Dodaj do ulubionych

Ocean engineering studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Ocean engineering to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Kierunek Ocean Engineering to nowoczesna propozycja kształcenia, która prowadzona jest w języku angielskim. W trakcie zdobywanego wykształcenia studenci mają okazję poznać budowę statków i obiektów pływających oraz eksploatację mórz i oceanów. Studia morskie w tym zakresie zostały opracowane na podstawie oczekiwań współczesnych pracodawców, co odnosi się między innymi do wiedzy i umiejętności z zakresu budowy małych statków, jachtów, statków żeglugi przybrzeżnej, śródlądowej, jednostek do obsługi platform wiertniczych.

Absolwenci studiów w zakresie Ocean Engineering zatrudniani są w fabrykach przemysłu stoczniowego, biurach projektowych i inżynieryjnych branży stoczniowej i morskiej, w ośrodkach badawczo-rozwojowych przemysłu stoczniowego i gospodarki morskiej.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z procesem rekrutacyjnym, ponieważ uczelnie ustalają go indywidualnie. Wymagania rekrutacyjne są zmienne i zależą od poziomu i trybu kształcenia. Kandydaci powinni posługiwać się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OCEAN ENGINEERING

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Ocean engineering stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 11.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.07.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 06.09.2021
do 13.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 11.05.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.07.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ocean engineering

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Morskie

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCEAN ENGINEERING?

Studenci kierunku Ocean Engineering mają okazję zdobyć wszechstronną wiedzę techniczną oraz niezbędne umiejętności do kreatywnego projektowania, budowy, remontów i eksploatacji statków oraz obiektów technicznych, wykorzystywanych na ocenie i innych wodach.

W trakcie realizowanych zajęć będziesz miał/a okazję korzystać z nowoczesnych technologii i programów komputerowych. Praktyki zawodowe umożliwią Ci zarządzanie produkcją, eksploatacją i remontami statków i innych obiektów. Przedmioty realizowane są w przystosowanych do tego salach wykładowych i pracowniach komputerowych oraz laboratoryjnych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Ocean Engineering możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które zdecydują się na kierunek Ocean Engineering, muszą komunikatywnie posługiwać się językiem angielskim tak, aby przekazywane treści były wystarczająco zrozumiałe. Zdobywają najważniejsze umiejętności sprowadzające się do budowania statków i obiektów pływających, a także eksploatacji mórz i oceanów.

W trakcie realizowanego kształcenia zapoznasz się z budową małych statków, jachtów, statków żeglugi przybrzeżnej, śródlądowej i tym podobne. Nauczysz się budować statki od najmniejszych jachtów i łodzi rybackich po największe tankowce i duże statki pasażerskie. Studia w tym zakresie umożliwiają zdobycie wiedzy technicznej i umiejętności związanych z projektowaniem, budowaniem, naprawą i eksploatacją statków, obiektów, systemów w sektorze morskim.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OCEAN ENGINEERING STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCEAN ENGINEERING?

Studia na kierunku Ocean Engineering trwają od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku ocean engineering na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku lub 2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OCEAN ENGINEERING STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku ocean engineering na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek ocean engineering na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU OCEAN ENGINEERING?

Kierunek Ocean Engineering uchodzi za niezwykle rozwojowy, a stanowi odpowiedź na oczekiwania współczesnego rynku pracy. Absolwenci przygotowywani są do prowadzenia prac projektowo-budowlanych w tym zakresie. Zajmują się także prowadzeniem badań naukowych w zakresie oceanotechniki oraz zarządzaniem produkcją, eksploatacją, naprawą statków i obiektów inżynierii oceanicznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Ocean Engineering:

  • fabryki przemysły stoczniowego
  • biura projektowe i inżynieryjne branży stoczniowej i morskiej
  • ośrodki badawczo-rozwojowe przemysły stoczniowego i gospodarki morskiej
  • usługi doradcze i konsultingowe dla przedsiębiorstw w dzieczinie inżynierii oceanicznej
  • instytucje klasyfikacyjne przemysłu stoczniowego

Możesz pracować w administracji morskiej oraz w międzynarodowych instytucjach sektora morskiego. Absolwenci są gotowi do podejmowania różnego typu wyzwań badawczych.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCEAN ENGINEERING

Komentarze (0)