NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE

NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE

Dodaj do ulubionych

NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku nawigacja – studia wojskowe to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) lub 5 lat (jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku nawigacja - studia wojskowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia oraz jednolite
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności nawigacja - studia wojskowe możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) | nawigacja - studia wojskowe - uczelnie >

Opis kierunku

Osoby, które zdecydują się aplikować na kierunek nawigacja – studia wojskowe dowiedzą się więcej na temat lotnictwa. Ponadto rozwiną umiejętności praktyczne i tym samym nauczą się procesu nawigacji, zarządzania ruchem powietrznym oraz organizacji przepływu ruchu lotniczego. Co więcej, poznają zasady obsługi specjalistycznych narzędzi stosowanych w nawigacji.

 

Specjalności

Współczesne studia nawigacyjne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku nawigacja – studia wojskowe: eksploatacja okrętowych systemów pokładowych, kontroler ruchu lotniczego, nawigator naprowadzania, nawigator statku powietrznego.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku nawigacja – studia wojskowe najczęściej podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna oraz egzaminy ze sprawności fizycznej.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższych studiów znajdą zatrudnienie w Siłach Zbrojnych RP, Centrach Operacji Powietrznych, Służbach Ruchu Lotniczego oraz w zawodzie nawigatora statków powietrznych i kontrolera ruchu lotniczego.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia wojskowe wymagają posiadania odpowiednich warunków oraz spełnienia wymagań określonych przez władze danej uczelni wyższej. Kandydaci na kierunek nawigacja – studia wojskowe, przed złożeniem aplikacji powinni zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi.

Kandydaci muszą także zdać egzamin oraz sprawdzian sprawności fizycznej, a także dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. W przypadku studiów drugiego stopnia konieczne będzie przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnicza Akademia Wojskowa

Nawigacja - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Nawigacja - studia wojskowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku nawigacja - studia wojskowe

NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Nawigacja - studia wojskowe studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku nawigacja - studia wojskowe

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC KIERUNEK NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE

W programie studiów na kierunku nawigacja – studia wojskowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawy konstrukcji maszyn i grafiki inżynierskiej
 • Fizyka
 • Wiedza okrętowa
 • Ochrona środowiska morskiego
 • Podstawy automatyki
 • Budowa i stateczność jednostki pływającej
 • Podstawy logiki
 • Astronawigacja
 • Przewozy morskie
 • Ratownictwo morskie

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk technicznych
 • właściwości fizykochemicznych transportowanych ładunków i ich charakterystyki
 • o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania gospodarki krajowej i międzynarodowej
 • konstrukcji maszyn, wytrzymałości materiałów oraz grafiki inżynierskiej
 • elektrotechniki, elektroniki, automatyki i informatyki
 • budowy i konstrukcji statku oraz systemów i urządzeń
 • zasad, przepisów i procedur związanych z przewozami dowolnych ładunków
 • planowania trasy, wyznaczania bezpiecznej drogi i jej monitorowania stosownie do przepisów międzynarodowych

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE?

Nawigacja – studia wojskowe skierowane są do osób, które chciałyby związać swoją przyszłość z wojskiem. Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania studenci zyskają wszechstronną wiedzę i przygotowanie praktyczne z obszaru nauk wojskowych, humanistycznych, zarządzania oraz szeroko pojętego transportu.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku nawigacja – studia wojskowe możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku nawigacja – studia wojskowe przede wszystkim skupią się na doskonaleniu umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich pracy zawodowej. W ramach licznych zajęć przewidzianych na powyższym kierunku, poznają zasady nawigacji statków oraz ruchu lotniczego. Ponadto rozwiną zdolności z obszaru metodyki naprowadzania, taktyki lotnictwa oraz łączności lotniczej.

Ważnym elementem kształcenia będzie nauka zarządzania przestrzenią powietrzną i morską, a także rozwijanie umiejętności zastosowania systemów i urządzeń radiolokacyjnych i radiotelekomunikacyjnych. Studenci nauczą się również specjalistycznego języka angielskiego, niezbędnego w pracy nawigatora lub kontrolera.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE?

Studia na kierunku nawigacja-studia wojskowe trwają 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia) lub 5 lat (jednolite studia magisterskie).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE?

Dyplom ukończenia studiów wojskowych otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie w Siłach Zbrojnych RP. Ponadto mogą podjąć pracę w Centrach Operacji Powietrznych, czy Służbach Ruchu Lotniczego. Mogą także pracować w zawodzie kontrolera ruchu lotniczego oraz nawigatora statków powietrznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku nawigacja-studia wojskowe:

 • Siły Zbrojne RP

 • Służby Ruchu Lotniczego

 • Centrum Operacji Powietrznych

 • kontroler ruchu lotniczego

 • nawigator.

Zobacz inne kierunki Wojskowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dni Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiYIsI9x0_UYRxah2a6T5Asc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/cb81d-wsb-w-gdańsku.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • ul. Komandorska 118/120  53-345 Wrocław  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJA9Y2DELCD0cRMbXaXGADe8E Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6d087-pwsz-koszalin.jpg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • ul. Pigonia 1, Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJM5haPPj6PEcRAXpvuNl9L0M https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d0984-uniwersytet-rzeszowski.jpg Uniwersytet Rzeszowski
 • Dzień otwarty https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ86W4KGNXIkcR0hLbEH2iYgQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8fa8-up-studia-lublin.jpg Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie