GEOTECHNOLOGIE, HYDROTECHNIKA, TRANSPORT WODNY

GEOTECHNOLOGIE, HYDROTECHNIKA, TRANSPORT WODNY

Dodaj do ulubionych

GEOTECHNOLOGIE, HYDROTECHNIKA, TRANSPORT WODNY studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Geotechnologie, Hydrotechnika, Transport Wodny to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia)  i kończy się uzyskaniem dyplomu  inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

 

W trakcie studiów na kierunku Geotechnologie, Hydrotechnika, Transport Wodny studenci zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu geoinformacji i geotechnologii, budownictwa ogólnego, geotechniki, nauk technicznych oraz przyrodniczych. Ponadto nauczą się zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych, sporządzania raportów technicznych oraz podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach zajmujących się się projektowaniem, utrzymaniem i rozbudową urządzeń hydrotechnicznych lub w firmach zajmujących się logistyką transportu wodnego.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby pozytywnie przejść proces rekrutacji na kierunku Geotechnologie, Hydrotechnika, Transport Wodny, kandydaci powinni zapoznać się z obowiązującymi zasadami i progami punktowymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Geotechnologie, Hydrotechnika, Transport Wodny to:

  • chemia,
  • fizyka,
  • matematyka,
  • geografia,
  • informatyka

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GEOTECHNOLOGIE, HYDROTECHNIKA, TRANSPORT WODNY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 25.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 01.08.2021
do 26.08.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 25.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Geograficzne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOTECHNOLOGIE, HYDROTECHNIKA, TRANSPORT WODNY ?

Studia na kierunku Geotechnologie, Hydrotechnika, Transport Wodny mają charakter interdyscyplinarny, dzięki czemu studenci będą mieli szansę zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych. Program nauczania zakłada realizacje zajęć z obszaru nauk ścisłych, technicznych oraz przyrodniczych. Osoby, które aplikują na powyższy kierunek wykształcą także szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Geotechnologie, Hydrotechnika, Transport Wodny możemy podzielić na:

1. Typ

Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek Geotechnologie, Hydrotechnika, Transport Wodny zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych i ścisłych. W ramach studiów dowiedzą się więcej na temat budownictwa ogólnego oraz budownictwa hydrotechnicznego. Program nauczania zakłada także realizacje zajęć z obszaru transportu wodnego, ochrony środowiska czy inżynierii rzecznej.

Ważnym elementem kształcenia będzie także doskonalenie umiejętności praktycznych. Studenci nauczą się zarządzania transportem wodnym. Ponadto zdobędą kompetencje z zakresu sporządzania raportów technicznych, laboratoryjnych i terenowych. Co więcej dowiedzą się, w jaki sposób planować zagospodarowanie koryta rzeki oraz nauczą się zarządzania branżą hydrotechniczną i transportem wodnym. Studenci będą mogli także skorzystać z darmowych kursów, dzięki którym zdobędą doświadczenie i podniosą swoje kwalifikacje zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GEOTECHNOLOGIE, HYDROTECHNIKA, TRANSPORT WODNY STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOTECHNOLOGIE, HYDROTECHNIKA, TRANSPORT WODNY ?

Studia na kierunku Geotechnologie, Hydrotechnika, Transport Wodny trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GEOTECHNOLOGIE, HYDROTECHNIKA, TRANSPORT WODNY STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Przedmioty:

chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stac. I stopnia:
40
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEOTECHNOLOGIE, HYDROTECHNIKA, TRANSPORT WODNY ?

Absolwenci powyższego kierunku, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, nie powinni mieć problemów ze znalezieniem ciekawej i przyszłościowej pracy zawodowej. Prede wszystkim idealnie odnajdą się w pracy w jednostkach zajmujących się projektowaniem, utrzymaniem i rozbudową urządzeń hydrotechnicznych związanych z transportem wodnym. Dobrym rozwiązanie może być także zatrudnienie w przedsiębiorstwach projektowych i wykonawczych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z firmami konsultingowymi i doradczymi.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Geotechnologie, Hydrotechnika, Transport Wodny:

  • Firmy zajmujące się logistyką transportu wodnego
  • Ośrodki europejskie i światowe zajmujące się geotechnologiami
  • Administracja państwowa i samorządowa
  • Firmy doradcze i konsultingowe
  • własna działalność gospodarcza

 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOTECHNOLOGIE, HYDROTECHNIKA, TRANSPORT WODNY

Komentarze (0)