TŁUMACZENIA PISEMNE I MULTIMEDIALNE

TŁUMACZENIA PISEMNE I MULTIMEDIALNE

Dodaj do ulubionych

TŁUMACZENIA PISEMNE I MULTIMEDIALNE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku tłumaczenia pisemne i multimedialne to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Tłumaczenia pisemne i multimedialne to kierunek, którego program będzie oscylował wokół nauk kulturoznawczych, językoznawczych, literaturoznawczych oraz szeroko pojętych nauk humanistycznych. Ponadto nauczą się dokonywania tłumaczeń oraz rozwiną zdolności językowe z wybranego języka obcego.

Absolwenci powyższego kierunku znajdą zatrudnienie w biurach tłumaczeniowych, wydawnictwach i redakcjach czasopism. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z dyplomacją oraz instytucjami administracji państwowej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Obecnie znajomość języków obcych jest umiejętnościom cenioną na współczesnym rynku pracy. Dlatego też kandydaci na kierunek tłumaczenia pisemne i multimedialne powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku tłumaczenia pisemne i multimedialne to:

 • egzamin pisemny w wybranym języku obcym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TŁUMACZENIA PISEMNE I MULTIMEDIALNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Tłumaczenia pisemne i multimedialne stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

TŁUMACZENIA PISEMNE I MULTIMEDIALNE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TŁUMACZENIA PISEMNE I MULTIMEDIALNE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TŁUMACZENIA PISEMNE I MULTIMEDIALNE STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku tłumaczenia pisemne i multimedialne

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TŁUMACZENIA PISEMNE I MULTIMEDIALNE?

Studia na kierunku tłumaczenia pisemne i multimedialne wyróżniają się interdyscyplinarnym programem nauczania o tematyce oscylującej głównie wokół nauk humanistycznych. Studenci będą mieli okazję rozwinąć swoje zdolności językowe i zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu dokonywania przekładów pisemnych oraz tłumaczeń ustnych. Na współczesnym rynku pracy, znajomość języków obcych jest niezwykle ceniona, dlatego rozpoczęcie studiów na kierunku tłumaczenia pisemne i multimedialne jest dobrą inwestycją w swoją zawodową przyszłość.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku tłumaczenia pisemne i multimedialne możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek tłumaczenia pisemne i multimedialne zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych, takich jak literaturoznawstwo, językoznawstwo oraz kulturoznawstwo. Studenci będą mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat historii i kultury danego obszaru językowe. Ponadto rozwiną szereg umiejętności praktycznych.

Przede wszystkim nauczą się wybranego języka obcego: angielskiego, niemieckiego lub francuskiego. Co więcej poznają zasady dokonywania tłumaczeń ustnych, pisemnych i multimedialnych oraz dowiedzą się więcej na temat strategii tłumaczeniowych. Ważnym elementem kształcenia będzie nauka redakcji i edycji tekstów użytkowych i naukowych. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym studenci zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TŁUMACZENIA PISEMNE I MULTIMEDIALNE?

Studia na kierunku tłumaczenia pisemne i multimedialne trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TŁUMACZENIA PISEMNE I MULTIMEDIALNE?

Dyplom ukończenia studiów filologicznych otwiera wiele zawodowych drzwi, zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach tłumaczeniowych. Uzyskaną wiedzę i umiejętności mogą wykorzystać podczas pracy w wydawnictwach i redakcjach czasopism. Równie ciekawą opcją może być praca w dyplomacji, instytucjach państwowych oraz w branży turystycznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku tłumaczenia pisemne i multimedialne:

 • biura tłumaczeniowe
 • redakcje czasopism
 • wydawnictwa
 • branża turystyczna
 • dyplomacja
 • organizacje państwowe

Dobrym rozwiązaniem jest także założenie własnej działalności gospodarczej.

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU TŁUMACZENIA PISEMNE I MULTIMEDIALNE

Komentarze (0)