PEDAGOGIKA MEDIALNA Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI W EDUKACJI

PEDAGOGIKA MEDIALNA Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI W EDUKACJI

Dodaj do ulubionych

PEDAGOGIKA MEDIALNA Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI W EDUKACJI studia – kierunek studiów

Studia na kierunku pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

 

Osoby, które aplikują na kierunek pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji dowiedzą się więcej na temat pedagogiki i psychologii, a także rozwiną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i kulturowych. Ponadto nauczą się prowadzenia badań pedagogicznych i społecznych, zastosowania nowoczesnych materiałów dydaktycznych oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w placówkach oświatowych i wychowawczych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach doskonalenia nauczycieli, czy w młodzieżowych domach kultury.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia na kierunku pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji skierowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy chcieliby kontynuować naukę i zdobyć wykształcenie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu pedagoga. Jednak, aby zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie aplikacji, kandydaci powinni zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi na danej uczelni.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji to:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA MEDIALNA Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI W EDUKACJI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

PEDAGOGIKA MEDIALNA Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI W EDUKACJI - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA MEDIALNA Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI W EDUKACJI STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA MEDIALNA Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI W EDUKACJI ?

Studia na kierunku pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji są odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się świata oraz postępującej informatyzacji. Studenci dowiedzą się więcej na temat pedagogiki medialnej oraz elementów informatycznych stosowanych w pedagogice. Oprócz wiedzy teoretycznej rozwiną także umiejętności praktyczne i zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji zdobędą wszechstronną wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, społeczną i informatyczną. Ponadto dowiedzą się więcej na temat psychologii społecznej, czy edukacji medialnej. Dowiedzą się także, w jaki sposób prowadzić edukacje w formie zdalnej, a także wykorzystywać programy i narzędzia informatyczne podczas zajęć edukacyjnych.

Poznają również zasady przetwarzania materiałów dydaktycznych w formę multimedialną. W ramach kształcenia nauczą się również zarządzania wirtualną klasą oraz zastosowania nowoczesnych technologii w pracy pedagoga. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe, które zostaną zrealizowane w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA MEDIALNA Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI W EDUKACJI?

Studia na kierunku pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA MEDIALNA Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI W EDUKACJI?

Po ukończeniu studiów na kierunku pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji absolwenci znajdą zatrudnienie w branży pedagogicznej. Przede wszystkim mogą podjąć pracę w placówkach oświatowych i wychowawczych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z ośrodkami wychowawczymi, domami opieki społecznej i świetlicami. Równie ciekawą opcją będzie praca w internatach i młodzieżowych domach kultury.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji:

 • młodzieżowe domy kultury

 • placówki oświatowe i wychowawcze

 • internaty

 • domy opieki społecznej

 • świetlice środowiskowe

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA MEDIALNA Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI W EDUKACJI

Komentarze (0)