Dodaj do ulubionych

Aquaculture and Fisheries studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Aquaculture and Fisheries to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3, 5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Aquaculture and Fisheries skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i cennego doświadczenia w zakresie akwakultury i zrównoważonego rybołówstwa, bezpieczeństwa żywności wodnej i ochrony ekosystemów wodnych. W kształceniu kładziony jest nacisk na poznanie i zrozumienie innowacyjnych rozwiązań, dotyczących między innymi produkcji, hodowli, bezpieczeństwa biologicznego, dobrostanu hodowanych organizmów, ochrony środowiska wodnego, czy zrównoważonego użytkowania zasobów wodnych.

Pozyskanie na studiach wykształcenie stanowi przygotowanie do pracy między innymi w obiektach zajmujących się akwakulturą ryb, bezkręgowców i glonów, jednostkach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się certyfikacją akwakultury i rybołówstwa, laboratoriach jakości wody i ochrony środowiska, jednostkach wdrażających nowoczesne technologie rekultywacji wody, czy jednostkach zajmujących się organizacją gospodarki wodnej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Aquaculture and Fisheries:

 • biologia,
 • chemia,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AQUACULTURE AND FISHERIES

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Aquaculture and fisheries stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Aquaculture and Fisheries - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

AQUACULTURE AND FISHERIES STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AQUACULTURE AND FISHERIES STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku aquaculture and fisheries

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AQUACULTURE AND FISHERIES?

Aquaculture and Fisheries jest kierunkiem realizowanym w języku angielskim, obejmującym siedem semestrów nauki.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Aquaculture and Fishereis możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci kierunku Aquaculture and Fisheries pozyskują wiedzę dotyczącą między innymi podstawowych technik chowu stosowanych w akwakulturze, chowu wybranych gatunków zwierząt wodnych, bioinżynierii środowiska wodnego, ekologii i biologii morza, hydrobotaniki, ochrony środowiska wodnego.

Studenci uczą się między innymi planowania gospodarki na wodach otwartych i łowiskach specjalnych, analizowania czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, określania stanu wód powierzchniowych, projektowania obiektów hodowlanych wykorzystywanych w akwakulturze, identyfikowania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób w środowisku wodnym, analizowania zasobów różnego typu akwenów.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AQUACULTURE AND FISHERIES?

Studia na kierunku Aquaculture and Fisheries trwają 3, 5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AQUACULTURA AND FISHERIES?

Absolwenci studiów na kierunku Aquaculture and Fisheries będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w obiektach zajmujących się akwakulturą ryb, bezkręgowców i glonów, jednostkach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się certyfikacją akwakultury i rybołówstwa, laboratoriach jakości wody i ochrony środowiska, jednostkach wdrażających nowoczesne technologie rekultywacji wody, czy jednostkach zajmujących się organizacją gospodarki wodnej, firmach turystyki wodnej, firmach projektujących nowoczesne narzędzia wędkarskie bezpieczne dla środowiska wodnego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Aquaculture and Fisheries:

 • obiekty zajmujące się akwakulturą ryb, bezkręgowców i glonów,
 • jednostki administracji publicznej,
 • organizacje zajmujące się certyfikacją akwakultury i rybołówstwa,
 • jednostki wdrażające nowoczesne technologie rekultywacji wody,
 • laboratoria jakości wody i ochrony środowiska,
 • jednostki zajmujące się organizacją gospodarki wodnej.

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AQUACULTURE AND FISHERIES

Komentarze (0)