Dodaj do ulubionych

Agroinżynieria studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Agroinżynieria to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Agroinżynieria to kierunek, dzięki któremu można poznać nowoczesne techniki i technologie w obszarze rolnictwa, a także przygotować się do prowadzenia i zarządzania gospodarstwem rolnym, zarządzania przedsiębiorstwami sfery przetwórstwa i obrotu rolnego, jak również pełnienia funkcji menedżera w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej.

Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania produkcją w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach związanych z działalnością rolniczą, jak również poznają zaawansowane programy obliczeniowe i graficzne, wykorzystywane przy projektowaniu, produkcji i eksploatacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie, a także zdobywają kwalifikacje w zakresie projektowania, konstruowania i eksploatacji maszyn, urządzeń i pojazdów przeznaczonych dla rolnictwa.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Agroinżynieria to połączenie wielu różnorodnych dyscyplin. Podobna różnorodność obowiązuje w przestrzeni przedmiotów rekrutacyjnych.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Agroinżynieria:

 • język polski,
 • język obcy,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AGROINŻYNIERIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Agroinżynieria stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.08.2021
do 21.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 01.08.2021
do 15.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.08.2021
do 24.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.08.2021
do 24.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku agroinżynieria

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGROINŻYNIERIA?

W studiach na kierunku Agroinżynieria najważniejsze jest pozyskanie umiejętności wykorzystywania wiedzy z różnych dyscyplin do rozwiązywania zadań w obszarze techniki rolniczej stosowanej zarówno w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Studenci zdobywają wszechstronne wykształcenie, dzięki czemu przygotowani są do wprowadzania najnowszych osiągnięć techniki rolniczej w gospodarstwach rolnych oraz do sprawowania nadzoru nad ich funkcjonowaniem.

Pod pojęciem wszechstronnego wykształcenia należy rozumieć, że studenci Agroinżynierii pozyskują wiedzę teoretyczną oraz wiedzę praktyczną, dotyczącą różnych dziedzin. Zgłębiają zagadnienia związane między innymi z matematyką, prawem gospodarczym i rolnym, fizjologią roślin, mikrobiologią, technologią produkcji roślinnej, systemem produkcji zwierzęcej, tworzeniem biznes planów, czy zarządzaniem.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Agroinżynieria możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci Agroinżynierii zagłębiają się w wiele tematów. Na początku zdobywają wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, biologii oraz chemii, czyli przedmiotów niezbędnych do zrozumienia procesów zachodzących w inżynierii rolniczej.

Następnie zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi grafiki inżynierskiej i projektowania, materiałoznawstwa, układów i systemów technicznych występujących w technice rolniczej. Naturalnie, na tym nie koniec.

Studenci zdobywają wiedzę w zakresie systemów, technologii, technik i urządzeń stosowanych w przetwórstwie rolno- spożywczym, produkcji zwierzęcej, wykorzystywania układów mechatronicznych w systemach nowoczesnego rolnictwa, czy eksploatacji urządzeń i maszyn do prac w produkcji polowej.

Ponadto, zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi prawa, ekonomiki rolnictwa, odnawialnych źródeł energii stosowanych w rolnictwie, zarządzania i logistyki oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

 

3. Gdzie studiować Agroinżynierię

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Agroinżyniera:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

AGROINŻYNIERIA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGROINŻYNIERIA?

Studia na kierunku Agroinżynieria trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku agroinżynieria na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AGROINŻYNIERIA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek agroinżynieria na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku agroinżynieria na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu stac. I stopnia:
32
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek agroinżynieria na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AGROINŻYNIERIA?

Studenci Agroinżynierii zdobywają wszechstronne wykształcenie, a zatem mogą wykorzystać je na różne sposoby. Zostają przygotowani do prowadzenia i zarządzania gospodarstwem rolnym, zarządzania przedsiębiorstwami sfery przetwórstwa i obrotu rolnego.

Posiadają kompetencje do świadczenia usług doradczych oraz do pracy w administracji rolnej. Przygotowani są również do pracy w charakterze menadżera w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Agroinżynieria:

 • gospodarstwa rolne,
 • przedsiębiorstwa sfery przetwórstwa i obrotu rolnego,
 • biura konstrukcyjne,
 • jednostki doradcze,
 • jednostki administracyjne.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGROINŻYNIERIA

Komentarze (0)