Dodaj do ulubionych

Elektromechatronika studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Elektromechatronika to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Elektromechatronika umożliwiają rozwijanie umiejętności i zdobywanie wiedzy z szeroko pojmowanej mechatroniki ze szczególnym poszerzeniem wiadomości z dziedziny elektrotechniki. Studenci zaznajamiają się między innymi z zagadnieniami mechaniki i budowy maszyn, elektrotechniki i informatyki, metrologii, automatyki i robotyki, teorii i technik sterowania. Oprócz wiedzy i umiejętności studenci nabywają kompetencji i umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną.

Dzięki wszechstronnemu wykształceniu absolwenci studiów na kierunku Elektromechatronika będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przemyśle elektromaszynowym, przemyśle motoryzacyjnym, instytucjach naukowo- badawczych, ośrodkach projektowo- konstrukcyjnych, stacjach diagnostycznych, przemyśle sprzętu gospodarstwa domowego.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Elektromechatronika to kierunek nauk inżynierskich i technicznych, a zatem wymaga dobrej orientacji w przedmiotach ścisłych, na czele z matematyką.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Elektromechatronika:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • język polski,
 • język obcy nowożytny.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ELEKTROMECHATRONIKA

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Elektromechatronika stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE ELEKTROMECHATRONIKA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Elektrotechnika stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Elektromechatronika - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ELEKTROMECHATRONIKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ELEKTROMECHATRONIKA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku elektromechatronika

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ELEKTROMECHATRONIKA?

Kierunek Elektromechatronika przypisany jest do dwóch dyscyplin naukowych: Automatyka, elektronika, elektrotechnika i Inżynieria mechaniczna.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Elektromechatronika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci kierunku Elektromechatronika zaznajamiają się między innymi z takimi zagadnieniami jak: analiza matematyczna, statystyka inżynierska, metrologia elektryczna, kompatybilność elektromagnetyczna, modelowanie cyfrowe, analiza i synteza układów kinematycznych, elementy i układy elektroniczne.

Pozyskują wiedzę z zakresu metrologii i systemów pomiarowych, statyki i geometrii mas, kinematyki punktu materialnego, analizy kinematycznej i dynamicznej, budowy, eksploatacji elementów, zespołów i układów mechanicznych stosowanych w systemach mechatronicznych, elektromechanicznego przetwarzania energii, zasad działania elektrycznych układów napędowych.

Nabywają umiejętności między innymi w zakresie planowania eksperymentu pomiarowego, wykonywania rysunków technicznych, przeprowadzania podstawowych badań materiałowych, analizowania działania podstawowych mechanizmów metodami analitycznymi i za pomocą oprogramowania, projektowania, programowania i analizy podstawowych systemów cyfrowych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ELEKTROMECHATRONIKA?

Studia na kierunku Elektromechatronika trwają 3, 5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ELEKTROMECHATRONIKA?

Absolwenci studiów na kierunku Elektromechatronika posiadają wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroniki, kompatybilności elektromagnetycznej, mechaniki, informatyki, metrologii, automatyki i robotyki, regulacji automatycznej. Z tak wszechstronnym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, przemyśle elektromaszynowym, przemyśle sprzętu medycznego, instytucjach naukowo- badawczych, ośrodkach badawczo- rozwojowych, ośrodkach projektowo- konstrukcyjnych, stacjach serwisowych i diagnostycznych, przemyśle sprzętu gospodarstwa domowego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Elektromechatronika:

 • przemysł elektromaszynowy,
 • przemysł sprzętu medycznego,
 • przemysł motoryzacyjny,
 • ośrodki projektowo- konstrukcyjne,
 • stacje serwisowe i diagnostyczne,
 • instytucje naukowo- badawcze,
 • ośrodki badawczo- rozwojowe,
 • placówki służby zdrowia,
 • przemysł produkcji i eksploatacji urządzeń automatyki.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ELEKTROMECHATRONIKA

Komentarze (0)