TURYSTYKA HISTORYCZNA I KULTUROWA

TURYSTYKA HISTORYCZNA I KULTUROWA

Dodaj do ulubionych

TURYSTYKA HISTORYCZNA I KULTUROWA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku turystyka historyczna i kulturowaa to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Turystyka historyczna i kulturowa to studia, których program nauczania oscyluje wokół zagadnień związanych z naukami historycznymi, kulturowymi oraz humanistycznymi. Studenci rozwiną także wiedzę geograficzną i przyrodniczą. Program nauczania zakłada także realizacje warsztatów, dzięki którym studenci nauczą się organizowania wycieczek oraz promowania kultury i historii.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w branży turystycznej. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z instytucjami kultury, mediami, wydawnictwami czy redakcjami czasopism.

 

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Branża turystyczna to jedna z prężniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Otwarte granice oraz łatwość podróżowania, sprawiają że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wykształcenie z tego obszaru . Dlatego też, kandydaci na kierunek turystyka historyczna i kulturowa powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami, obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku turystyka historyczna i kulturowa to:

  • język polski
  • historia/WOS/geografia
  • język obcy nowożytny

W przypadku studiów drugiego stopnia konieczne będzie przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TURYSTYKA HISTORYCZNA I KULTUROWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Turystyka historyczna i kulturowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 31.05.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 31.05.2021
do 16.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 31.05.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 31.05.2021
do 16.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku turystyka historyczna i kulturowa

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Sport i turystyka

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TURYSTYKA HISTORYCZNA I KULTUROWA?

Program nauczania na kierunku turystyka historyczna i kulturowa wyróżnia się interdyscyplinarnym programem nauczania. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów o tematyce związanej z naukami kulturoznawczymi, historycznymi czy humanistycznymi. Studenci rozwiną także szereg cennych umiejętności praktycznych, które wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej, szczególnie w prężnie rozwijającej się branży turystycznej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku turystyka historyczna i kulturowa możemy podzielić na:

1. Typ

Studia I stopnia (licencjackie)

Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek turystyka historyczna i kulturowa zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk kulturoznawczych, historycznych czy geograficznych. Program nauczania zakłada realizacje zajęć, dzięki któremu studenci poznają specyfikę branży turystycznej. Ponadto dowiedzą się więcej na temat finansowania w turystyce oraz organizacji imprez i wydarzeń turystycznych.

Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie umiejętności praktycznych. W planie znajdą się warsztaty, dzięki którym studenci zdobędą zdolności z zakresu promowania kultury oraz dziedzictwa historycznego. Co więcej, nauczą się języka obcego, tym samym zwiększając swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TURYSTYKA HISTORYCZNA I KULTUROWA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TURYSTYKA HISTORYCZNA I KULTUROWA?

Studia na kierunku turystyka historyczna i kulturowa trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku turystyka historyczna i kulturowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TURYSTYKA HISTORYCZNA I KULTUROWA STUDIA I STOPNIA

TURYSTYKA HISTORYCZNA I KULTUROWA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek turystyka historyczna i kulturowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski Przedmioty:

geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku turystyka historyczna i kulturowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac. I stopnia:
30
II stopnia:
20
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek turystyka historyczna i kulturowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TURYSTYKA HISTORYCZNA I KULTUROWA?

Ukończenie studiów na kierunku turystyka historyczna i kulturowa otwiera wiele zawodowych drzwi, zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Absolwenci znajdą zatrudnienie w branży turystycznej, szczególnie na stanowisku przewodnika i pilota wycieczek krajoznawczych. Ponadto mogą podjąc pracę w instytucjach kulturowych czy w jednostkach administracji publicznej. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z mediami, redakcjami czasopism i wydawnictwami.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku turystyka historyczna i kulturowa:

  • wydawnictwa
  • biura turystyczne
  • media
  • instytucje kultury
  • jednostki administracji publicznej

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU TURYSTYKA HISTORYCZNA I KULTUROWA

Komentarze (0)