Dodaj do ulubionych

ENERGETYKA CIEPLNA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku energetyka cieplna to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia)  i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Osoby, które aplikują na kierunek energetyka cieplna zdobędą wiedzę z zakresu nauk matematycznych, technicznych, fizycznych, czy chemicznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat energetyki, chłodnictwa i klimatyzacji. Co więcej rozwiną umiejętności praktyczne i nauczą się gospodarowania energii w przemyśle, budownictwie i ochronie środowiska, wykonywania rysunku technicznego, podstaw miernictwa i materiałoznawstwa.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się projektowaniem i eksploatacją w obszarze energetyki cieplnej, przemyśle spożywczym i chemicznym, firmach budowlanych i remontowych. Dobrym rozwiązaniem będzie także założenie własnej działalności gospodarczej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia inżynierskie skierowane są do maturzystów interesujących się naukami ścisłymi i technicznymi, którzy chcieliby rozwijać swoją wiedzę z tego obszaru tematycznego. Warunkiem dostania się na kierunek energetyka cieplna jest spełnienie wymogów rekrutacyjnych, określonych przez daną uczelnię wyższą.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku energetyka cieplna to:

 • język polski

 • język obcy nowożytny

 • matematyka

 • fizyka lub chemia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ENERGETYKA CIEPLNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Białostocka

Jednostka prowadząca

Energetyka cieplna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku energetyka cieplna

UCZELNIE, GDZIE ENERGETYKA CIEPLNA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Mechanika i projektowanie maszyn stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku mechanika i projektowanie maszyn

ENERGETYKA CIEPLNA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ENERGETYKA CIEPLNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ENERGETYKA CIEPLNA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku energetyka cieplna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENERGETYKA CIEPLNA?

Kierunek energetyka cieplna przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia budowlane i dotyczące instalacji urządzeń elektroenergetycznych, chłodniczych i cieplnych. Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania studenci zdobędą wszechstronną wiedzę oraz umiejętności praktyczne, które wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku energetyka cieplna możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku energetyka cieplna zdobędą kompleksową wiedzę na temat technologii energetycznych, mechaniki, termodynamiki, elektrotechniki i elektroniki. W planie zajęć znajdą się także przedmioty z zakresu materiałoznawstwa, miernictwa, chemii oraz fizyki. Co więcej rozwiną zdolności z obszaru budownictwa i inżynierii środowiska.

Dowiedzą się także więcej na temat konwersji energii odnawialnych oraz poznają zasady zagospodarowania energii odpadowych w przemyśle. Studenci zyskają kwalifikacje z obszaru wykonywania rysunku technicznego, komputerowego wspomagania projektowania i zarządzania układami sterowania. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym studenci zyskają cenne doświadczenie zawodowe.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENERGETYKA CIEPLNA?

Studia na kierunku energetyka cieplna trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ENERGETYKA CIEPLNA?

Absolwenci kierunku energetyka cieplna nie powinni mieć problemów ze znalezieniem ciekawej i przyszłościowej pracy zawodowej. Przede wszystkim idealnie odnajdą się, jako pracownicy firm zajmujących się projektowaniem i eksploatacją w obszarze energetyki cieplnej, firm budowlanych i remontowych, czy firm zajmujących się instalacją urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Dobrym rozwiązaniem może być zatrudnienie w zakładach przemysłu spożywczego i chemicznego lub założenie własnej działalności gospodarczej. Po ukończeniu studiów można także podjąć pracę na rynku zagranicznym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku energetyka cieplna:

 • zakłady przemysłu spożywczego i chemicznego

 • firmy budowlane

 • firmy remontowe

 • firmy zajmujące się instalacją urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła

 • firmy zajmujące się projektowaniem i eksploatacją w obszarze energetyki cieplnej

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENERGETYKA CIEPLNA

Komentarze (0)