STUDIA NAD NAUKĄ I TECHNOLOGIĄ

STUDIA NAD NAUKĄ I TECHNOLOGIĄ

Dodaj do ulubionych

STUDIA NAD NAUKĄ I TECHNOLOGIĄ studia – kierunek studiów

Studia na kierunku studia nad nauką i technologią to studia  magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Osoby, które aplikują na kierunek studia nad nauką i technologią zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i filozoficznych. Studenci rozwiną także wiedzę socjologiczną oraz zdobędą kompetencje badawcze i nauczą się analizowania zjawisk społecznych czy przekazów medialnych.

Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość z instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi. Równie ciekawą opcją może być podjęcie pracy w mediach, firmach technologicznych czy w instytucjach naukowych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Przed przystąpieniem do rekrutacji na kierunek studia nad nauką i technologią należy zapoznać się z wymogami i zasadami, obowiązującymi na danej uczelni wyższej. Osoby, które wcześniej poznają wymagania rekrutacyjne, mają szansę lepiej wypaść na tle innych kandydatów.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku studia nad nauką i technologią to:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK STUDIA NAD NAUKĄ I TECHNOLOGIĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Studia nad nauką i technologią stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 26.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 11.08.2021
do 13.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku studia nad nauką i technologią

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA NAD NAUKĄ I TECHNOLOGIĄ?

Obecnie, w czasach rozwoju technologicznego i naukowego, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się badaniem wpływu technologii i nauki na społeczeństwo, relacje, politykę czy kulturę. W odpowiedzi na tego typu potrzeby, powstał kierunek studia nad nauką i technologią. Studenci, którzy aplikują na powyższe studia będą mieli okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, filozoficznych oraz społecznych. Studia zapewniają także rozwój umiejętności praktycznych, dzięki którym studenci zwiększą swoje szansę na zdobycie stabilnej i perspektywicznej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku studia nad nauką i technologią możemy podzielić na:

1. Typ

Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku studia nad nauką i technologią będzie oscylował wokół zagadnień związanych z naukami humanistycznymi, w tym z filozofią oraz naukami społecznymi i socjologicznymi. Studenci zdobędą kompleksową wiedzę na temat społecznych, kulturowych i historycznych uwarunkowań rozwoju nauki i technologii.

Ponadto dowiedzą się więcej o specyficę funkcjonowania instytucji naukowych oraz nowych technologii we współczesnych społeczeństwie. Osoby, które aplikują na studia, oprócz wiedzy teoretycznej zdobędą także cenne umiejętności praktyczne. Przede wszystkim nauczą się analizowania wybranych zjawisk społecznych i kulturowych. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób przeprowadzać badania naukowe. Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie zdolności z obszaru komunikacji czy argumentacji, które znajdą zastosowanie w przyszłej pracy zawodowej absolwentów.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

STUDIA NAD NAUKĄ I TECHNOLOGIĄ STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA NAD NAUKĄ I TECHNOLOGIĄ?

Studia nad nauką i technologią trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku studia nad nauką i technologią na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

STUDIA NAD NAUKĄ I TECHNOLOGIĄ STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku studia nad nauką i technologią na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
15
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek studia nad nauką i technologią na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU STUDIA NAD NAUKĄ I TECHNOLOGIĄ?

Dyplom ukończenia studiów nad nauką i technologią jest gwarancją zdobycia ciekawej i jednocześnie satysfakcjonującej pracy zawodowej. Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach publicznych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z mediami lub wydawnictwami naukowymi. Równie ciekawą opcją jest zatrudnienie w firmach technologicznych oraz instytucjach naukowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku studia nad nauką i technologią:

  • instytucje publiczne
  • wydawnictwa naukowe
  • media
  • firmy technologiczne
  • instytucje naukowe

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA NAD NAUKĄ I TECHNOLOGIĄ

Komentarze (0)