Dodaj do ulubionych

Ekologia miasta studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Ekologia miasta to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku ekologia miasta
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności ekologia miasta możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) | ekologia miasta - uczelnie >

Opis kierunku

Ekologia miasta to interdyscyplinarny kierunek kształcenia, który umożliwia uzyskanie wysokich kwalifikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju miasta. Łączy w sobie zagadnienia związane z planowaniem i projektowaniem urbanistycznym, biologią organizmów zamieszkujących obszary miejskie, problemami społecznymi w miastach, różnorodnością usług ekosystemowych, proekologiczną ochroną przed szkodliwymi organizmami w przestrzeni otwartej i zamkniętej, jak również racjonalnym gospodarowaniem wodą i odpadami.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku ekologia miasta najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Zdobyte na studiach wykształcenie stanowi przygotowanie do podjęcia pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz w firmach, instytucjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych zajmujących się projektowaniem nowoczesnych rozwiązań proekologicznych oraz działających na rzecz miasta w ramach szeroko rozumianego ekorozwoju.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Zakres przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym jest dość szeroki. Oznacza to, że o przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby o różnych zdolnościach i zainteresowaniach.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Ekologia miasta:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK EKOLOGIA MIASTA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Ekologia miasta stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE EKOLOGIA MIASTA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Geografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku geografia

Ekologia miasta - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ekologia miasta studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ekologia miasta studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ekologia miasta

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC EKOLOGIA MIASTA

W programie studiów na kierunku Ekologia miasta znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Zielona i niebieska infrastruktura w mieście
 • Awifauna w krajobrazie miejskim
 • Hydrologia i hydrografia miasta
 • Entomofauna użytkowa w miastach
 • Ekologia człowieka
 • Podstawy projektowania architektonicznego i urbanistycznego
 • Kształtowanie systemu ekologicznego miasta
 • Inteligentne miasto
 • Ochrona powietrza i modelowanie emisji
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • planowania i projektowania urbanistycznego
 • biologii organizmów zamieszkujących obszary miejskie
 • ludzkich problemów społecznych w miastach
 • proekologicznej ochrony przed szkodliwymi organizmami w przestrzeni otwartej i zamkniętej
 • racjonalnegoo gospodarowania wodą i odpadami
 • podejmowania działań oraz innowacyjnych postaw związanych z rozwiązywaniem aktualnych problemów środowiskowych

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKOLOGIA MIASTA?

Celem studiów na kierunku Ekologia miasta jest wykształcenie całościowego, holistycznego spojrzenia na miasto jako system ekologiczny, w którym rozwiązania przestrzenne i urbanistyczne oraz społeczno- gospodarcze powinny harmonizować ze wszystkimi elementami przyrody.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Ekologia miasta możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Program kształcenia kierunku Ekologia miasta zawiera między innymi takie przedmioty jak: hydrologia i hydrografia miasta, ekologia człowieka, modelowanie przestrzeni miasta, kształtowanie systemu ekologicznego miasta, ochrona roślin w terenach zurbanizowanych, inteligentne miasto.

Studenci Ekologii miasta pozyskują wiedzę między innymi na temat budowy, funkcjonowania   i klasyfikacji organizmów żywych, koncepcji systemów ekologicznych miast, założeń planowania przestrzennego w Polsce, technologii oczyszczania i zagospodarowania wód i ścieków. Nabywają umiejętności w zakresie wyjaśniania procesów zachodzących w środowisku oraz zagrożeń wynikających z działalności człowieka, kształtowania środowiska miejskiego zgodnie ze współczesnymi trendami urbanistycznymi, wykonywania pomiarów i podstawowych prac geodezyjno- kartograficznych niezbędnych dla prac planistycznych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKOLOGIA MIASTA?

Studia na kierunku Ekologia miasta trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU EKOLOGIA MIASTA?

Absolwenci studiów na kierunku Ekologii miasta przygotowani są do podejmowania działań związanych z rozwiązywaniem aktualnych problemów środowiskowych oraz społeczno- gospodarczych współczesnego miasta. Potrafią wpływać na kształtowanie zintegrowanej polityki rozwoju miasta z dbałością o ekologię i jakość życia mieszkańców zrównoważonych i odpornych miast.

Z pozyskanym na studiach wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz w firmach, instytucjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych zajmujących się projektowaniem nowoczesnych rozwiązań proekologicznych oraz działających na rzecz miasta w ramach szeroko rozumianego ekorozwoju. Mogą również prowadzić działalność gospodarczą związaną z sektorem usług i konsultacji środowiskowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Ekologia miasta:

 • jednostki administracji państwowej i samorządu terytorialnego,
 • firmy, instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe zajmujące się projektowaniem rozwiązań proekologicznych.

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKOLOGIA MIASTA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu