Dodaj do ulubionych

FILM W NOWYCH MEDIACH studia – kierunek studiów

Studia na kierunku film w nowych mediach to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

W trakcie studiów na kierunku film w nowych mediach studenci rozwiną wiedzę z zakresu nauk artystycznych, marketingu, medioznawstwa oraz zagadnień związanych z zarządzaniem. Ponadto nauczą się organizacji produkcji filmowej, obsługi kamery filmowej, czy reżyserii filmowej. Co więcej, zyskają zdolności z zakresu planowania budżetu filmowego oraz planowania promocji filmu i jego dystrybucji.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w branży filmowej, szczególnie na stanowisku operatora kamery, reżysera, scenarzysty oraz dźwiękowca. Co więcej mogą związać swoją przyszłość z agencjami marketingowymi oraz działami PR.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Decydując się na kontynuację nauki na studiach wyższych, maturzyści powinni spełnić wszystkie wymogi rekrutacyjne, obowiązujące na danej uczelni wyższej. W przypadku realizacji kierunku film w nowych mediach na uczelni niepublicznej konieczne będzie zaliczenie egzaminu maturalnego oraz wniesienie odpowiedniej opłaty za każdy semestr nauki.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILM W NOWYCH MEDIACH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Jednostka prowadząca

Film w nowych mediach stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku film w nowych mediach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku film w nowych mediach

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILM W NOWYCH MEDIACH?

Studia na kierunku film w nowych mediach skierowane są do osób, które chciałyby związać swoją przyszłość z prężnie rozwijającą się branżą filmową. Ze względu na wszechstronny program nauczania, studenci zostaną przygotowani do wykonywania zawodu reżysera, operatora oraz producenta filmowego. Ponadto rozwiną wiedzę teoretyczną i zdobędą cenne umiejętności praktyczne z zakresu nauk artystycznych oraz innych kwestii związanych z mediami i przemysłem filmowym.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku film w nowych mediach możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek film w nowych mediach zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk artystycznych. Przede wszystkim dowiedzą się więcej na temat branży filmowej. W ramach studiów będą mieli okazję uczęszczać na zajęcia związane z produkcją filmową, zarządzaniem, marketingiem i psychologią mediów. Co więcej rozwiną szereg umiejętności praktycznych, które wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Studenci nauczą się obsługi kamery filmowej, organizacji produkcji oraz podstaw scenografii i fotografii. Dowiedzą się także, w jaki sposób zarządzać budżetem filmowym oraz poznają zasady reżyserii filmowej. W czasie studiów nauczą się tworzenia filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. Dodatkowo zdobędą zdolności z obszaru przygotowywania planu dystrybucji i promocji filmu. Program nauczania zakłada także realizacje zajęć studyjnych w firmach, oraz warsztatów komunikacji i prezentacji.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILM W NOWYCH MEDIACH STUDIA NIESTACJONARNE

FILM W NOWYCH MEDIACH STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILM W NOWYCH MEDIACH?

Studia na kierunku film w nowych mediach trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku film w nowych mediach na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILM W NOWYCH MEDIACH STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek film w nowych mediach na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku film w nowych mediach na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek film w nowych mediach na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILM W NOWYCH MEDIACH?

Absolwenci kierunku film w nowych mediach znajdą zatrudnienie w prężnie rozwijającej się branży filmowej. Przede wszystkim będą mogli wykonywać zawód operatora filmowego, producenta, scenarzysty lub reżysera. Co więcej zwiążą swoją przyszłość z instytucjami kultury, wydawnictwami artystycznymi oraz agencjami reklamowymi i działami PR.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku film w nowych mediach:

  • przemysł filmowy

  • operator kamery

  • reżyser filmowy

  • producent filmowy

  • specjalista do spraw social mediów

  • agencje reklamowe

  • działy PR

  • własna działalność gospodarcza.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILM W NOWYCH MEDIACH

Komentarze (0)