ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

Dodaj do ulubionych

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarny

 

W trakcie studiów na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa studenci zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych oraz prawnych i administracyjnych. Ponadto nauczą się wykorzystywania technik zarządzania w praktyce, a także analizować zjawiska ekonomiczne i społeczne.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach sektora finansowego na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z organizacjami międzynarodowymi.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Ze względu na popularność studiów o tematyce związanej z zarządzaniem, kandydaci na kierunek zarządzanie finansami przedsiębiorstwa powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymogami, obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa to:

 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia
 • wynik uzyskany ze sprawdzianu kwalifikacyjnego.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

UCZELNIE, GDZIE ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Zarządzanie finansami i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie finansami i rachunkowość

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA?

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa to niezwykle wymagająca i odpowiedzialna praca, która stanowi podstawę prawidłowego funkcjonowania danej firmy. Ukończenie studiów na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa pozwala zdobyć wykształcenie, niezbędne do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Studenci rozwiną wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych oraz zyskają cenne przygotowanie zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa będzie oscylował wokół zagadnień związanych z ekonomią, finansami i rachunkowością, zarządzaniem czy naukami biznesowymi. Studenci dowiedzą się więcej na temat współczesnej gospodarki i nauczą się analizować wybrane zjawiska ekonomiczne i społeczne.

Ponadto poznają zasady zarządzania finansami przedsiębiorstwa w ujęciu operacyjnym i strategicznym, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Ważnym elementem kształcenia będzie także doskonalenie umiejętności z zakresu rozpoznawania zagrożeń finansowych oraz ich sprawnego rozwiązywania.

Studenci nauczą się również obsługi zaawansowanych programów i narzędzi informatycznych, które usprawnią ich codzienną pracę na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe, dzięki którym można zyskać cenne doświadczenie zawodowe.

 

3. Gdzie studiować Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA?

Studia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA?

Absolwenci studiów o tematyce związanej z zarządzaniem, dzięki zdobytej wiedzy i kwalifikacjom, nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowe, zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy.

Przede wszystkim idealnie odnajdą się na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z instytucjami finansowymi czy przedsiębiorstwami sektora finansowego. Równie ciekawą opcja będzie praca w firmach konsultingowych i doradczych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa:

 • przedsiębiorstwa sektora finansowego
 • instytucje finansowe
 • firmy konsultingowe
 • firmy doradcze
 • organizacje międzynarodowe
 • firmy i korporacje międzynarodowe
 • własna działalność gospodarcza

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

Komentarze (0)