Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi

Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi

Dodaj do ulubionych

Aquamatyka- interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Aquamatyka- interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi - uczelnie >

Opis kierunku

Celem studiów na kierunku Aquamatyka- interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi jest wykształcenie kompetentnych menedżerów gospodarki wodnej, rozumiejących problem zagrożenia wynikającego ze zmian klimatu oraz przygotowanych do poszukiwania rozwiązań poprzez ustalenie przyczyn zmian środowiskowych. Studenci tego kierunku nabywają wiedzę oraz umiejętności między innymi w zakresie inwentaryzacji wód powierzchniowych i podziemnych, metod monitoringu, projektowania działań związanych z ochroną i rekultywacją środowisk wodnych. Ponadto, nabywają umiejętności wykorzystywania podstawowych narzędzi informatycznych pozwalających na swobodnie poruszanie się w środowisku GIS i CAD, wykorzystywanie baz danych, tworzenie map i grafik ilustrujących zagadnienia wodne.

 

Praca po studiach

Z dyplomem w kieszeni absolwenci studiów na kierunku Aquamatyka- interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi będą mogli pracować w takich instytucjach jak Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie odpowiedzialne za zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce, przedsiębiorstwa wodociągowe, zarządcy zbiorników wodnych, jednostki administracji samorządowe.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

O przyjęcie na studia na kierunek Aquamatyka- interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera w zakresie: ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geografii, biologii, geologii stosowanej, geologii inżynierskiej, górnictwa i geologii lub dyscyplin pokrewnych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AQUAMATYKA - INTERDYSCYPLINARNE GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKAMI WODNYMI

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC AQUAMATYKA

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się podstawowymi narzędziami informatycznymi pozwalającymi na swobodne poruszanie się w środowisku GIS i CAD,
 • tworzenia map i grafik ilustrujących zagadnienia wodne,
 • analizy dokumentów, związanych z gospodarowaniem wodą,
 • rozpoznawania najważniejszych gatunków roślin i zwierząt związanych ze środowiskami wodnymi,
 • obsługi sprzętu pływajacego,
 • przeprowadzania badań terenowych, zebrania najważniejszych informacji oraz interpretowania wyników,
 • poszukiwania rozwiązań poprzez ustalenie przyczyn zmian środowiskowych i racjonalną ocenę skutków ekologicznych,
 • rozumienia problemów zagrożenia wynikających ze zmian klimatu.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AQUAMATYKA?

Studia na kierunku Aquamatyka- interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi charakteryzują się tym, że prowadzone zajęcia mają formę nie tylko tradycyjnych wykładów, lecz również ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, czy wizyt w obiektach hydrotechnicznych.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Aquamatyka- interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z takimi zagadnieniami jak: budowle hydrotechniczne, ekonomika w gospodarce wodnej, ekotoksykologia wód, gospodarowanie rybackie i wędkarskie, gospodarowanie zasobami wodnymi, hydrogeologia inżynierska i górnicza, konsekwencje zmian klimatu, mikrobiologiczne technologie oczyszczania wód, monitoring zasobów wodnych.

Studenci pozyskują wiedzę i umiejętności dotyczące między innymi dokonywania pomiarów przepływu wód, zasad gospodarowania wodami przez pryzmat uwarunkowań przyrodniczych, gospodarczych, administracyjnych, prawnych i etycznych, podstaw konstrukcji i przeznaczenia urządzeń hydrotechnicznych, przeprowadzania doświadczeń, dokonywania pomiarów cech biometrycznych ryb, przygotowywania analiz na potrzeby dokumentacji hydrologicznych, metod i technik monitoringu zasobów wodnych oraz eksploatacji i dystrybucji wody.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AQUAMATYKA?

Studia na kierunku Aquamatyka- interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AQUAMATYKA?

Absolwenci studiów na kierunku Aquamatyka- interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi stają się wykwalifikowanymi specjalistami. Specjalistami z szeroką wiedzą z obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk społecznych oraz nauk inżynieryjno- technicznych oraz menedżerami gospodarki wodnej, przygotowanymi do pełnienia roli liderów grupy zadaniowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Aquamatyka- interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi:

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
 • przedsiębiorstwa wodociągowe,
 • jednostki administracji samorządowej,
 • organizacje pozarządowe.


 

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AQUAMATYKA - INTERDYSCYPLINARNE GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKAMI WODNYMI

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dni Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiYIsI9x0_UYRxah2a6T5Asc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/cb81d-wsb-w-gdańsku.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • ul. Komandorska 118/120  53-345 Wrocław  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJA9Y2DELCD0cRMbXaXGADe8E Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6d087-pwsz-koszalin.jpg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • ul. Pigonia 1, Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJM5haPPj6PEcRAXpvuNl9L0M https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d0984-uniwersytet-rzeszowski.jpg Uniwersytet Rzeszowski
 • Budynek Główny AWF w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie