UNDERGRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS

UNDERGRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS

Dodaj do ulubionych

UNDERGRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS studia – kierunek studiów

Studia na kierunku undergraduate programme in international relations to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

W czasie studiów na kierunku undergraduate programme in international relations studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych, politycznych i administracyjnych. Ponadto rozwiną zdolności komunikacyjne, negocjacyjne oraz analityczne, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji centralnej i lokalnej. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z organizacjami międzynarodowymi oraz z dyplomacją.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia anglojęzyczne cieszą się obecnie dużym zainteresowaniem, dlatego też kandydaci na kierunek undergraduate programme in international relations, aby jak najlepiej wypaść w procesie rekrutacyjnym, powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymogami obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku undergraduate programme in international relations:

  • język polski
  • język obcy nowożytny
  • matematyka
  • dowolnie wybrany przedmiot

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK UNDERGRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Undergraduate programme in international relations stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 10.08.2021
do 13.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku undergraduate programme in international relations

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Studia w języku obcym

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU UNDERGRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS?

Znajomość języka angielskiego oraz relacji i polityki międzynarodowej są umiejętnością docenianą zarówno na polskim, jak i światowym rynku pracy. Program nauczania na kierunku undergraduate programme in international relations będzie oscylował wokół nauk społecznych, poitycznych, prawnych czy administracyjnych. Studenci rozwiną także szereg umiejętności praktycznych, tym samym zwiększając swoje szanse na zdobycie ciekawej i perspektywicznej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku undergraduate programme in international relations możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku undergraduate programme in international relations będzie oscylował wokół nauk politycznych, prawnych i administracyjnych. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę społeczną i ekonomiczną.

W planie zajęć znajdą się także przedmioty, dzięki którym studenci dowiedzą się więcej na temat gospodarki światowej oraz relacji międzynarodowych, a także poznają kulturę wybranych rejonów świata.

Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie umiejętności praktycznych. Osoby, które aplikują na powyższe studia nauczą się analizowania wybranych zjawisk społecznych, gospodarczych oraz politycznych.

Ponadto nauczą się języka angielskiego oraz dodatkowego języka obcego, a także nauczą się specjalistycznej terminologii branżowej, tym samym zwiększając swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

3. Gdzie studiować undergraduate programme in international relations

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek undergraduate programme in international relations:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

UNDERGRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU UNDERGRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS?

Studia na kierunku undergraduate programme in international relations trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku undergraduate programme in international relations na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

UNDERGRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek undergraduate programme in international relations na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Przedmioty:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku undergraduate programme in international relations na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
95
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek undergraduate programme in international relations na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU UNDERGRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS?

Absolwenci znajdą zatrudnienie zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku pracy. Przede wszystkim mogą związać swoją przyszłość z jednostkami administracji państwowej. Ponadto, dobrym rozwiązaniem może być praca w organizacjach i instytucjach międzynarodowych. Ukończenie studiów otwiera drzwi do kariery w dyplomacji oraz w przedsiębiorstwach międzynarodowych, w których wymagana jest znajomość języka angielskiego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku undergraduate programme in international relations:

  • dyplomacja
  • przedsiębiorstwa międzynarodowe
  • organizacje międzynarodowe
  • jednostki administracji centralnej

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU UNDERGRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS

Komentarze (0)