Philosophy and Culture Of East-Central Europe

Philosophy and Culture Of East-Central Europe

Dodaj do ulubionych

Philosophy and Culture Of East-Central Europe studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Philosophy and Culture Of East-Central Europe to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Kierunek Philosophy and Culture Of East-Central to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, która pozwoli Ci zgłębiać wiedzę odnoszącą się do filozofii i kultury Europy Środkowo-Wschodniej. Studia w tym zakresie prowadzone są w języku angielskim. Studenci mają okazję zgłębić wszelkie procesy, które przez wieki kształtowały tożsamość i kulturę Europy Środkowo-Wschodniej.

Absolwenci studiów humanistycznych tego typu mogą rozpocząć karierę zawodową lub naukową. Są zatrudniani w branży medialnej, służbach publicznych, dyplomacji, instytucjach kultury, organizacjach samorządowych i pozarządowych. Znajomość języka angielskiego ułatwia rozpoczęcie kariery zarówno w kraju, jak i za granicą.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Studia magisterskie przeznaczone są dla osób, które ukończyły już studia pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie, dlatego w trakcie rekrutacji z pewnością będziesz musiał/a przedstawić dyplom ukończenia kształcenia w danym zakresie.  

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PHILOSOPHY AND CULTURE OF EAST-CENTRAL EUROPE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Philosophy and culture of east-central europe stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku philosophy and culture of east-central europe

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 09.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 06.08.2021
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 23.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 23.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku philosophy and culture of east-central europe

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PHILOSOPHY AND CULTURE OF EAST-CENTRAL EUROPE?

Studenci kierunku Philosophy and Culture Of East-Central nabywają umiejętności planowania i myślenia strategicznego. Uczą się myśleć zarówno kreatywnie, jak i innowacyjnie, co może być użyteczne w przypadku rozwiązywania problemów różnego typu. Zdobywają wiedzę o tradycjach, doświadczeniach i przemyśleniach charakterystycznych dla regionów Europy Środkowo-Wschodniej.

Nauczysz się opracowywać strategie działania w obszarach społecznych, politycznych i religijnych. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowane grono praktyków. Studenci mają wiele możliwości podjęcia międzynarodowych wymian międzyuczelnianych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Philosophy and Culture Of East-Central możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunek Philosophy and Culture Of East-Central umożliwi Ci zdobycie wiedzy z zakresu historii filozofii, logiki, ontologii, epistemologii, filozofii nauki, filozofii religii i etyki. Będziesz miał/a okazję poznać tradycje i koncepcje, a także zagadnienia filozoficzne odnoszące się do doświadczeń i myśli kreowanej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Nauczysz się wykorzystywać techniki autoprezentacji i technologię medialną. Rozwiniesz umiejętności analityczne, a także nauczysz się prezentować i interpretować teksty filozoficzne i inne formy dorobku kulturowego, a także będziesz w stanie zrozumieć i przetłumaczyć teksty pisane w językach obcych. Dzięki zdobytej wiedzy będziesz dostrzegał/a aktualność, kulturowe znaczenie i praktyczność zagadnień filozoficznych podejmowanych na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PHILOSOPHY AND CULTURE OF EAST-CENTRAL EUROPE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PHILOSOPHY AND CULTURE OF EAST-CENTRAL EUROPE?

Studia na kierunku Philosophy and Culture Of East-Central trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku philosophy and culture of east-central europe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PHILOSOPHY AND CULTURE OF EAST-CENTRAL EUROPE STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku philosophy and culture of east-central europe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek philosophy and culture of east-central europe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PHILOSOPHY AND CULTURE OF EAST-CENTRAL EUROPE?

Absolwenci studiów na kierunku Philosophy and Culture of East-Central Europe umiejętnie rozwiązują pojawiające się problemy filozoficzno-kulturowe, tworzą plany działania i opracowują kompleksowe strategie. Mogą być zatrudnieni między innymi w doradztwie. Tworzą także kodeksy etyczne dla instytucji i firm.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Philosophy and Culture Of East-Central:

  • instytucje kultury
  • media
  • firmy reklamowe, marketingowe, promocyjne
  • organizacje rządowe i pozarządowe
  • administracja publiczna
  • fundacje i stowarzyszenia

Absolwenci są zatrudniani na stanowiskach ekspertów, redaktorów, komentatorów, moderatorów we współpracy z mediami i instytucjami kultury. Odnajdują się zarówno w radiu, telewizji, gazecie, wydawnictwach, jak i we współpracy z portalami internetowymi. 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PHILOSOPHY AND CULTURE OF EAST-CENTRAL EUROPE

Komentarze (0)