LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - STUDIA WOJSKOWE

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - STUDIA WOJSKOWE

Dodaj do ulubionych

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - STUDIA WOJSKOWE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka – studia wojskowe to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat  (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra inżyniera).

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe rozpocznie się 1 marca 2023 r. i potrwa do 14 lipca 2023 r. | lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) | lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe - uczelnie >

Opis kierunku

W trakcie studiów na kierunku lotnictwo i kosmonautyka–studia wojskowe studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu mechaniki, aerodynamiki, lotnictwa oraz szeroko pojętych nauk technicznych. Ponadto nauczą się eksploatacji wojskowych obiektów lotniczych, dowodzenia oraz pilotażu. Studenci zyskają także wszechstronne przygotowanie wojskowe.

 

Specjalności

Współczesne studia z lotnictwa i kosmonautyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku lotnictwo i kosmonautyka – studia wojskowe: awionika, bezzałogowe statki powietrzne i wskazywania celów, pilotaż statku powietrznego, samoloty i śmigłowce, uzbrojenie lotnicze.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku  lotnictwo i kosmonautyka – studia wojskowe najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w wojsku, jednostkach wojskowych lotnictwa Sił Zbrojnych RP oraz w w korpusie osobowym Sił Powietrznych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Lotnictwo i kosmonautyka to wymagające studia, na które przyjmowani są kandydaci spełniający szereg odpowiednich warunków. Dlatego też, przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się z wymaganiami i progami punktowymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka–studia wojskowe to:

 • matematyka
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język polski
 • język obcy nowożytny

W przypadku studiów wojskowych ważna jest również sprawność fizyczna oraz zaświadczenie o niekaralności.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - STUDIA WOJSKOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - STUDIA WOJSKOWE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe studia jednolite magisterskie

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC KIERUNEK LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - STUDIA WOJSKOWE

W programie studiów na kierunku lotnictwo i kosmonautyka – studia wojskowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Bezpieczeństwo cybernetyczne
 • Podstawy dowodzenia
 • Topografia wojskowa
 • Środki dowodzenia
 • Współpraca cywilno-wojskowa
 • Obrona przed bronią masowego rażenia
 • Zabezpieczenie medyczne
 • Nauka o materiałach
 • Podstawy automatyki
 • Elektronika i sygnały
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych
 • funkcjonowania systemu dowodzenia i realizacji procesu dowodzenia na szczeblu pododdziału
 • połączonego wsparcia ogniowego i targetingu
 • organizacji i funkcjonowania systemu wykorzystania doświadczeń w SZ RP
 • znajomości prawnych uwarunkowań związanych z zawodową służbą wojskową oraz międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych
 • eksploatacji podstawowych środków wsparcia dowodzenia będących na wyposażeniu pododdziału
 • kierowania procesem osiągania gotowości do podjęcia działań w dowodzonym pododdziale

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - STUDIA WOJSKOWE?

Lotnictwo i kosmonautyka to studia skierowane do pasjonatów lotnictwa, wojskowości oraz nauk technicznych. Studenci będą mieli szansę zdobyć kompleksowe wykształcenie techniczne oraz rozwinąć umiejętności praktyczne, które znajdą zastosowanie w przyszłej pracy zawodowej studentów. Ponadto, wszystkie osoby, które aplikują na powyższe studia zyskają przygotowanie zawodowe, dzięki któremu będą mogli podjąć zawodową służbę wojskową.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka–studia wojskowe możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku lotnictwo i kosmonautyka–studia wojskowe będzie oscylować wokół zagadnień związanych z naukami technicznymi oraz ścisłymi. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu mechaniki, aerodynamiki, materiałów i technologii lotniczych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat taktyki wojskowej i lotniczej oraz historii wojskowości. Jednak przede wszystkim skupią się na rozwijaniu umiejętności praktycznych.

W ramach licznych warsztatów nauczą się zarządzać eksploatacją wojskowych statków powietrznych. Co więcej poznają zasady prowadzenia korespondencji radiowej w sieciach powietrznych oraz konstruowania i wytwarzania statków powietrznych i obiektów kosmicznych. Studenci przejdą również kompleksowe przygotowanie wojskowe i tym samym nauczą się dowodzenia oraz eksploatacji specjalistycznego sprzętu wojskowego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - STUDIA WOJSKOWE?

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka–studia wojskowe trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - STUDIA WOJSKOWE?

Ukończenie studiów na kierunku lotnictwo i kosmonautyka–studia wojskowe umożliwia podjęcie zawodowej służby wojskowej. Ponadto studenci są przygotowani do pracy w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają podjąć zatrudnienie w w jednostkach wojskowych lotnictwa Sił Zbrojnych RP czy w korpusie osobowym Sił Powietrznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku lotnictwo i kosmonautyka–studia wojskowe:

 • wojsko
 • służby naziemne eksploatujące sprzęt lotniczy.
 • Siły Zbrojne RP
 • obsługa naziemna portów lotniczych
 • infrastruktura transportu lotniczego

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - STUDIA WOJSKOWE

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu