Automatyka i elektrotechnika przemysłowa

Automatyka i elektrotechnika przemysłowa

Dodaj do ulubionych

Automatyka i elektrotechnika przemysłowa studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Automatyka i elektrotechnika przemysłowa to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Automatyka i elektrotechnika przemysłowa posiadają charakter praktyczny, a celem kształcenia jest nabycie umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, elektrotechniki, elektroniki i automatyki oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia na stanowisku automatyk- elektryk. Studenci uczą się tworzyć oprogramowanie na komputery PC, sterowniki PLC oraz mikrokontrolery, jak również wykorzystywać narzędzia informatyczne do prototypowania, projektowania, symulacji, wizualizacji układów automatyki i procesów przemysłowych.

Z dyplomem w kieszeni absolwenci Automatyki i elektrotechniki przemysłowej będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w biurach projektowych, firmach produkujących systemy sterowania i zarządzania, czy też firmach zajmujących się inteligentną instalacją elektryczną.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Zestaw przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia na kierunek Automatyka i elektrotechnika przemysłowa jest dość różnorodny, choć trudno wyobrazić sobie kształcenia w tej dziedzinie bez zdolności i wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych, na czele z matematyką, czy fizyką.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Automatyka i elektrotechnika przemysłowa:

 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • język polski,
 • język obcy.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AUTOMATYKA I ELEKTROTECHNIKA PRZEMYSŁOWA

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska

Jednostka prowadząca

Automatyka i elektrotechnika przemysłowa stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Świętokrzyska Politechnika Świętokrzyska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 24.05.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.05.2021
do 29.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 17.07.2021
do 25.07.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 24.05.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.05.2021
do 29.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku automatyka i elektrotechnika przemysłowa

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA I ELEKTROTECHNIKA PRZEMYSŁOWA?

Automatyka i elektrotechnika przemysłowa to kierunek, którego program zakłada siedem semestrów nauki. W tym czasie studenci zdobywają wiedzę dostosowaną do wymagań zakładów wykorzystujących zautomatyzowane i zrobotyzowane linie produkcyjne, systemy wizyjne, technologie Przemysłu 4.0 oraz Internetu Rzeczy.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Automatyka i elektrotechnika przemysłowa możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W toku studiów studenci kierunku Automatyka i elektrotechnika przemysłowa zaznajamiają się między innymi z takimi zagadnieniami jak: programowanie komputerów, inżynieria materiałowa, mechanika techniczna, programowanie obiektowe, bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych, metody numeryczne, układy cyfrowe, projektowanie układów sterowania, metody przetwarzania i składowania danych.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie analizy obwodów elektrycznych prądu stałego i prądu sinusoidalnego, analizy obwodów trójfazowych, zasad stosowania aparatury pomiarowej, dokonywania syntezy systemów elektronicznych z połączenia odpowiednich układów elektronicznych, tworzenia schematów elektronicznych, projektowania cyfrowych układów kombinacyjnych, projektowania układów regulacji, algorytmów sterowania maszyn elektrycznych, tworzenia baz danych, tworzenia oprogramowania do przetwarzania i wizualizacji danych, zasad programowania strukturalnego i obiektowego.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

AUTOMATYKA I ELEKTROTECHNIKA PRZEMYSŁOWA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA I ELEKTROTECHNIKA PRZEMYSŁOWA?

Studia na kierunku Automatyka i elektrotechnika przemysłowa trwają 3, 5 roku (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku automatyka i elektrotechnika przemysłowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Świętokrzyska Politechnika Świętokrzyska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AUTOMATYKA I ELEKTROTECHNIKA PRZEMYSŁOWA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek automatyka i elektrotechnika przemysłowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Świętokrzyska Politechnika Świętokrzyska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku automatyka i elektrotechnika przemysłowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Świętokrzyska Politechnika Świętokrzyska stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek automatyka i elektrotechnika przemysłowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Świętokrzyska Politechnika Świętokrzyska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AUTOMATYKA I ELEKTROTECHNIKA PRZEMYSŁOWA?

Absolwenci studiów na kierunku Automatyka i elektrotechnika przemysłowa przygotowani są do podjęcia pracy na stanowisku automatyk- elektryk. Potrafią tworzyć oprogramowanie na komputery PC, sterowniki PLC oraz mikrokontrolery, dobierać zabezpieczenia w celu ochrony urządzeń elektrycznych, czy projektować układy automatyki.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Automatyka i elektrotechnika przemysłowa:

 • biura projektowe,
 • zakłady wykorzystujące zautomatyzowane i zrobotyzowane linie produkcyjne,
 • zakłady wykorzystujące zautomatyzowane i zrobotyzowane systemy wizyjne,
 • firmy produkujące systemy sterowania i zarządzania,
 • firmy zajmujące się inteligentną instalacją elektryczną.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA I ELEKTROTECHNIKA PRZEMYSŁOWA

Komentarze (0)