Dodaj do ulubionych

Ekologia miasta studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Ekologia miasta to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Ekologia miasta to interdyscyplinarny kierunek kształcenia, który umożliwia uzyskanie wysokich kwalifikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju miasta. Łączy w sobie zagadnienia związane z planowaniem i projektowaniem urbanistycznym, biologią organizmów zamieszkujących obszary miejskie, problemami społecznymi w miastach, różnorodnością usług ekosystemowych, proekologiczną ochroną przed szkodliwymi organizmami w przestrzeni otwartej i zamkniętej, jak również racjonalnym gospodarowaniem wodą i odpadami.

Zdobyte na studiach wykształcenie stanowi przygotowanie do podjęcia pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz w firmach, instytucjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych zajmujących się projektowaniem nowoczesnych rozwiązań proekologicznych oraz działających na rzecz miasta w ramach szeroko rozumianego ekorozwoju.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Zakres przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym jest dość szeroki. Oznacza to, że o przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby o różnych zdolnościach i zainteresowaniach.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Ekologia miasta:

 • język obcy nowożytny,
 • biologia,
 • matematyka,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • informatyka,
 • geografia,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • historia sztuki.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK EKOLOGIA MIASTA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jednostka prowadząca

Ekologia miasta stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE EKOLOGIA MIASTA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Geografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku geografia

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.05.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 11.01.2022
do 22.02.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 01.08.2021
do 19.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.05.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 11.01.2022
do 22.02.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ekologia miasta

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKOLOGIA MIASTA?

Celem studiów na kierunku Ekologia miasta jest wykształcenie całościowego, holistycznego spojrzenia na miasto jako system ekologiczny, w którym rozwiązania przestrzenne i urbanistyczne oraz społeczno- gospodarcze powinny harmonizować ze wszystkimi elementami przyrody.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Ekologia miasta możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Program kształcenia kierunku Ekologia miasta zawiera między innymi takie przedmioty jak: hydrologia i hydrografia miasta, ekologia człowieka, modelowanie przestrzeni miasta, kształtowanie systemu ekologicznego miasta, ochrona roślin w terenach zurbanizowanych, inteligentne miasto.

Studenci Ekologii miasta pozyskują wiedzę między innymi na temat budowy, funkcjonowania   i klasyfikacji organizmów żywych, koncepcji systemów ekologicznych miast, założeń planowania przestrzennego w Polsce, technologii oczyszczania i zagospodarowania wód i ścieków. Nabywają umiejętności w zakresie wyjaśniania procesów zachodzących w środowisku oraz zagrożeń wynikających z działalności człowieka, kształtowania środowiska miejskiego zgodnie ze współczesnymi trendami urbanistycznymi, wykonywania pomiarów i podstawowych prac geodezyjno- kartograficznych niezbędnych dla prac planistycznych.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EKOLOGIA MIASTA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKOLOGIA MIASTA?

Studia na kierunku Ekologia miasta trwają 3, 5 roku (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku ekologia miasta na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

EKOLOGIA MIASTA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek ekologia miasta na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Przedmioty:

chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku ekologia miasta na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek ekologia miasta na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU EKOLOGIA MIASTA?

Absolwenci studiów na kierunku Ekologii miasta przygotowani są do podejmowania działań związanych z rozwiązywaniem aktualnych problemów środowiskowych oraz społeczno- gospodarczych współczesnego miasta. Potrafią wpływać na kształtowanie zintegrowanej polityki rozwoju miasta z dbałością o ekologię i jakość życia mieszkańców zrównoważonych i odpornych miast.

Z pozyskanym na studiach wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz w firmach, instytucjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych zajmujących się projektowaniem nowoczesnych rozwiązań proekologicznych oraz działających na rzecz miasta w ramach szeroko rozumianego ekorozwoju. Mogą również prowadzić działalność gospodarczą związaną z sektorem usług i konsultacji środowiskowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Ekologia miasta:

 • jednostki administracji państwowej i samorządu terytorialnego,
 • firmy, instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe zajmujące się projektowaniem rozwiązań proekologicznych.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKOLOGIA MIASTA

Komentarze (0)