PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Dodaj do ulubionych

PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku  przemysłowe technologie informatyczne to studia  inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu  inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

 

Studenci kierunku przemysłowe technologie informatyczne zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk informatycznych, technicznych oraz ścisłych. Ponadto nauczą się praktycznego zastosowania technologii informatycznych w przemyśle.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach produkujących i projektujących maszyny i aparaturę przemysłową. Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość z branżą IT oraz z ośrodkami badawczo-naukowymi.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia informatyczne z roku na rok zyskują coraz większą popularność, dlatego też kandydaci na kierunek przemysłowe technologie informatyczne powinni zapoznać się z aktualnie obowiązującymi, wymogami rekrutacyjnymi.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku przemysłowe technologie informatyczne to:

  • dwa spośród następujących przedmiotów: matematyka, informatyka, fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Jednostka prowadząca

Przemysłowe technologie informatyczne stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Opolska Politechnika Opolska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 17.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 27.07.2021
do 18.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 17.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku przemysłowe technologie informatyczne

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Informatyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE?

Przemysłowe technologie informatyczne to studia, które łączą w sobie zagadnienia z obszaru nauk technicznych, ścisłych i informatycznych, dzięki czemu studenci mają szansę zdobyć wszechstronne wykształcenie zawodowe. Program kształcenia zakłada także realizacje warsztatów, na których studenci rozwiną wiele cennych umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Przemysłowe technologie informatyczne możemy podzielić na:

1. Typ

Studia I stopnia ( inżynierskie)

2. Tryb:

studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku przemysłowe technologie informatyczne będzie oscylował wokół nauk informatycznych, technicznych oraz matematycznych. W planie zajęć znajdą się przedmioty o tematyce związanej z materiałoznawstwem, fizyką dla inżynierów czy matematyką dyskretną. Studenci dowiedzą się także więcej o zastosowaniu materiałów inżynierskich oraz nowoczesnych technologii przemysłowych.

Osoby, które aplikują na powyższe studia zdobędą również szereg cennych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczą się wykorzystania technologii informatycznych w przemyśle, a także projektowania i produkowania aparatury i maszyn przemysłowych. Ważnym elementem kształcenia będzie doskonaleni z zakresu programowania czy tworzenia baz danych. Studenci poznają również zasady zastosowania grafiki komputerowej w swojej codziennej pracy zawodowej. Uzyskaną wiedzę i umiejętności wykorzystają w czasie obowiązkowych praktyk studenckich, które zostaną zrealizowane w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE?

Studia na kierunku przemysłowe technologie informatyczne trwają 4 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku przemysłowe technologie informatyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Opolska Politechnika Opolska stac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek przemysłowe technologie informatyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Opolska Politechnika Opolska Przedmioty:

chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku przemysłowe technologie informatyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Opolska Politechnika Opolska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek przemysłowe technologie informatyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Opolska Politechnika Opolska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE?

Ukończenie studiów informatycznych otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci kierunku przemysłowe technologie informatyczne znajdą zatrudnienie w prężnie rozwijającej się branży IT. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z przedsiębiorstwami projektującymi i produkującymi maszyny i aparaturę przemysłową. Równie ciekawą opcją może okazać się zatrudnienie w firmach zajmujących się obrotem aparatami i urządzeniami technicznymi.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku przemysłowe technologie informatyczne:

  • przedsiębiorstwa produkujące maszyny i aparaturę przemysłową
  • branża IT
  • korporacje międzynarodowe
  • przedsiębiorstwa projektowe
  • ośrodki naukowo-badawcze

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Komentarze (0)