NANOINŻYNIERIA MATERIAŁÓW

NANOINŻYNIERIA MATERIAŁÓW

Dodaj do ulubionych

NANOINŻYNIERIA MATERIAŁÓW studia – kierunek studiów

Studia na kierunku nanoinżynieria materiałów to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

W czasie studiów na kierunku nanoinżynieria materiałów studenci zdobędą wszechstronne przygotowanie zawodowe z zakresu nauk matematycznych, chemicznych, fizycznych oraz technicznych. Ponadto nauczą się praktycznego zastosowania narzędzi i aparatury badawczej oraz wykorzystywania zaawansowanych metod obliczeniowych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach naukowo-badawczych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z laboratoriami chemicznymi czy sektorem informatycznym.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Przed przystąpieniem do rekrutacji na kierunek nanoinżynieria materiałów należy odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami i progami punktowymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej. Dzięki temu można zyskać więcej czasu na przygotowania i lepiej wypaść na tle innych kandydatów na studia inżynierskie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku nanoinżynieria materiałów:

  • przedmioty obowiązkowe
  • jeden z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK NANOINŻYNIERIA MATERIAŁÓW

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jednostka prowadząca

Nanoinżynieria materiałów +

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku,
tryb: stacjonarne

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku,
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 21.06.2021
do 21.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 23.08.2021
do 13.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 21.07.2021
do 27.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 23.08.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 23.08.2021
do 14.09.2021
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku nanoinżynieria materiałów

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NANOINŻYNIERIA MATERIAŁÓW?

Nanoinżynieria to dyscyplina naukowa, która zajmuje się obiektami o bardzo małych rozmiarach. Obecnie, nanomateriały są wykorzystywane w wielu dziedzinach gospodarki, przez co rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, posiadających odpowiednie wykształcenie chemiczne i techniczne. Studia na kierunku nanoinżynieria materiałów umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy chemicznej, fizycznej i inżynierskiej. Program nauczania zakłada także realizacje licznych warsztatów, dzięki którym studenci zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku nanoinżynieria materiałów możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Aplikując na kierunek nanoinżynieria materiałów można rozwinąć wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych. Studenci zdobędą kompleksowe wykształcenie techniczne, matematyczne i chemiczne. Ponadto dowiedzą się więcej na temat mechaniki i termodynamiki, przemysłu elektronicznego czy nanotechnologii.

W planie znajdą się także warsztaty praktyczne, dzięki którym studenci skupią się na rozwijaniu swoich kwalifikacji. Przede wszystkim nauczą się badania właściwości nanomateriałów. Ponadto poznają zasady obsługi zaawansowanych narzędzi i aparatury badawczej. Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie umiejętności wykorzystywania wybranych metod badawczych i obliczeniowych w swojej praktyce zawodowej.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

NANOINŻYNIERIA MATERIAŁÓW STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NANOINŻYNIERIA MATERIAŁÓW?

Studia na kierunku nanoinżynieria materiałów trwają 3, 5 roku (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku nanoinżynieria materiałów na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

NANOINŻYNIERIA MATERIAŁÓW STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek nanoinżynieria materiałów na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
Przedmioty:

chemia, fizyka, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
Przedmioty:

chemia, fizyka, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku nanoinżynieria materiałów na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
stac. I stopnia:
24
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
stac. I stopnia:
24
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek nanoinżynieria materiałów na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
stac. I stopnia:
300-449
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU NANOINŻYNIERIA MATERIAŁÓW?

Po ukończeniu studiów na kierunku nanoinżynieria materiałów, absolwenci zyskują wiele ciekawych perspektyw zawodowych. Przede wszystkim mogą podjąć pracę w laboratoriach chemicznych i analitycznych. Równie ciekawą opcją jest praca w instytucjach naukowo-badawczych. Studenci znajdą zatrudnienie także w sektorze informatycznym oraz w bankowości,

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku nanoinżynieria materiałów:

  • bankowość
  • branża IT
  • laboratoria badawcze
  • jednostki naukowo-badawcze
  • własna działalność gospodarcza

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU NANOINŻYNIERIA MATERIAŁÓW

Komentarze (0)