Dodaj do ulubionych

Automatyka przemysłowa studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Automatyka i robotyka stosowana to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera oraz studia magisterskie, których program kształcenia trwa zazwyczaj 1, 5 roku (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Automatyka przemysłowa dają możliwość doskonalenia umiejętności w zakresie szeroko pojmowanej automatyki przemysłowej i energetycznej. Studenci zdobywają wykształcenie w zakresie projektowania i konstrukcji układów automatyki elektroenergetycznej, cyfrowych systemów sterowania, oprogramowania i eksploatacji procesów technologicznych i obiektów związanych z systemami wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej oraz sterowania urządzeniami wykonawczymi w przemyśle wydobywczym, przetwórczym, transporcie i obiektach komunalnych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Automatyka przemysłowa jest kierunkiem z obszaru nauk związanych z automatyką, elektroniką i elektrotechniką. Nietrudno więc odgadnąć, że najważniejszymi w procesie rekrutacyjnym przedmiotami będą te, należące do nauk ścisłych.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Automatyka przemysłowa:

 • fizyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Automatyka przemysłowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka przemysłowa

UCZELNIE, GDZIE AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Automatyka, robotyka i systemy sterowania stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka, robotyka i systemy sterowania

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska

Jednostka prowadząca

Automatyka i robotyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku automatyka i robotyka

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Elektrotechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku elektrotechnika

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Mechatronika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku mechatronika

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Jednostka prowadząca

Automatyka i robotyka stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka i robotyka

Politechnika Białostocka

Jednostka prowadząca

Elektrotechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku elektrotechnika

Pokaż więcej

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2021
do 27.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 20.07.2021
do 25.07.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 18.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2021
do 27.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku automatyka przemysłowa

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA?

Studia na kierunku Automatyka przemysłowa stawiają na rozwijanie kwalifikacji przede wszystkim w zakresie cyfrowych systemów sterowania oraz wykorzystywania metod sztucznej inteligencji, tworzenia oprogramowania sterującego dla procesów produkcyjnych i decyzyjnych, czy projektowania, konstrukcji i użytkowania układów automatyki elektroenergetycznej.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Automatyka przemysłowa możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie),
 • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci kierunku Automatyka przemysłowa zdobywają wiedzę z szeroko pojmowanej automatyki i robotyki przemysłowej oraz sterowania w energetyce. Uczestniczą w zajęciach dotyczących między innymi podstaw metrologii, obwodów elektrycznych, sieci komputerowych, podstaw techniki mikroprocesorowej, mechaniki i wytrzymałości materiałów, cyfrowego przetwarzania sygnałów, automatyzacji procesów przemysłowych.

W studiach na kierunku Automatyka przemysłowa najważniejsze jest to, aby studenci rozwijali umiejętności w zakresie cyfrowych systemów sterowania oraz wykorzystywania metod sztucznej inteligencji, tworzenia oprogramowania sterującego dla procesów produkcyjnych i decyzyjnych, projektowania, konstrukcji i użytkowania układów automatyki elektroenergetycznej, projektowania i eksploatacji obiektów związanych z systemami wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej, sterowania urządzeniami wykonawczymi w przemyśle.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA?

Studia na kierunku Automatyka przemysłowa trwają 3, 5 roku (studia I stopnia) oraz 1, 5 roku (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku automatyka przemysłowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA STUDIA I STOPNIA

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek automatyka przemysłowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Przedmioty:

fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku automatyka przemysłowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
135
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek automatyka przemysłowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
184,8
II stopnia:
53,51
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA?

Absolwenci studiów na kierunku Automatyka przemysłowa posiadają szeroką wiedzę, zwłaszcza z zakresu informatyki, regulacji automatycznej, robotyki, analizy sygnałów, algorytmów obliczeniowych i decyzyjnych. Jak mogą wykorzystać tę wiedzę? Mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w przemyśle elektrotechnicznym, elektronicznym, chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, spożywczym oraz ochrony środowiska.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Automatyka przemysłowa:

 • przemysł elektrotechniczny,
 • przemysł elektroniczny,
 • przemysł chemiczny,
 • przemysł budowy maszyn,
 • przemysł metalurgiczny,
 • przemysł spożywczy.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

Komentarze (0)