Dodaj do ulubionych

Engineering Management studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Engineering Management to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Engineering Management to w całości realizowany w języku angielskim kierunek, umożliwiający nabycie umiejętności posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym i wykorzystywania go w zarządzaniu różnymi procesami produkcyjnymi i usługami. W toku studiów studenci zaznajamiają się z zasadami funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, zarządzaniem innowacjami i transferem technologii, czy technikami informacyjno- komunikacyjnymi.

Studia na kierunku Engineering Management oferują pozyskanie wykształcenia, które można wykorzystać będąc pracownikiem wszystkich gałęzi przemysłu, w których istnieje konieczność efektywnego zarządzania produkcją. Ponadto, absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w firmach doradczych, firmach audytorskich, czy instytutach naukowo- badawczych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

W procesie rekrutacji na studia na kierunek Engineering Management nie obowiązują konkretne przedmioty kwalifikacyjne. Fundamentem postępowania kwalifikacyjnego są składane dokumenty. Należy jednak pamiętać o tym, że studia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim, a zatem warto zadbać o umiejętności językowe i jak najlepsze wyniki.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ENGINEERING MANAGEMENT

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Engineering management stopień: (I), czas trwania: 3 lub 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku engineering management

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Jednostka prowadząca

Engineering management stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku engineering management

Engineering Management - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ENGINEERING MANAGEMENT STUDIA NIESTACJONARNE

ENGINEERING MANAGEMENT STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ENGINEERING MANAGEMENT STUDIA I STOPNIA

ENGINEERING MANAGEMENT STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku engineering management

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENGINEERING MANAGEMENT?

Kierunek Engineering Management to anglojęzyczny odpowiednik Inżynierii zarządzania. Studenci uczestniczą w warsztatach, projektach, zajęciach terenowych i wizytach studyjnych, dzięki czemu mogą przekonać się w jaki sposób można wykorzystywać nabywaną wiedzę.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Engineering Management możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Engineering Management zaznajamiają się między innymi z takimi zagadnieniami jak: grafika menedżerska i prezentacyjna, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, statystyczna kontrola jakości, rachunkowość, rachunek kosztów dla inżynierów, komputerowe przetwarzanie danych, zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych, inżynieria materiałowa, mechanika i wytrzymałość materiałów.

Ponadto, poznają zasady zarządzania procesowanego i projektowania procesów, teorię i inżynierię systemów z elementami analizy systemowej, technologię maszyn i projektowanie procesów technologicznych, logistykę procesów produkcyjnych, czy eko- technologie.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENGINEERING MANAGEMENT?

Studia na kierunku Engineering Management trwają 3, 5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ENGINEERING MANAGEMENT?

Wykształcenie absolwenta studiów na kierunku Engineering Management obejmuje niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii i dyscyplin komplementarnych, a także gruntowną wiedzę inżynierską oraz umiejętności menedżerskie. Z tak bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności będą mogli znaleźć zatrudnienie we wszystkich gałęziach przemysłu, w których istnieje konieczność efektywnego zarządzania produkcją.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Engineering Management:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne,
 • firmy doradcze,
 • firmy audytorskie,
 • instytuty naukowo- badawcze,
 • firmy wdrożeniowe,
 • korporacje międzynarodowe.

 

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENGINEERING MANAGEMENT

Komentarze (0)