Automatyka, cybernetyka i robotyka

Automatyka, cybernetyka i robotyka

Dodaj do ulubionych

Automatyka, cybernetyka i robotyka studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Automatyka, cybernetyka i robotyka to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera oraz studia magisterskie, których program kształcenia trwa zazwyczaj 1, 5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Automatyka, cybernetyka i robotyka to kierunek o interdyscyplinarnym charakterze. Założeniem studiów jest kształcenie specjalistów w zakresie szeroko rozumianej automatyki i robotyki, którzy posiadają wiedzę dotyczącą projektowania i implementacji układów sterowania, w tym elementów pomiarowych i wykonawczych automatyki, procesorów sygnałowych, sterowników, sieci komputerowych, metod i systemów sterowania i wspierania decyzji oraz zarządzania informacją.

Studia przygotować mają do twórczego działania w zakresie analizy, projektowania i konstrukcji systemów sterowania oraz robotyki, projektowania systemów wspomagania decyzji, rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki, cybernetyki i robotyki.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Automatyka, cybernetyka i robotyka to kierunek, którego nazwa podpowiada, że aby poradzić sobie na studiach należy wyróżniać się zdolnościami z zakresu przedmiotów ścisłych. Są one również niezbędne do postępowaniu kwalifikacyjnym.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Automatyka, cybernetyka i robotyka:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • język polski,
 • język obcy.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AUTOMATYKA, CYBERNETYKA I ROBOTYKA

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Automatyka, cybernetyka i robotyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka, cybernetyka i robotyka

Automatyka, cybernetyka i robotyka - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

AUTOMATYKA, CYBERNETYKA I ROBOTYKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AUTOMATYKA, CYBERNETYKA I ROBOTYKA STUDIA I STOPNIA

AUTOMATYKA, CYBERNETYKA I ROBOTYKA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku automatyka, cybernetyka i robotyka

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA, CYBERNETYKA I ROBOTYKA?

Studia na kierunku Automatyka, cybernetyka i robotyka nastawione są na rozwijanie umiejętności praktycznych. Jest to istotne przede wszystkim dlatego, że współczesny rynek pracy najczęściej poszukuje właśnie tych, którzy wyróżniają się umiejętnościami i jasno określonymi kwalifikacjami. Studenci uczą się zatem między innymi jak rozwiązywać złożone i nietypowe problemy, planować i przeprowadzać eksperymenty, wykonywać analizy.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Automatyka, cybernetyka i robotyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie),
 • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci kierunku Automatyka, cybernetyka i robotyka nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie stosowania nowoczesnych metod analizy i obróbki sygnałów, stosowania nowoczesnych metod wnioskowania i analizy systemów do projektowania systemów automatyki i sterowania, stosowania nowoczesnych metod i środków obliczeniowych do realizacji zaprojektowanych systemów pomiarowych i systemów sterowania.

Oprócz tego, nabywają umiejętności w zakresie analizy, projektowania, optymalizacji i konstrukcji systemów sterowania i wspomagania decyzji, integracji systemów sterowania i diagnostyki, komunikacji i wizualizacji w automatyce budynków czy sterowania adaptacyjnego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA, CYBERNETYKA I ROBOTYKA?

Studia na kierunku Automatyka, cybernetyka i robotyka trwają 3, 5 roku (studia I stopnia) oraz 1, 5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AUTOMATYKA, CYBERNETYKA I ROBOTYKA?

Absolwenci studiów na kierunku Automatyka, cybernetyka i robotyka będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w firmach projektujących systemy sterowania, instytutach naukowo- badawczych, firmach wykorzystujących sztuczną inteligencję i nowoczesne technologie. Czekają na nich przemysł spożywczy, przemysł mechaniczny, przemysł samochodowy, branża IT.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Automatyka, cybernetyka i robotyka:

 • firmy projektujące systemy sterowania,
 • instytuty naukowo- badawcze,
 • firmy wykorzystujące sztuczną inteligencję, nowoczesne technologie, innowacyjne rozwiązania,
 • jednostki przemysłowe i projektowe.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA, CYBERNETYKA I ROBOTYKA

Komentarze (0)