznawczymi oraz literaturoznawczymi. Studenci poznają zasady gramatyczne języka angielskiego oraz nauczą się różnorodnych form komunikacji. Ponadto zdobędą zdolności z obszaru tłumaczenia ustnego i pisemnego, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Osoby, które aplikują na powyższe studia dowiedzą się więcej na temat prawa międzynarodowego, polityki oraz ekonomii światowej. Co więcej, zdobędą kompetencje z zakresu negocjacji oraz mediacji. W planie znajdzie się także lektorat, dzięki którym studenci nauczą się dodatkowego języka obcego.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ENGLISH STUDIES - AMERICAN AND CANADIAN STUDIES FOR INTERCULTURAL COMMUNICATIONS AND DIPLOMACY STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENGLISH STUDIES - AMERICAN AND CANADIAN STUDIES FOR INTERCULTURAL COMMUNICATIONS AND DIPLOMACY?

Studia na kierunku English Studies – American and Canadian Studies for Intercultural Communications and Diplomacy trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku english studies - american and canadian studies for intercultural communications and diplomacy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku english studies - american and canadian studies for intercultural communications and diplomacy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
20
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek english studies - american and canadian studies for intercultural communications and diplomacy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKUENGLISH STUDIES - AMERICAN AND CANADIAN STUDIES FOR INTERCULTURAL COMMUNICATIONS AND DIPLOMACY?

Po ukończeniu studiów na powyższym kierunku, studenci nie powinni mieć problemów ze znalezieniem ciekawej i przyszłościowej pracy zawodowej. Przede wszystkim idealnie odnajdą się we wszystkich firmach, w których wymagana jest znajomość języka angielskiego. Ponadto znajdą zatrudnienie w dyplomacji oraz w instytucjach administracji publicznej. Dobrym rozwiązaniem jest praca w szkołach oraz w biurach tłumaczeniowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku English Studies – American and Canadian Studies for Intercultural Communications and Diplomacy:

  • biura tłumaczeniowe
  • firmy międzynarodowe
  • szkoły
  • dyplomacja
  • instytucje administracji publicznej
  • ośrodki kulturowe

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENGLISH STUDIES - AMERICAN AND CANADIAN STUDIES FOR INTERCULTURAL COMMUNICATIONS AND DIPLOMACY

Komentarze (0)