Dodaj do ulubionych

MECHATRONIKA PRZEMYSŁOWA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku  mechatronika przemysłowa to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku  (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

W trakcie studiów na kierunku mechatronika przemysłowa studenci zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk technicznych i ścisłych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat mechaniki i elektrotechniki. Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie umiejętności praktycznych i nauka projektowania układów mechanicznych czy serwisowania złożonych nowoczesnych układów mechatronicznych.

Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość z przedsiębiorstwami przemysłu wytwórczego, motoryzacyjnego, lotniczego czy elektromaszynowego.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Ze względu na to, że wymagania rekrutacyjne mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni wyższej, kandydaci na kierunek mechatronika przemysłowa powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z informacjami zawartymi na oficjalnej stronie internetowej uczelni.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku mechatronika przemysłowa to:

  • matematyka
  • biologia,
  • chemia,
  • fizyka,
  • informatyka

W przypadku studiów drugiego stopnia będzie brana pod uwagę ocena z dyplomu.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MECHATRONIKA PRZEMYSŁOWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

UCZELNIE, GDZIE MECHATRONIKA PRZEMYSŁOWA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Mechatronika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku mechatronika

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Mechatronika +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku mechatronika

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Jednostka prowadząca

Mechatronika stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku mechatronika

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 19.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 09.06.2021
do 05.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 21.07.2021
do 26.07.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 19.05.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 09.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechatronika przemysłowa

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHATRONIKA PRZEMYSŁOWA?

Mechatronika to dziedzina nauki, która zajmuje się konstrukcją, projektowaniem i wytwarzaniem urządzeń mechatronicznych, czyli takich których ostatecznym celem jest wykonanie czynności mechanicznych. Jej dokonania znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, przez co rośnie także zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu tej dziedziny. Ich kształceniem zajmują się studia na kierunku mechatronika przemysłowa. W trakcie kształcenia studenci zdobędą wszechstronną wiedzę techniczną oraz rozwiną umiejętności, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej praktyce zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku mechatronika przemysłowa możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek mechatronika przemysłowa zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk technicznych i ścisłych. Przede wszystkim dowiedzą się więcej na temat mechanki, automatyki i robotyki, materiałoznawstwa oraz informatyki. Ponadto skupią się na doskonaleniu umiejętności praktycznych.

W ramach licznych warsztatów nauczą się projektowania układów mechanicznych i sensorycznych. Ważnym elementem kształcenia będzie rozwijanie zdolności z zakresu wytwarzania, eksploatacji oraz serwisowania układów mechanicznych, posiadających układ napędowy ze sterowaniem. Studenci poznają także zasady obsługi najważniejszych narzędzi inżynierskich, w tym CAD/CAM/CAE i technologii Przemysłu 4.0.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MECHATRONIKA PRZEMYSŁOWA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHATRONIKA PRZEMYSŁOWA?

Studia na kierunku mechatronika przemysłowa trwają 3,5 roku (studia I stopnia) i 1,5 roku (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku mechatronika przemysłowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Elektryczny PŚ
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Elektryczny PŚ
stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ
stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MECHATRONIKA PRZEMYSŁOWA STUDIA I STOPNIA

MECHATRONIKA PRZEMYSŁOWA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek mechatronika przemysłowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Elektryczny PŚ
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Elektryczny PŚ
Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ
Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku mechatronika przemysłowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Elektryczny PŚ
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Elektryczny PŚ
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek mechatronika przemysłowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Elektryczny PŚ
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Elektryczny PŚ
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MECHATRONIKA PRZEMYSŁOWA?

Mechatronika przemysłowa to prężnie rozwijająca się branża, dlatego też absolwenci studiów nie powinni mieć problemów ze znalezieniem atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy. Przede wszystkim idealnie odnajdą się w przemyśle wytwórczym, motoryzacyjnym, lotniczym czy elektromaszynowym. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z firmami zajmującymi się projektowaniem i budową różnego rodzaju maszyn przemysłowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku mechatronika przemysłowa:

  • przemysł wytwórczy
  • przemysł motoryzacyjny
  • przemysł lotniczy
  • firmy projektujące i produkujące maszyny przemysłowe

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHATRONIKA PRZEMYSŁOWA

Komentarze (0)