Dodaj do ulubionych

SOCJOLOGIA CYFROWA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku  socjologia cyfrowa to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu  magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

W trakcie studiów na kierunku socjologia cyfrowa studenci zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk społecznych, socjologicznych czy informatycznych. Studenci nauczą się posługiwania narzędziami cyfrowymi oraz prowadzenia badań społecznych i socjologicznych. Studia przygotowują także do podejmowania działań związanych z analizowaniem dużych zbiorów danych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytutach badawczych, firmach konsultingowych czy w działach badawczych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Przed przystąpieniem do rekrutacji na kierunek socjologia cyfrowa należy zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku socjologia cyfrowa to:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • zaliczenie egzaminu kwalifikacyjnego na studia

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK SOCJOLOGIA CYFROWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Socjologia cyfrowa stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 10.08.2021
do 13.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku socjologia cyfrowa

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA CYFROWA?

Obecnie, w dobie informatyzacji niemal każdej dziedziny życia, umiejętności informatyczne oraz zdolność posługiwania się narzędziami cyfrowymi jest doceniana przez pracodawców na całym świecie. Socjologia cyfrowa to studia, które kształcą badaczy społecznych, posiadających wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, socjologicznych czy informatycznych. Osoby, które aplikują na powyższe studia, oprócz wiedzy teoretycznej rozwiną także cenne umiejętności praktyczne, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku socjologia cyfrowa możemy podzielić na:

1. Typ

Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku socjologia cyfrowa zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, socjologicznych, ścisłych oraz informatycznych. Przede wszystkim nauczą się rozpoznawać zagrożenia, występujące we współczesnym społeczeństwie oraz dowiedzą się, w jaki sposób je rozwiązywać. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób przeprowadzać badania społeczne i marketingowe, z wykorzystaniem nowoczesnych metod cyfrowych.

Ważnym elementem kształcenia będzie także doskonalenie zdolności z obszaru e-marketingu, w tym weryfikacji efektywności kampanii reklamowych, targetowania reklam czy korzystania z social mediów. Studenci nauczą się również obsługi nowoczesnych narzędzi i programów informatycznych, które usprawnią ich codzienną prace zawodową. W planie znajdzie się także lektorat z języka obcego, dzięki któremu studenci rozwiną swoje zdolności językowe i tym samym zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

SOCJOLOGIA CYFROWA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA CYFROWA?

Studia na kierunku socjologia cyfrowa trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku socjologia cyfrowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

SOCJOLOGIA CYFROWA STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku socjologia cyfrowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek socjologia cyfrowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU SOCJOLOGIA CYFROWA?

Absolwenci kierunku socjologia cyfrowa nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy agencji marketingowych i reklamowych. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z instytucjami badawczymi i naukowymi. Po ukończeniu studiów można także rozważyć założenie własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku socjologia cyfrowa:

  • instytuty badawcze
  • firmy zajmujące się badaniem opinii publicznej
  • branża IT
  • agencje reklamowe
  • agencje marketingowe
  • firmy doradcze i konsultingowe
  • własna działalność gospodarcza
  • firmy i korporacje międzynarodowe.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA CYFROWA

Komentarze (0)