Biogospodarka zrównoważona

Biogospodarka zrównoważona

Dodaj do ulubionych

Biogospodarka zrównoważona studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Biogospodarka zrównoważona to studia magisterskie, których program kształcenia trwa zazwyczaj 1, 5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Biogospodarka zrównoważona jest kierunkiem interdyscyplinarnym, którego założeniem jest nie tylko przekazanie specjalistycznej wiedzy, ale przede wszystkim wykształcenie umiejętności kreatywnego myślenia ukierunkowanego na budowanie konkurencyjnej, innowacyjnej gospodarki opartej na technologiach wykorzystujących najnowsze osiągnięcia nauki i techniki. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami analityki biosurowców, procesów konwersji biomasy oraz ich rozwoju z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury, zasad gospodarki cyklu zamkniętego i zrównoważonego rozwoju, czy metodologii badań z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych i ekonomicznych.

Pozyskana wiedza i rozwinięte umiejętności stanowią podstawę do pracy między innymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne, przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i odzyskiem energii, czy laboratoriach analitycznych i stacjach diagnostycznych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE.

Biogospodarka zrównoważona jest kierunkiem realizowanym na studiach drugiego stopnia, a więc aby ubiegać się o przyjęcie należy najpierw pochwalić się dyplomem ukończenia studiów stopnia pierwszego. W przypadku dyplomu uzyskanego poza polskim systemem oświaty wymagana jest jego legalizacja lub apostille. Wymagane jest również tłumaczenie na język polski wszystkich wyżej wymienionych dokumentów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOGOSPODARKA ZRÓWNOWAŻONA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Biogospodarka zrównoważona stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biogospodarka zrównoważona

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOGOSPODARKA ZRÓWNOWAŻONA?

Studia na kierunku Biogospodarka zrównoważona prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, projektów oraz innych kreatywnych form kształcenia realizowanych w grupach problemowych z wykorzystaniem prezentacji, interaktywnych seminariów oraz praktyki zawodowej.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biogospodarka zrównoważona możemy podzielić na:

1. Typ:

  • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

W toku studiów studenci kierunku Biogospodarka zrównoważona zaznajamiają się między innymi z takimi zagadnieniami jak: ekologiczna ocena cyklu życia, gospodarka o obiegu zamkniętym, przedsiębiorczość, ekonomika w biogospodarce, oceny środowiskowe w biogospodarce. Realizowany program nauczania ma dostarczyć wiedzę na temat analityki biosurowców, procesów konwersji biomasy oraz kierunków ich rozwoju z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury, zasad gospodarki cyklu zamkniętego i zrównoważonego rozwoju, a także zaawansowanej metodologię badań z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych i ekonomicznych.

Ponadto, studenci Biogospodarki zrównoważonej zdobywają wiedzę dotyczącą głównych strategii rozwojowych biotechnologii przemysłowej oraz inżynierii środowiska w zakresie właściwym dla biogospodarki. Uczą się jak planować i przeprowadzać eksperymenty, projektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces wykorzystywany w biogospodarce oraz analizować istniejące rozwiązania techniczne i proponować ich ulepszenia w tym obszarze, używając właściwych metod, technik i narzędzi.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOGOSPODARKA ZRÓWNOWAŻONA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOGOSPODARKA ZRÓWNOWAŻONA?

Studia na kierunku Biogospodarka zrównoważona trwają 1, 5 roku (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku biogospodarka zrównoważona na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOGOSPODARKA ZRÓWNOWAŻONA STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku biogospodarka zrównoważona na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek biogospodarka zrównoważona na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOGOSPODARKA ZRÓWNOWAŻONA?

Absolwenci studiów na kierunku Biogospodarka zrównoważona przygotowani są do pracy w szeroko rozumianej biogospodarce. Oznacza to, że będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne, czyli na przykład z sektora rolno- spożywczego, czy energetycznego, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów, przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i odzyskiem energii, czy też laboratoriach analitycznych, stacjach diagnostycznych zajmujących się analityką biologiczną i chemiczną oraz oceną jakości biosurowców i bioproduktów.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Biogospodarka zrównoważona:

  • przedsiębiorstwa produkcyjne wykorzystujące odnawialne zasoby naturalne,
  • ośrodki naukowo- badawcze,
  • administracja państwowa i samorządowa,
  • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów,
  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem i odzyskiem energii,
  • laboratoria analityczne,
  • stacje diagnostyczne.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOGOSPODARKA ZRÓWNOWAŻONA

Komentarze (0)