Dodaj do ulubionych

INTELIGENTNE MIASTA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku inteligentne miasta to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

 

W trakcie studiów na kierunku inteligentne miasta studenci zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu ekonomii, nauk technicznych, informatycznych czy zagadnień związanych z zarządzaniem i marketingiem. Ponadto nauczą się podstaw organizacji i zarządzania, wykorzystywania narzędzi pomiarowych oraz nowoczesnych technologii informatycznych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, branży IT lub w przedsiębiorstwach finansowych. Ponadto mogą założyć własną działalność gospodarczą.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kandydaci na kierunek inteligentne miasta powinni zapoznać się z wymogami rekrutacjnymi obowiązującymi na danej uczelni. Znajomość aktualnych zasad zwiększa szansę na pozytywne rozpatrzenie kandydatury.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku inteligentne miasta to:

 • matematyka
 • język polski
 • język obcy
 • fizyka,
 • informatyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • geografia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INTELIGENTNE MIASTA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Jednostka prowadząca

Inteligentne miasta stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku inteligentne miasta

UCZELNIE, GDZIE INTELIGENTNE MIASTA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne, online

Specjalności na kierunku administracja

Pokaż więcej

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 18.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 18.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 31.07.2021
do 30.08.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 18.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 18.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inteligentne miasta

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTELIGENTNE MIASTA?

Postęp cywilizacyjny i technologiczny sprawił, że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wszechstronną wiedzę i umiejętności z obszaru nowoczesnych technologii, informatyki czy nauk technicznych. Studenci kierunku inteligente miasta będą mieli okazję zdobyć kompleksowe wykształcenie z obszaru różnorodnych dyscyplin naukowych, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na zdobycie ciekawej i przede wszystkim przyszłościowej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku inteligentne miasta możemy podzielić na:

1. Typ

Studia I stopnia ( inżynierskie)

2. Tryb:

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania na kierunku inteligentne miasta studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk informatycznych, ekonomicznych, technicznych czy przyrodniczych. Program kształcenia zakłada realizacje zajęć o tematyce związanej z inżynierią elektrotechniczną, elektroniczną i informatyczną.

Ponadto rozwiną zdolności z obszaru elektroniki i automatyki, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Osoby, które aplikują na powyższe studia dowiedzą się więcej na temat ekologii oraz ochrony środowiska. Co więcej zdobędą zdolności z zakresu zastosowania nowoczesnych technologii w ochronie środowiska i ekologii. Ważnym elementem kształcenia będzie również nauka zarządzania czy projektowania inteligentnych budynków oraz miast, z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi i programów informatycznych. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym studenci zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INTELIGENTNE MIASTA STUDIA NIESTACJONARNE

INTELIGENTNE MIASTA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTELIGENTNE MIASTA?

Studia na kierunku inteligentne miasta trwają 3,5 roku lub 4 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku inteligentne miasta na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INTELIGENTNE MIASTA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek inteligentne miasta na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku inteligentne miasta na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek inteligentne miasta na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INTELIGENTNE MIASTA?

Ukończenie studiów na kierunku inteligentne miasta, otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom mogą związać swoją przyszłość z przedsiębiorstwami obsługi infrastruktury komunalnej. Ponadto znajdą zatrudnienie w biurach projektowych. Równie ciekawą opcją może być podjęcie pracy w instytucjach administracji państwowej i samorządowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inteligentne miasta:

 • przedsiębiorstwa obsługi infrastruktury komunalnej
 • branża IT
 • biura projektowe
 • firmy konsultingowe

Studenci często decydują się na założenie własnej działalności gospodarczej o profilu związanym z ich wykształceniem.

 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTELIGENTNE MIASTA

Komentarze (0)